Ukategorisert

Si nei, Svabø!

Flere medier melder i dag at lederen for tenketanken Civita, Terje Svabø skal gi sosialistregjeringen medietrening. Han bør si nei til et slikt oppdrag.

Tidsskriftet Propaganda melder at det er Statsministerens kontor som er iferd med å engasjer Svabø – som privatperson. Ikke som leder for Civita.

Det er ikke uvanlig at høyt profilerte og erfarne mediefolk tar oppdrag både for partier, bedrifter, organisasjoner og andre som er identisk med oppdraget Svabø nå får. Det er heller ikke underlig at profesjonelle aktører forstår at god fremtoning i media er viktig i våre dager.

Imidlertid er det spesielt at lederen for en nyetablert tenketank som politisk kan plasseres på høyresiden tar private oppdrag for en nyvalgt sosialistregjering. Vi er naturligvis flere som håper at denne regjeringen går i oppløsing innen perioden er over, eller gjør så mange tabber at den blir en sittende vits. Djupedal er iferd med å bidra til begge deler, vil vi tro.

At Svabø i denne situasjonen skal bidra til at regjeringens fremtoning blir mer profesjonell, er uheldig. Spesielt fordi han er leder av Civita – som skal gi høyresiden ideologisk ammunisjon, og samtidig bidra til samfunnsdebatt på sine premisser. Kan Civita ha en leder som privat hjelper ”fienden”?

Det kan vi vanskelig forestille oss.

Vi har tidligere skrevet at liberalister spesielt og høyresiden generelt bør bidra til at private løsninger får størst mulig utbredelse og anerkjennelse, og samtidig stille krav til at der det offentlige har monopol skal konkurranse inn.

Selv om Svabøs private oppdrag for sosialistregjeringen som er finansiert og innsatt av LO ikke kommer helt i samme kategori, burde Civitas leder slutte seg til Liberalerens oppfordring om å gi privat sektor og det sivile samfunn størst mulig utbredelse og sterkest mulig støtte.

Terje Svabøs mediekursing av Gerd-Liv Vallas stormtropper er et dårlig bidrag.

Derfor anbefaler vi Terje Svabø å si nei til forespørselen om å gi sosialistene medietrening!

Tags:

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Sand
16 years ago

Det finne med markdet er at to personer med forsjellige og tidvis motsridene mål kan sammarbeide.

Er ikke det bare flott?

Pleym
Pleym
16 years ago

Det kommer an på.

Her synes jeg Svabø følger opp Lenins ord om at «kapitalistene vil selge oss repet de skal henges i».

Ikke særlig lurt.

Men liberale er jo så liberale da, Erlend. Det finnes grenser for hva som bør aksepteres.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Det handler om å på død og liv ødelegge for venstresiden, eller hva?

Erlend Sand
16 years ago

Skal man først henges, kan man i det minste tjene noe på det..

Nisselue
Nisselue
16 years ago

Hvor dum går det an å bli Svabø? Skal du i neste omgang gå ut og kritisere din egen kunde da? Fantastisk smart trekk av regjeringen å leie inn Svabø. Fantastisk dumt av Svabø å bite på. De trenger kun å fore han med litt inside informasjon om regjeringens arbeide – så har de nøytralisert fyren. Skal han bli illoljal mot sin egen kunde også da? Civita er tenkt som en motvekt mot det oversosialiserte Norge. Her har Svabø gravd sin egen grav i Civita. Selv om han nok ikke tar jobben etter denne medierunden har han vist mangel på… Read more »

Stein
Stein
16 years ago

«Vi er naturligvis flere som håper at denne regjeringen går i oppløsing innen perioden er over, eller gjør så mange tabber at den blir en sittende vits.»

Det burde vel heller være i vår felles interesse, enten man er liberal, høyrevelger eller sosialist, at vi har en sterk og fornuftig regjering som får A/S Norge til å gå godt? Selv om sosialistene er i regjering sitter jeg ikke og _håper_ at alt skal gå til helvete.

En slik kommentar sier mer om artikkelforfatteren enn sosialistene…

Trond
16 years ago

Nå er det jammen ikke så lett å være for det totalt frie marked eller hva?? Han selger seg jo bare til dem som kan betale, dere i liberaleren stiller jo nesten aldri spørsmål om dette ellers. Er det bare ubehagelig når han selger seg til personer dere ikke liker. Velkommen til kjøperens marked.

Sivert Sæterbø
Sivert Sæterbø
16 years ago

At Terje Svabø tar en slik jobb er vel helt ok. Vi har jo et fritt arbeidsmarked, og det er vel helt vanlig at oppdragsgiver og «arbeidstaker» ikke er på samme side politisk… Skulle nesten til å si det er regelen mere enn unntaket. Har elles liten tru på at Herr Svabø klarer å forandre Djupedal, skulle en forandring skje, er det nok et resultat av egen innrømmelse. «Gutten» er jo en like garvet politikker, som Svabø er en garvet journalist. Det forundrer meg mere at Stoltenberg engasjerer Svabø, enn at Svabø sier ja. At mannen er sjef for Cevita… Read more »

Conad
Conad
16 years ago

Problemet her synes å være at høyresiden ikke ser at egne argumenter og politikk er gode nok til å overvinne sosialistene – og derfor ikke ønsker kamp på like vilkår.

La alle stille med samme kunnskaper om hvordan man skal takle media – og la argumentene og politikken avgjøre hvem som «vinner» debattene, ikke hvem som klarer å takle media best!

…….synes jeg……..

Sivert Sæterbø
Sivert Sæterbø
16 years ago

Grunnen til at jeg ikke ser noe «særlig» galt i at Svabø belærer Stoltengerg`s elever,
er at årsaken til ideologiene er snudd totalt på hodet i Norge i 2006.
Få mennesker er mere kravstore, klagende, sytende og i stand til å lage mere djelelskap for andre enn SV folk.
Samtidig er det SV sine tro disipler som i gjennomsnitt har størst inntekt, og høyest levestandard i Norge. Som godt nummer to kommer AP sine faste velgere….Går du til en lege, kirurg, tannlege, eller en advokat, er det en stor mulighet for at Djupedal er hans «Buddha».

Egentlig et tankekors !!

Norwegian expat
Norwegian expat
16 years ago

Svaboe kan sikkert laere regjeringen ganske saa mye, saa innflytelse der vil vaere bra. Men det betenklige er at lederen for Civita skal paa loenningslisten til en regjering…enhver regjering. Da mister Civita sin fristilte rolle, og da mister Norge en saart tiltrenkt tenkesmie.

K.A.Helmersen
K.A.Helmersen
16 years ago

Litt fakta:
Lage Fosheim var ikke med i Ute Til Lunch og har ikke gitt denne kommentaren!

Fra arkivet