Ukategorisert

En stygg sak

For alle som er opptatt av personvernet er denne saken stygg. Det hjelper litt at kommunen har ryddet opp og satt i verk nye rutiner. Personlige opplysninger om gjeldssituasjonen og personlig helse har ingen ting å gjøre på en kommunal nettside.

Det er Altaposten som forteller historien om ei dame i Alta som søkte om sletting av gjeldskrav, og fikk intime personopplysninger om familien brettet ut på internett. Saken som ble lag ut dreide seg om at hun hadde søkt kommunen om sletting av avgiftskrav. Dette som en forberedelse for en ny søknad om etableringslån. I søknaden framkom det opplysninger om alle fire barn, inkludert fulle fødselsdata. Et av barna har en spesiell sykdom som var grundig beskrevet i søknaden.

Nå vil det finnes folk som mener hun har seg selv å takke ettersom hun søkte kommunen om sletting av gjeldskrav, og at det er en del av den demokratiske prosessen at det er åpenhet i den kommunale forvaltningen. Det mener ikke skribenten eller Alta kommuner. Personvernet er viktig, og dette vernet skal være som en hellig ku for liberalister. Derfor er dette eksemplet fra Alta kommune et skikkelig overtramp.

Rådmann Bjørn-Atle Hansen beklager det hele, og tar ansvaret for glippen, i følge Altaposten. Taushetsbelagte opplysninger har ingen ting på internett å gjøre. Dette er et overtramp, og det er ikke uten grunn at skribenten gjennom mange artikler aldri har lagt skjul på sin skepsis ovenfor det offentlige som sitter på enorme mengder informasjon om hver enkelt av oss.

Denne saken bør danne et grunnlag for diskusjon i alle kommuner om hvor omfattende de kommunale internettsidene skal være. I dag er det stor variasjon, alt fra store nyhetssider med personlig informasjon til kort presentasjon av kommunene. Skribenten mener mange andre kan gjøre informasjons – og nyhetsdelen. Det betyr i så fall langt mindre omfattende sider enn det som er tilfelle i dag. Først og fremst er dette synet formet av økonomiske argument, men kan også forsvares ut fra personvern – og konkurransehensyn.

Tags:

Mest lest

Arrangementer