Ukategorisert

Mer sex og færre barn?

Nå skal tenåringsjenter – med statens velsignelse få tilgang til prevensjon nesten alene på statens regning, uten å måtte gå veien om lege. Hvorfor?

Dagsavisen skriver idag at tenåringsjenter fra 01.mars får prevensjonen sin betalt av staten (men med en liten egenandel), og at de ikke skal behøve å gå til lege først.

Tiltaket er ikke helt nytt: “Jenter mellom 16-19 år har de siste tre årene fått alle typer p-piller uten å måtte betale noe selv.”, ifølge Dagsavisen. Nå blir det altså egenandel på de dyreste prevensjonsmidlene. Og man slipper legebesøket.

Ønsker myndighetene at tenåringsjenter skal ha sex oftere enn nå? Eller er det det pinlige for jentene i å måtte gå til lege først?

Ikke alle tåler alle prevensjonsmidler, men det er tydeligvis jentenes bluferdighet og økonomi som er det viktige argumentet fra statens side.

Med dette tiltaket fortsetter man en lang tradisjon i den norske velferdsstaten: Staten tar ansvar for stadig flere deler av ditt liv. Du skal slippe å ta ansvar selv, tenke gjennom konsekvenser, og samtidig tar det offentlige (mesteparten) av regningen. Det er slik myndighetene lærer opp den oppvoksende slekt til ikke å ta ansvar for eget liv og egne valg.

I likestillingens navn bør man saktens spørre hvorfor myndighetene legger ansvaret for prevenson på jentene alene?

Ordningen som har eksistert de siste 3 årene, har gitt en markant nedgang i antallet aborter blant tenoringsjenter. Hva sier dette om de unge og deres holdning til prevensjon, og til bruk av penger på prevensjon?

0 0 vurderinger
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bernt
Bernt
15 years ago

Vet noen hvordan det står til med statistikkene for kjønnssykdommer?

- O.
15 years ago

Vel, nå har det vel vært delt ut gratis kondomer for gutter i aldri så mange år, så likestillingsaspektet er nok faktisk bedret på denne måten.
Når det gjelder det andre er jeg helt enig, slikt bør den enkelte kunne betale selv. På den annen side vil jo mange tenåringsgraviditeter koste staten relativt mye i kontantstøtte el. dekning av barnehageplass, overgangsstønad, opptil flere barnetrygder, og en del andre goder. Jeg innser selvsagt at liberaleren er mot disse ytelsene, men så lenge vi har dem, kan man kanskje se på dette som en utgift til inntekts ervervelse fra det offentliges side…?

Mest lest

Fra arkivet