Ukategorisert

Situasjonen i Kautokeino

Skribenten har en kompis i Kautokeino. I dag var det han som fikk den tvilsomme æren av å svare på Solviks mange spørsmål. Selvsagt var det situasjonen i hans lokalsamfunn som var hovedtemaet i samtalen.

Gamle nyheter
Kautokeino har vært i nyhetsbildet den siste uken. Først ble varaordføreren siktet for seksuell kontakt med en 15-års gammel jente. Deretter kom alle historiene om eldre menn som bytter sex med unge jenter mot telefonkort, alkohol, tobakk og angrepiller. Den lille kommunen i Midt-Finnmark har dominert mediabildet i Norge de siste dagene.

Skribenten er en av de som har trodd media overdrev en del. Situasjonen virket fullstendig ute av kontroll, og det stemmer dårlig med bilde av små, trygge lokalsamfunn. Dagens telefonsamtale var sjokkerende. Kompisen bekreftet alle mediaoppslagene, og han mente media ikke overdrev situasjonen. Det må være en deprimerende nyhet for alle politikere som har tro på offentlig styring av barneoppdragelsen og fritidstilbudene. Det må være deprimerende for alle som vil styre flommen av narkotika, alkohol og den seksuelle lavalderen. Til tross for et strengt lovverk på disse områdene kan Kautokeino bli oppfattet som et horehus på vel 9 700 kvadrattmester.

Ikke gi oss skylden
Kautokeino er en spesiell kommune i norsk sammenheng. Det er et ensidig næringsliv, men det politiske miljøet består av svært mange, små grupperinger. Det er ikke de tradisjonelle stortingspartiene som har størst innflytelse i kommunestyret. Derfor vil Høyre, Arbeiderpartiet, SV, KrF og Fremskrittspartiet frita seg selv mye av skylden for det som skjer. Selv om de tradisjonelle partiene har mindre makt enn det som er vanlig i et lite lokalsamfunn, er kommunen sosialdemokratisk med de ulempene dette medfører. Partinavnene spiller mindre rolle når politikken som føres er rød.

Ingen av de nevnte partiene har lov til å frita seg selv det offentlige ansvaret for situasjonen i Kautokeino. De har alle vært med på å forme et samfunn der offentlig sektor styrer det meste gjennom lover, regler og en enorm tjenesteproduksjon.

Holdninger – det viktigste
Det er umulig for skribenten å si om situasjonen i Kautokeino er unik eller om det samme sex – og drikkepresset finnes i andre kommuner. Hvis det er tilfelle er det skremmende, og et godt bevis på en mislykket politikk. Offentlig ansvar på alle felt trenger ikke å være et gode. En offentlig oppdragelse gjennom barnehage, skolefritidsordning og skole, og offentlig fritidstilbud former menneskene på uheldige måter. Mer av ansvaret må tilbake til den enkelte og til familien. Det er privat omsorg som skal forme menneskene. I Kautokeino og i andre kommuner er det dessverre det motsatte som skjer.

Politikernes strenge lovverk på seksualitet, på alkohol og på narkotika er også mislykket. Den seksuelle lavalderen er 16 år. Det er 18-års grense på alkohol og narkotika er ulovlig. Til tross for et strengt lovverk på disse områdene brytes normene og lovene jevnt og trutt. Situasjonen i Kautokeino er allerede referert, men alle vet at disse lovene ikke overholdes i så mange andre kommuner eller byer heller. Også i byer på Sørlandet finnes det et utsvevende ungdomsmiljø. Det er en utfordring for politikerne som bør se ungdommens oppvekstvilkår på helt nye måter. Den liberale middelvei kan være et godt alternativ for generasjonene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer