Ukategorisert

Google logrer for kommunist-China

Til tross for Murens fall, kommunismens sammenbrudd og markedsøkonomiens totale overlegenhet er det noen som fortsatt går i gal retning; kommunist-China.

Søkemotoren Google har lansert en variant som er skreddersydd efter ønskene til de røde morderne i Beijing. I ”folkedemokratiet” har folk flest lite av de rettigheter vi i Vesten tar som en selvfølge – og ytringsfrihet er naturligvis dét diktaturer frykter mest. Tenk om noen skulle komme med kritiske kommentarer til deres perfekte styre og samfunn! Derfor får ikke kinesiske nettbrukere nyte Google til fulle, og den engelskspråklige avisen Beijing News blir stanset.

Kommunistvarianten av Google er konstruert slik at den blant annet begrenser brukernes tilgang til e-post, chattesider og blogger. Det betyr blant annet at Googles Gmail ikke vil bli tilbudt kinesiske brukere. Kinesiske myndigheter frykter at slike tjenester kan bli brukt i politiske og sosiale protester.

Innbyggerne i verdens mest folkerike land må enn så lenge leve med at deres egen regjering ikke respekterer menneskerettighetene.
Beijing News er for alvor blitt et symbol for den manglende ytringsfriheten i China. Før nyttår ble 3 redaktører sparket av Kommunistpartiet. Hundrevis av journalister streiket i protest.

Heller ikke datagiganten Microsoft har rent demokratisk rulleblad, men finner seg i diktat og instrukser fra Beijing-diktaturet. Et firma som mer enn noe symboliserer hva datateknologi og internett har betydd for informasjonstilgang og frihet, for ytringsfrihet, og for muligheten til bygging av allianser mellom vanlige folk på tvers av landegrenser – i kampen mot diktatur. Solidaritet som oppstår spontant mellom mennesker, når medfødte rettigheter til personlig frihet, ytringsfrihet og bevegelsesfrihet krenkes.

Ikke alle er like bekymret over at ytringsfriheten krenkes i China.” Liberale” aviser som Dagbladet klarer å finne norske forskere som er villig til å unnskylde, bagatellisere kommunistenes overgrep mot ytringsfriheten – og ”forklare” hvorfor kommunist-China gjør dette. Forskeren Elin Sæther uttalte følgende til avisen: ” Akkurat nå feirer kineserne nyttår, og Sæther forteller at ett år fikk ikke kineserne vite om et stort jordskjelv i landet, fordi myndighetene ikke ville ødelegge folks glede.”

China er verdens mest folkerike land, med en sterk militærmakt (under det misvisende navnet Folkets hær), og en hurtigvoksende økonomi (nær 10% vekstrate i 2005). Ingen tvil om at det kinesiske kommunistpartiets ledere i Beijing har gode kort på hånden. Landet representerer et enormt potensielt marked for multinasjonale selskaper. Liberaleren har tidligere påpekt at markedsøkonomi ikke medfører fravær av etikk og moral hos aktørene. Microsoft og Google viser imidlertid at noen firmaer, uansett hvor store de er, velger å unngå ubehagelige konfrontasjoner med land som ikke akkurat omfavner markedsøkonomi – og gjør det nettopp for å få adgang til disse landenes markeder.

Kan vi som forbrukere oppfordre Google og Microsoft til å konfrontere Beijing? Få Bill Gates og de andre til å gi kommunistene en lekse om personlig frihet, ytringsfrihet etc – og si at Microsoft og Google er så store at de ikke trenger det kinesiske markedet – hvis myndighetene fortsetter å undertrykke sin befolkning, og legge føringer på hvordan produktene til Microsoft og Google skal se ut på akkurat dette markedet?

Ideelt sett er svaret ja. Firmaer som konkurrerer i et fritt marked er sårbare. De er avhengige av at forbrukerne ikke velger bort deres produkter, og også vare for negativ omtale. Kan en forbrukerboikott og høyrøstet omtale av logring for diktaturene føre til at Microsoft og Google omgjør sin linje overfor China?

Jeg har mer tro på det siste enn det første. Omdømme er blitt stadig viktigere, og det passer seg dårlig å bli slått i hartkorn med slakterne fra Tien an Men. Samtidig er Microsoft og Google så store at en forbrukerboikott må få et enormt omfang for å merkes på pungen til Bill Gates.

Men det er lov å håpe.

Når medfødte rettigheter, ideer om representativt demokrati og rettsstaten, og markedsøkonomi endelig har vunnet et overtak i kampen mot totalitære ideologier og diktaturer, er det ingen grunn til å logre for de røde morderne i Beijing.

La oss gjenta dette budskapet til vi er sikre på at Microsoft og Google har fått det med seg.

Tags:

Mest lest

Arrangementer