Kommentar

Ikke Dagbladet verdig

Jeg har idag sendt epost til Dagbladets redaktør Thor Gjermund Eriksen

«Til Dagbladets redaktør

Jeg beklager den uviljen til å forsvare provoserende ytringer, som Dagbladet viser i sin leder idag.

Når Dagbladet skriver «Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg» så begrenser den såkalte liberale avisen ytringsfriheten til kun å gjelde «høyverdige og kvalitative ytringer». Nærmest som om man skal forvente et visst utdannelses- og kunnskapsnivå for å kunne ytre seg.

En slik gradering av ytringsfriheten er ikke Dagbladet verdig.»

Courtesy: Min mening

Mest lest

Arrangementer