Ukategorisert

Meld deg ut av SOS Rasisme!

Dagens Næringsliv hadde lørdag en interessant artikkel om at organisasjonen SOS Rasisme er blitt overtatt av kommunister med tilknytning til (og i konkurranse med) AKP, og drives efter de samme prinsippene.

Det var den kjente antirasisten Khalid Salimi som stiftet SOS Rasisme i Norge i 1985. Da han i 1979 startet bladet Immigranten opplevet han at AKP startet et konkurrerende magasin, før de foreslo at de 2 bladne ble slått sammen. AKP ville gjøre rasisme til «sin» sak, som en del av klassekampen. Salimi på sin side ville gjøre antirasisme til et tverrpolitisk prosjekt.

Dagens Næringsliv skriver i den omfattende artikkelen at det var i Haugesund kommunistene mest effektivt organiserte seg i SOS Rasisme, og efterhvert tok kontakt med flere lokallag – med sikte på å overta organisasjonen. Noe de klarte midt på 1990-tallet. Landsstyret med tilknytning til Antirasistisk Senter, trakk seg.

Efter at kommunistene overtok er måten å organisere arbeidet på, til forveksling lik det som fortelles om AKP (m-l) fra 1970- og 80-tallet; de har en liten kjent ledelse, mens lokallagene nedover i organisasjonen knapt vet om hverandre. SOS Rasisme har bedrevet en voldsom medlemsverving, og bruker det høye medlemstallet til å øke tilskuddene fra det offentlige. De som kjenner til hvordan reglene for tilskudd er, kan innrette virksomheten slik at alt handler om å få penger ut av systemet. Derfor er ikke organisasjonen bare aktiv med medlemsverving, men også med aktiviteter de kan få pengestøtte for.

Knapt noen av de opprinnelige stifterne og ildsjelene er med. De trakk seg ut da det ble klart at de ville bli kastet, under kommunistenes overtagelse. Kommunistene var misfornøyde med måten SOS Rasisme jobbet på, og bestemte seg for å overta.

Organisasjonen hadde i begynnelsen stor aksept fra kjente personer og beslutningstagere, men er siden maktovertagelsen blitt en lukket organisasjon, som knapt samarbeider med andre om å bekjempe rasisme. Til tross for det omfattende medlemstallet er SOS Rasisme ingen nettverksbyggende organisasjon, ihvertfall ikke innenfor den antirasistiske bevegelsen.

Imidlertid uttaler noen av de som var med på å organisere maktskiftet i SOS Rasisme at mye handlet om å få folk til å forstå at den beste måten å bekjempe rasisme på, var å bli kommunist. I AKP. Imidldertid tilhører mange av kommunistene i SOS Rasisme ifølge DN den tapende fløyen i AKP, som i 1998 etablerte organisasjonen «Tjen folket» (!). Ledelsen i SOS Rasisme og Tjen Folket er tildels overlappende.

For de som er kjent med AKP’ernes tenkemåte fra partiets tidlige periode, er dette strategien som kalles ”bred front”. Man går inn og overtar styringen med organisasjoner med helt andre eller begrensede formål i forhold til selve Partiet, og vrir aktiviteten over til ønskede formål samtidig som man skaper en større kontaktflate mellom frontorganisasjonen og partiet. Dermed kan partiet få tilskudd av nye medlemmer, som i utgangspunktet kanskje delt et enkeltsakssynspunkt.

Efter AUF-skandalen med medlems- og aktivitetsstøtte på 1990-tallet har flere organisasjoner vært under lupen for måten de oppnår tilskudd på. Også SOS Rasisme har vært det. Men alt var i orden, rapporterer DN.

Kanskje er det like vel på tide å granske SOS Rasisme igjen? Tjener organisasjonen saken de bærer i navnet? Eller fungerer SOS Rasisme som en dekkorganisasjon for å få penger ut av offentlige systemer – penger som brukes til å verve og skolere nye mennesker til kommunistenes rekker? Hva gjør de 46 000 medlemmene, egentlig? For med så mange medlemmer, må det være mulig å dokumentere utadrettet aktivitet. Men SOS Rasisme bekjemper ihvertfall ikke rasisme gjennom samarbeid med andre, brede antirasistiske bevegelser eller for eksempel partipolitiske ungdomsorganisasjoner.

Alle som er interessert i hvordan og hva skattebetalernes penger brukes til, bør lese artikkelen i DN. Den som er opptatt av hvordan kommunistene jobber under andre navn, bør lese artikkelen.

Hvis du er medlem av SOS Rasisme, men ikke ønsker at ditt navn skal brukes til å verve og skolere kommunister, bør sende et brev til organisasjonen, og melde deg ut.

Dette er adressen du bruker: SOS Rasisme Arbeidsutvalget, Postboks 9427 Grønland 0135 Oslo. Du kan også bruke fax 23 00 29 01 eller epost au@sos-rasisme.no.

Du bør også sende en kopi til Barne- og likestillingsdepartementet, slik at SOS Rasisme ikke bruker oppgir for høye medlemstall neste gang de søker om støtte basert på medlemstallet – eller oppgir ditt navn som deltager i en studiesirkel eller annen aktivitet de søker om støtte for.

Til departementet kan du bruke følgende adresse: Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Eller fax 22 24 95 15. Du kan også bruke epost: postmottak@bld.dep.no.

Antirasistisk senter har også kommentert DN-artikkelen om SOS Rasisme.

Du finner flere artikler på Liberaleren om den ytterliggående venstresiden. Det er bare å søke på AKP, RV, Mao, etc.
Blant annet er boken Mao, min Mao anmeldt her. AKP-lederen svingte pisken over avisen Klassekampen, noe jeg skrev om her.

44 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
VamPus
16 years ago

Dette støtter jeg varmt! Arbeidet mot rasisme er alt for viktig til å la disse menneskene monopolisere og ødelegge for det!

Simon Thorbjørnsen
16 years ago

Makes sense ! Jamfør din egen kommentar etter at pøbler herjet valgmøte til Kleppe osv…

https://www.liberaleren.no/arkiv/002590.php#002590

Da tok SOS Rasisme sterk avstand fra ytringsfriheten, og det passer godt inn med AKP.
Den er som kjent en borgerlig fordom.

Harry Steen
Harry Steen
16 years ago

Enig med deg i påstandene dine tildels!!! Men der du kommer med påstander om at SOS rasisme skal bevise sin uskyld mot påstander som settes fram støtter jeg ikke. Der det er dokumentert at de driver «kommunistverving» i SOS rasismes navn bør en ta avstand fra, men det er ikke særlig liberalt å ta tak i anntydninger og vage påstander, gjøre disse til sannheter, for så å be anklagede om å bevise sin uskyld!! Jeg savner i enkelte utsagn håndfaste bevis for at det er slik som det påståes i artikelen din Pleym!! Jeg er ikke medlem av SOS rasisme,… Read more »

Trond
16 years ago

Selvfølgelig skal Kommunister og sosialister få jobbe mot rasisme. Problemet er at de okkuperer organisasjoner og arrangamenter med den hensikt å drive gjennomm sin idelogi over alt. Her i bergen har krystallnattmarkeruinger blitt ødelagt en rekke ganger på grunn av dem.

MOT
MOT
16 years ago

Folk kan gjerne være uenige om kommunisme er en god idé, men å starte slike mobbekampanjer som DN nå har gjort er rein Mchartyisme.

Er selv medlem i SOS Rasisme og kjenner meg overhodet ikke igjen i det som står i DN.

SOS Rasisme er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Man blir vurdert ut ifra hva man gjør i kampen mot rasisme, ikke hva slags politisk ståsted man ellers har. Selv er jeg ikke med i noe parti, tror det gjelder de fleste.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
16 years ago

At kommunister influerer foreningslivet er ikke nytt. Norges Blindeforbund. der jeg selv er medlem, styres p.t. av en liten, men effektiv, kommunistklikk, som kanskje ikke driver verving til marxismen, men som i alle fall forsøker å gjøre arbeidet for funksjonshemmedes rettigheter synonymt med kommunismen. Som høyremann vet jeg hva jeg kan risikere hvis kommunistene tar makten med våpen i hånd, og lurer på hvordan det å plassere meg i en omskoleringsleir er forenlig med å gi meg økte rettigheter… Artikkelen i DN har ingenting med heksejakt å gjøre. Også politisk korrekte organisasjoner må finne seg i å få sin tilværelse… Read more »

Kjell Gunnar Larsen
Kjell Gunnar Larsen
16 years ago

SOS Rasisme og DN I lørdagsmagasinet bruker DN og Eva Grinde over 6 sider til å rapportere om SOS Rasisme. Artikkelen har tydeligvis vært under arbeid lenge, men modningsprosessen har ikke ført til en ryddig artikkel, men snarere en oppvisning i omtrentligheter, mistenkeliggjøring og reine faktafeil. I følge regelverket til Pressens Faglige Utvalg(PFU) skal en ha anledning til å imøtegå negative omtale før det trykkes, dette skjedde i noen tilfeller etter press fra oss, men våre svar ble ikke tatt inn, andre ting har vi ikke i det hele tatt blitt gjort kjent med på forhånd. Noen, som Khalid Salimi… Read more »

Henrik Ormåsen
16 years ago

Om kommunisters arbeid i fronter Nazismens kom som et sjokk på den kommunistiske bevegelsen rundt om i verden. Kommunistene i Tyskland forstod f.eks. ikke betydninga av en brei folkefront mot nazismen før det var for sent. Ett av det tyske kommunistpartis sentrale medlemmer oppsumerte i en lengre talen de feilene de hadde gjort, og la fram en teori for hvordan kommunister skal jobbe gjennom folkefront og enhetsfront mot nazismen. Denne talen har vi lagt ut på: http://tjen-folket.no/studier/dimitrov.pdf Denne måten å jobbe på har seinere også blitt anvendt av kommunister i andre kamper hvor folkets interesser er tjent med enhet utover… Read more »

Blåblogg
16 years ago

Ormåsen:
Så da innrømmer du at dere kommunister har kuppet og overtatt hele sos-rasisme og bruker det som en front for å nå deres mål om kommunistisk «folkestyre»? En slags enhetlig folkefront kanskje, under dekke av å jobbe mot rasisme?

Henrik Ormåsen
16 years ago

Svar:
Nei. Les en gang til deg jeg skrev. Jeg har kun utalt meg på generelt grunnlag om frontarbeid. Det har ikke vært noe kommunistisk kupping av SOS Rasisme. Du har tydeligvis ikke forstått stort av det jeg skrev.
Den kommunistiske tradisjonen (i allefall den som slutter seg til Dimitrovs teorier om frontarbeid) kan ikke jobbe på den måten som artikkelen i DN gir inntrykk av. Vi trenger en brei front mot nazismen og rasismen. Ikke en liten sjappe for å kunne lure folk inn i kommunismen.

- O.
16 years ago

I utgangspunktet for meg er både Pleym og DN to kilder hvis troverdighet og integritet jeg i utgangspunktet setter høyt. Imidlertid synes jeg at Kjell Gunnar Larsen svarer godt for seg, selv om jeg selvsagt også har problemer med å kjøpe hans begrunnelse for at lokallagslederne ikke er offentlige.

Men; Er det noen som kan bryte litt med kapitalistiske prinsipper og på en eller annen måte skaffe meg fri tilgang til den aktuelle artikkelen i DN?

Simon Thorbjørnsen
16 years ago

Konkret spørsmål til Kjell Gunnar Larsen:
Støtter du utsagnet nedenfor ?

«Ahzami sier til NTB at hun er glad for at Kleppe ikke kom til orde.

– Det er viktig for oss å stoppe det han har å si. Vi mener han er kommet med flere rasistiske ytringer i valgkampen. Han er dessuten muslimfiendtlig og fiendtlig overfor homofile og kvinnesak, sier Ahzami.»

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/valg2005/article1100914.ece

Kjell Gunnar Larsen
Kjell Gunnar Larsen
16 years ago

Hei O. Hyggelig at du synes at jeg svarer godt for meg, når det gjelder det punktet som du ikke er helt på linje med meg, nemlig spørsmålet om lokallagsledere på nettet eller ikke. Det er det en rekke gode grunner til at vi ikke legger lista vår over lokallagsledere ut på nettet: – Muligheter for at nazister kan lage livet surt er en god grunn. – Mange av våre lokallagsledere er under 18 år, hvis de skulle ha vært på nettet så måtte foreldrene ha gitt sin tilslutning til dette – Ikke alle våre lokallagsledere er klare for å… Read more »

Bigboy
Bigboy
16 years ago

Jeg syns ikke du svarer stort på det grunnleggende: 1. Verken Leder, AU eller Landsstyret er nevnt med navn på hjemmesiden. Er det ikke naturlig at det i en stor organisasjon som mottar statsstøtte at man ikke prøver å skjule identiteten til de som sitter med ansvaret? 2. Du motgår ikke påstandene om at SOS Rasisme er styrt av kommunister. Er det naturlig at en organisasjon som skal være partipolitisk uavhengig å overvekt av representanter som står for en politisk retning som langt under 1% av befolkningen støtter? Vil ikke det være med på å skade arbeidet og at man… Read more »

Bernt
Bernt
16 years ago

Dette er en gjenganger i norsk organisasjonsliv. Om det er kommunister, sosialister eller hva det nå er, så skal de ha «sine» saker gjennomført selv i organisasjoner som har helt andre misjoner enn politikk. Det er en haug av organisasjoner for arbeidstakere som boikotter Israel, og dermed setter flere av sine medlemmer i et veldig vanskelig dilemma.

Organisasjons-Norge – HOLD FINGRA FRA FATET. Dere skal kun engasjere dere i politikk når det er relevant for organisasjonens egen sak.

Kjell Gunnar Larsen
Kjell Gunnar Larsen
16 years ago

Hei Bigboy Hva du synes er grunnleggende og hva jeg synes er grunnleggende og hva O. synes er grunnleggende er ikke nødvendigvis det samme. 1. Navn på hjemmesida Det er ikke noe prinsipp for oss å ikke ha landsstyret på hjemmesida, det er flere ting med hjemmesida vår som ikke er bra nok, vi har i noe tid forberedt en omlegging og utvikling av disse. Ledelsen i organisasjonen er desuten kjent for alle som spør etter dette, det står i medlemsavisa vår og den blir presentert på alle konferanser vi har og den blir valgt på landsmøtet. 2. Hvem står… Read more »

Nasim Ahzami
Nasim Ahzami
16 years ago

Til Simon Thorbjørnsen: Jeg kan godt svare for meg selv. Det utsagnet du trakk frem har ingenting med denne debatten å gjøre. Jeg legger meg flat for at denne uttalelsen ikke ble sagt på riktig måte, men det du gjør er å la en annen person svare for mine uttalelser. Det er det denne debatten også har kommet frem til. DN mener at hele organisasjonen er kommunistisk fordi to personer er kommunistiske. Dette er en tankegang som personene selv besitter, og har ingenting med deres organisasjonsarbeid å gjøre. Jeg er forholdsvis ny i organisasjonsarbeid. Jeg har vært i organisasjonen i… Read more »

arne borvik
arne borvik
16 years ago

Tomorrow belongs too us

14 Words

K
K
15 years ago

«14 words» = «We must secure the existence of our people and a future for White children»

Meget liberalt…

Hilsen K som har satt i Arbeidsutvalget til SOS Rasisme i 5 år, fra 1999. Forøvrig ikke kommunist.

PS. SOS Rasisme mottar også (og har hatt minst en sentral hardt arbeidende kar) medlemmer fra Fridemokratene

Henrik Plunder
15 years ago

Kjennetegnet på trauste norske mennesker er at de krummer ryggen for å arbeide og skape harmoniske samfunn.

Rotteyngelen i SOS Rasisme er derimot undermenneskenes forlengede arm. De går for saka og bruker energien sin på å motarbeide restene av det gode. De fremmer heller verdier som undermenneskene står for:

Drap, dop, voldtekter, ran, stjeling, prostitusjon, perversjon, meningsløs vold, elendighet, ignoranse og stupiditet.

Slik sett er dette en videreføring av deres egen mislykkethet.


Why don’t sharks eat niggers?
They think it’s whale shit.

Brune tanker
Brune tanker
15 years ago

Hei, jeg er nasjonalist og sympatiserer sterkt med nasjonalsosialismen Jeg mener at Hitler hadde en feiende flott blandingsøkonomi, og at det tyske folkets ønske om et eget land forbehold sitt eget folk var legitimt. Selvfølgelig var, og er, det ikke legitimt å gasse jøder eller andre, men det skjedde da heller ikke; det er kun krigspropaganda. Selv ser jeg ikke poenget med å kjempe mot «rasisme» i det hele tatt. Ja, jeg skriver «rasisme» i gåsetegn, for det er ikke mer «rasistisk» av oss hvite å kjempe mot hordene av inntrengere fra Afrika enn det var for Nelson Mandela å… Read more »

Jon A.
Jon A.
14 years ago

Jeg har sendt mange mail til SOS, der jeg spør om kummunisme,da de ikke har noe om det på siden deres.Får aldri svar..Kommunismen er veldig utbrett i Norge ,skjult under sosialisme.Dette er veldig farlig for de norskeborgerne uten at de merker noe. 15. januar 2006 skrev Dagens Næringsliv en syv sider lang artikkel om hvordan SOS Rasisme ble kuppet av AKP i 1993. Den gangen hadde organisasjonen 600 medlemmer. I dag er tallet 46 000 medlemmer. Flesteparten av disse er uvitende til at SOS Rasisme brukes for å fremme AKPs sak. En kommunist ønsker altså en stat uten statsmakt. Hvem… Read more »

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

sos rasisme har faen ingen ting med kommunisme å gjøre, noen av de er kanskje sosialister, men det er ikke av kommunismen nå får dere skjærpe dere.

sos rasisme er ikke et politisk parti som støtter planøkonomi og alt likt!!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

en anti rasistisk organisasjon jobber mot rasisme,nazisme og facisme. det har ingen ting med kommunisme og planøkonomi å gjøre!

faen dere har fordommer a!

blir ikke akkurat rettferdig for alle under kapitalisme da!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

at det er noen kommunister som stemmer rødt er det samme som, nazister stemmer frp!

ikke forbind rødt, med kommunismen under sovjet og tyskland! kommunisme har ikke vært innført!

de jobber for feminisme,sosalisme, på en mer demokratsik måte en før!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

Selvfølgelig skal Kommunister og sosialister få jobbe mot rasisme. Problemet er at de okkuperer organisasjoner og arrangamenter med den hensikt å drive gjennomm sin idelogi over alt. Her i bergen har krystallnattmarkeruinger blitt ødelagt en rekke ganger på grunn av dem.

I BERGEN JA, DET ER HELE NORGE MÅ JEG SI! HAR PLUTSLIG KOMMUNISTER OG SOSIALISTER NOE YTRINGSFRIHET, MEN DET KAN VEL NAZISTENE HA?

det er ingen kommunistisk ideologi i sos rasisme, vært på et møte kanskje?

ja kanskje noen i sos rasisme også er med i ru.
men det trenger ikke å være alle.

sos rasisme er ikke politikk!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

sos rasisme er ikke politikk, det er motstandere av nazisme og rasisme! de jobber ikke for planøkonomi!

faen da.

de er en demokratisk organisasjon!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

sos rasisme er ikke politikk, det er motstandere av nazisme og rasisme! de jobber ikke for planøkonomi!

faen da.

de er en demokratisk organisasjon!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago
Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

SOS Rasisme er Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter i kampen mot rasisme og nazisme. Vi har over 45 000 medlemmer og over 100 lokallag over hele landet

råder dere til å lese mer på sos rasisme sine nettsteder, om det er politikk eller hva de jobber mot har dere virkelig ikke peiling på!

så det er bedre med rasisme og klasseskille altså?

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

tror dere virkelig ønske om planøkonomi er det første som står på en antirasistisk organisasjon?

haha slutt med nasjonalistisk propaganda!

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

sos rasisme handler ikke om politikk men motstand av rasisme og nazisme!

dere viser at dere har peiling..

Sigurd
Sigurd
14 years ago

Rødt arbeider for et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum.

sos rasisme jobber mot rasisme,nazisme.

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

I dag er kapitalismen det dominerende økonomiske systemet i verden. Konkurransen om å bli størst og rikest fører til utbytting, krig og rovdrift på mennesker og miljø. Kapitalismen er et hinder for utviklingen av en rettferdig verden og en trussel mot livet på jorda.

jeanette
jeanette
14 years ago

s¨å flaut for dere at dere skriver slik, du viser bare at du ikke har en dritt peiling hva sos rasisme jobber for!!
du virker bare som en norgespatriot, de kaller sos rasisme for kommunister,rasister og nazister så jeg vet ikke jeg om du har føllt med i timen eller ei.

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

kapitalisme er ikke rettferdig og en verden bilr aldri rettferdig at de rikeste som bare tenker på seg selv får dobbelt så mer i skatt enn de fattige, at de søppler til mer enn de fattige det er norge et godt eksempel forhold til indonesia som sliter med klimaendringer!

i kapitalismen får ikke folk like muligheter, det skaper et egoistisk samfunn med vold.

du har ikke peiling på sos rasisme de er upolitiske! de jobber kun bare mot rasisme og nazisme! hva faen er galt, har du lest på nettsia til norgespatriotene eller vigrid eller noe?

Anne Jackobsen
Anne Jackobsen
14 years ago

både kommunisme,nasjonalisme og kapitalisme er ikke god for en verden!
kapitalist presidentene i usa skaper ikke akkurat fred i verden de heller!

folk blir egoistiske overlegne og glemmer hva livet dreier seg om,krangler sloss viss man ikke får det de peker på+++
sånn endte verden

Mari
Mari
13 years ago

Vet du hva det meget ironiske er? At noen venstreorienterte hyller Mao Tse Tung. Det i seg selv er ganske merkelig i og med at venstesiden er kjent for antirasisme og like rettigheter. Og_ nå vet ikke jeg om venstreradikale har det for vane og hylle Stalin, noe jeg tviler på. Men både Mao Tse Tung og Josef Stalin representerer det antirasister flest kjemper mot – etnisk rensing. Litt rart er det ikke? og hvor mange jøder ble ikke renska ut av kommunist – Russland?! – fler enn antallet av Holocaust – ofre, tror jeg…

Mari
Mari
13 years ago

Jeg tenkte forøvrig på det du skrev rett over, her. Det finnes historikere som mener at nazismen var nærmere venstre enn høyre i politikken, fordi noen nazister praktiserte økologi(Nasjonal Samling) og lik pengeutdeling. Det sies til og med at de var politisk grønne.

Mari
Mari
13 years ago

«Jeg har sendt mange mail til SOS, der jeg spør om kummunisme»

Et godt tips til deg er http://www.Historychannel.com.
søk evt. på Karl Marx(grunnleggeren for det som i dag er kommunisme. For å forstå kommunismen burde man lese mer om ham og Engels.

Nazisme og kummunisme er venstre radikalt.
Nazisme og kummunisme er venstre radikalt.
11 years ago

Begrepet «høyre ekstremisme» har lite relevant for dagens virkelighet og demonstrerer mest av alt at når noe gjentas nok, så blir det til slutt en vedtatt sannhet. Begrepene Høyre og Venstre stammer fra da Norge fikk et parlament (Stortinget). Det var i starten to grupperinger. De på høyre side av salen støttet tronen og de på venstre side av salen støttet staten. Kirke, eller andre templer, var ikke direkte representert. Men kirken holdt til høyre mens de ble oppslukt av staten. Siden fremsto en sosial-liberalistisk gruppe, som aksepterte velferdsstaten på borgernes premisser. Dette sentrums-partiet kalles venstre i dag. Sosialismen er… Read more »

Kjetil R
Kjetil R
10 years ago

Bra at Per Aage Pleym Christensen allerede den 16. januar 2006 gikk tydelig ut og satte bjellen på katten

Svindelbruket SOS Rasisme er avkledd og sitter igjen som ynkelige rassere og nazzere uten ære, uten respekt

Den mest skammelige hendelsen i SOS Rasismes historie er antageligvis angrepet på norske jøder under krystallnattmarkeringen i Oslo 2004

Det nest mest skammelige er alle de som lot seg bruke i dette tjen folket-underbruket

Takk til alle som har deltatt avsløringene av løgnene, bedraget, svindelen

Fra arkivet