Ukategorisert

God fantasi, dårlig forslag

Mange byråkrater og politikere har en utrolig fantasi når det gjelder innføring av nye skatter og avgifter. Fantasien til kommuneadministrasjonen helt nord i Norge er også på topp. Næringssjefen i Nordkapp kommune ber politikerne vurdere en egen miljøskatt for turistene som besøker Nordkapp. Et fantasifullt, men dårlig forslag. Nye skatter eller nye avgifter er ikke en god løsning.

Miljøskatt – en gammel tanke
Ideen om en miljøskatt er ganske gammel. Svalbard har ordningen i dag, men også andre byer og kommuner har vært innom tanken for å melke turistene for mest mulig penger. Derfor kommer ikke forslaget fra Nordkapp som noen bombe. Slik skribenten kjenner det politiske miljøet kan forslaget gå igjennom i formannskapet, men forhåpentligvis setter rikspolitikerne en stopper for ideen. Er det noe vi har nok av allerede er det skatter og andre særavgifter. Vi trenger ikke flere avgifter i Norge!

Kommunen trenger penger
Nordkapp kommune er en av de kommunene som virkelig har slitt de siste årene. Kommuneøkonomien er skral, det er arbeidsledighet og ganske stor fraflytting fra kommunen. Nordkapp er inne i en vond sirkel, og det er denne sirkelen næringssjefen vil ut av. Derfor kommer forslaget om egen miljøskatt eller miljøavgift.

Liberalister vil være enige om at Nordkapp kommune sammen med mange andre kommuner i Norge har satt seg i en vanskelig situasjon. Kommunen har ansvaret for de aller fleste oppgaver. Det har ikke blitt satt grenser for hva som er politikk, og hvilke oppgaver som kan løses av private aktører. I Nordkapp har kommunen ansvaret for hele helsesektoren, bortsett fra noen få eldreboliger som blir vasket av et privat selskap. Kommunen har bare kommunale barnehager, bortsett fra den som er på en liten plass som heter Gjesvær. Kommunen driver skoler, kulturskole, skolefritidsordningen. Kommunen har en enorm eiendomsmasse med alt fra kommunale boliger til kultur – og idrettsbygg. Kommunen er inne med støtteordninger i form av støtte fra næringsfondet og fiskerifondet. Kommunen driver kinoen, museum. Kommunen har vertskapsfunksjonen for flere institusjoner, blant annet Nordnorsk Filmsenter. Kommunen har nesten 400 ansatte i en kommune på 3500 innbyggere. Det forteller det meste om kommuneøkonomien. Ikke rart kommuneadministrasjonen leter etter ekstra inntekter for å få hjulene til å gå rundt. Ikke en eneste grense er satt mellom offentlige og private oppgaver. I Nordkapp kommune er kommunen inne med en hånd på alle områdene.

Bør sette grenser
Liberalister ville ha drevet kommunen annerledes. Oppgaver ville ha blitt konkurranseutsatt eller aller helst privatisert. Det ville ha blitt satt grenser for kommunale oppgaver. På den måten ville driften av kommunen blitt billigere, og dermed blir behovet for skatter og avgifter redusert. Det er gigantisk forskjell på den måten Nordkapp driver i dag, og den måten liberalister ville ha styrt kommunen på. Ikke en gang Høyre, som skal være kommunens mest ytterliggående parti, klarer å skille seg ut fra de sosialdemokratiske løsningen som SV og Arbeiderpartiet driver kommunen etter.

Si nei til miljøskatt
Forslaget til næringssjefen kan du lese mer om eller høre her. Liberaleren ber formannskapet si nei til forslaget. Hvis de ikke hører på rådet bør sentrale politikere sette en stopper for ideen. Kommunene har allerede muligheten til å innkreve eiendomsskatt. Det er mer enn nok allerede.

Det vil være prinsipielt galt om turister fra Oslo, Bergen, Tyskland eller USA skal betale en skatt for å besøke Nordkapp for å finansiere informasjonstavler, den kommunale kinoen, de kommunale barnehagene eller den kommunale kulturskolen. Det er brukerne som bør betale, verken mer eller mindre. Skatt er og forblir tyveri, selv om navnet omdøpes til miljøavgift. Ideen er dårlig, og andre turistkommuner bør ikke adoptere skattetanken til Nordkapp.

Mest lest

Arrangementer