Ukategorisert

En stygg sak

For alle som er opptatt av personvernet er denne saken stygg. Det hjelper litt at kommunen har ryddet opp og satt i verk nye rutiner. Personlige opplysninger om gjeldssituasjonen og personlig helse har ingen ting å gjøre på en kommunal nettside.

Det er Altaposten som forteller historien om ei dame i Alta som søkte om sletting av gjeldskrav, og fikk intime personopplysninger om familien brettet ut på internett. Saken som ble lag ut dreide seg om at hun hadde søkt kommunen om sletting av avgiftskrav. Dette som en forberedelse for en ny søknad om etableringslån. I søknaden framkom det opplysninger om alle fire barn, inkludert fulle fødselsdata. Et av barna har en spesiell sykdom som var grundig beskrevet i søknaden.

Nå vil det finnes folk som mener hun har seg selv å takke ettersom hun søkte kommunen om sletting av gjeldskrav, og at det er en del av den demokratiske prosessen at det er åpenhet i den kommunale forvaltningen. Det mener ikke skribenten eller Alta kommuner. Personvernet er viktig, og dette vernet skal være som en hellig ku for liberalister. Derfor er dette eksemplet fra Alta kommune et skikkelig overtramp.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen beklager det hele, og tar ansvaret for glippen, i følge Altaposten. Taushetsbelagte opplysninger har ingen ting på internett å gjøre. Dette er et overtramp, og det er ikke uten grunn at skribenten gjennom mange artikler aldri har lagt skjul på sin skepsis ovenfor det offentlige som sitter på enorme mengder informasjon om hver enkelt av oss.

Denne saken bør danne et grunnlag for diskusjon i alle kommuner om hvor omfattende de kommunale internettsidene skal være. I dag er det stor variasjon, alt fra store nyhetssider med personlig informasjon til kort presentasjon av kommunene. Skribenten mener mange andre kan gjøre informasjons – og nyhetsdelen. Det betyr i så fall langt mindre omfattende sider enn det som er tilfelle i dag. Først og fremst er dette synet formet av økonomiske argument, men kan også forsvares ut fra personvern – og konkurransehensyn.

Tags:

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?