Ukategorisert

Meld deg ut av SOS Rasisme!

Dagens Næringsliv hadde lørdag en interessant artikkel om at organisasjonen SOS Rasisme er blitt overtatt av kommunister med tilknytning til (og i konkurranse med) AKP, og drives efter de samme prinsippene.

Det var den kjente antirasisten Khalid Salimi som stiftet SOS Rasisme i Norge i 1985. Da han i 1979 startet bladet Immigranten opplevet han at AKP startet et konkurrerende magasin, før de foreslo at de 2 bladne ble slått sammen. AKP ville gjøre rasisme til «sin» sak, som en del av klassekampen. Salimi på sin side ville gjøre antirasisme til et tverrpolitisk prosjekt.

Dagens Næringsliv skriver i den omfattende artikkelen at det var i Haugesund kommunistene mest effektivt organiserte seg i SOS Rasisme, og efterhvert tok kontakt med flere lokallag – med sikte på å overta organisasjonen. Noe de klarte midt på 1990-tallet. Landsstyret med tilknytning til Antirasistisk Senter, trakk seg.

Efter at kommunistene overtok er måten å organisere arbeidet på, til forveksling lik det som fortelles om AKP (m-l) fra 1970- og 80-tallet; de har en liten kjent ledelse, mens lokallagene nedover i organisasjonen knapt vet om hverandre. SOS Rasisme har bedrevet en voldsom medlemsverving, og bruker det høye medlemstallet til å øke tilskuddene fra det offentlige. De som kjenner til hvordan reglene for tilskudd er, kan innrette virksomheten slik at alt handler om å få penger ut av systemet. Derfor er ikke organisasjonen bare aktiv med medlemsverving, men også med aktiviteter de kan få pengestøtte for.

Knapt noen av de opprinnelige stifterne og ildsjelene er med. De trakk seg ut da det ble klart at de ville bli kastet, under kommunistenes overtagelse. Kommunistene var misfornøyde med måten SOS Rasisme jobbet på, og bestemte seg for å overta.

Organisasjonen hadde i begynnelsen stor aksept fra kjente personer og beslutningstagere, men er siden maktovertagelsen blitt en lukket organisasjon, som knapt samarbeider med andre om å bekjempe rasisme. Til tross for det omfattende medlemstallet er SOS Rasisme ingen nettverksbyggende organisasjon, ihvertfall ikke innenfor den antirasistiske bevegelsen.

Imidlertid uttaler noen av de som var med på å organisere maktskiftet i SOS Rasisme at mye handlet om å få folk til å forstå at den beste måten å bekjempe rasisme på, var å bli kommunist. I AKP. Imidldertid tilhører mange av kommunistene i SOS Rasisme ifølge DN den tapende fløyen i AKP, som i 1998 etablerte organisasjonen «Tjen folket» (!). Ledelsen i SOS Rasisme og Tjen Folket er tildels overlappende.

For de som er kjent med AKP’ernes tenkemåte fra partiets tidlige periode, er dette strategien som kalles ”bred front”. Man går inn og overtar styringen med organisasjoner med helt andre eller begrensede formål i forhold til selve Partiet, og vrir aktiviteten over til ønskede formål samtidig som man skaper en større kontaktflate mellom frontorganisasjonen og partiet. Dermed kan partiet få tilskudd av nye medlemmer, som i utgangspunktet kanskje delt et enkeltsakssynspunkt.

Efter AUF-skandalen med medlems- og aktivitetsstøtte på 1990-tallet har flere organisasjoner vært under lupen for måten de oppnår tilskudd på. Også SOS Rasisme har vært det. Men alt var i orden, rapporterer DN.

Kanskje er det like vel på tide å granske SOS Rasisme igjen? Tjener organisasjonen saken de bærer i navnet? Eller fungerer SOS Rasisme som en dekkorganisasjon for å få penger ut av offentlige systemer – penger som brukes til å verve og skolere nye mennesker til kommunistenes rekker? Hva gjør de 46 000 medlemmene, egentlig? For med så mange medlemmer, må det være mulig å dokumentere utadrettet aktivitet. Men SOS Rasisme bekjemper ihvertfall ikke rasisme gjennom samarbeid med andre, brede antirasistiske bevegelser eller for eksempel partipolitiske ungdomsorganisasjoner.

Alle som er interessert i hvordan og hva skattebetalernes penger brukes til, bør lese artikkelen i DN. Den som er opptatt av hvordan kommunistene jobber under andre navn, bør lese artikkelen.

Hvis du er medlem av SOS Rasisme, men ikke ønsker at ditt navn skal brukes til å verve og skolere kommunister, bør sende et brev til organisasjonen, og melde deg ut.

Dette er adressen du bruker: SOS Rasisme Arbeidsutvalget, Postboks 9427 Grønland 0135 Oslo. Du kan også bruke fax 23 00 29 01 eller epost au@sos-rasisme.no.

Du bør også sende en kopi til Barne- og likestillingsdepartementet, slik at SOS Rasisme ikke bruker oppgir for høye medlemstall neste gang de søker om støtte basert på medlemstallet – eller oppgir ditt navn som deltager i en studiesirkel eller annen aktivitet de søker om støtte for.

Til departementet kan du bruke følgende adresse: Barne- og likestillingsdepartementet, Postboks 8036 Dep 0030 Oslo. Eller fax 22 24 95 15. Du kan også bruke epost: postmottak@bld.dep.no.

Antirasistisk senter har også kommentert DN-artikkelen om SOS Rasisme.

Du finner flere artikler på Liberaleren om den ytterliggående venstresiden. Det er bare å søke på AKP, RV, Mao, etc.
Blant annet er boken Mao, min Mao anmeldt her. AKP-lederen svingte pisken over avisen Klassekampen, noe jeg skrev om her.

Mest lest

Arrangementer