Kommentar

Ikke Dagbladet verdig

Jeg har idag sendt epost til Dagbladets redaktør Thor Gjermund Eriksen

«Til Dagbladets redaktør

Jeg beklager den uviljen til å forsvare provoserende ytringer, som Dagbladet viser i sin leder idag.

Når Dagbladet skriver «Men vi vil samtidig ikke være med på et forsvar av ytringsfriheten som stopper ved selve retten til å ytre seg» så begrenser den såkalte liberale avisen ytringsfriheten til kun å gjelde «høyverdige og kvalitative ytringer». Nærmest som om man skal forvente et visst utdannelses- og kunnskapsnivå for å kunne ytre seg.

En slik gradering av ytringsfriheten er ikke Dagbladet verdig.»

Courtesy: Min mening

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
VamPus
15 years ago

BRA! Det må synliggjøres at det er mange – forhåpentligvis et flertall – som står helhjertet bak ytringsfriheten!

LilleNille
15 years ago

Veldig bra!

Hansemann
Hansemann
15 years ago

Tja… Sitatet over er riktig nok ei ganske uklar og keitete formulering frå Dagbladet si side, men eg ser ikkje grunn til å gå like langt som Liberaleren her i å tolke leiaren i verste meining. Slik eg les denne leiaren så inneheld den ingen angrep på sjølve ytringsfridomen – Jyllands-Posten og Magazinet var også i følge Dagbladet i sin fulle rett til å trykke bildet – men det er eit angrep på klokskapen i å bruke ein slik fridom til å uttrykke reine provokasjonar utan vidare innhald. Det er også ein del av ytringsfridomen at det må vere lov… Read more »

Bloggeren
Bloggeren
15 years ago

Dagbladet – :STERKE MENINGER

Yeah, right!

stig
stig
15 years ago

Hansemann skriver: «Dersom ei slik felles moralforståing ikkje hadde eksistert, og langt på veg blitt respektert av dei aller fleste, så ville sannsynlegvis også fridomane sjølve blitt ganske kortliva.» Problemet i denne saken er vel nettopp at det ikke finnes noen felles moralfortåelse mellom de kulturelle / religiøse grupperingene. Så ifølge logikken din, kan en trekke konklusjonen: frihetene vil sannsynligvis bli ganske kortliva. Og kanskje du har rett. Med mindre en reiser seg og tviholder på denne friheten, til tross for at enkelte mener seg støtt. Skulle en ta hensyn til alle som mente seg støtt av frie ytringer i… Read more »

Hansemann
Hansemann
15 years ago

Stig skriv: «Problemet i denne saken er vel nettopp at det ikke finnes noen felles moralfortåelse mellom de kulturelle / religiøse grupperingene.» Men dette er jo ikkje eit spørsmål om moralforståinga til ulike kulturelle / religiøse grupper. Det er eit spørsmål om morlaforståinga til redaktøren i Magazinet som trykker eit bilete som han veit er svært støtande for ei stor gruppe menneske (og eg forsvarar ikkje dei ekstreme reaksjonane dette har medført frå muslimar si side, men eg merkar meg at muslimar i Noreg så langt ikkje har gått i fakkeltog eller brent norske flagg på Karl Johan. Norsk moralforståing… Read more »

Stig
Stig
15 years ago

Hansemann skriver: «Å trykke bilder som er grovt støtande for ei stor gruppe menneske er ein annan ting som ikkje høyrer heime i norsk moralforståing.» En skal ikke mer en et tiår eller to tilbake i tid før hyppige ramaskrik kom fra kristne kretser på bakgrunn av satire / humor / nakenhet osv, som fremkom i media. Det var nok mange med meg som trakk litt på smilebåndet av reaksjonene og tenkte at ja-ja, dette må de nok greie å leve med. Og store samfunnsgrupper kunne nok – da som nå – tenkt seg å få en skjerping av blasfemilovgivningen,… Read more »

Fra arkivet

 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.
 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • Dagene da kampen om Norges styreform ble taptDagene da kampen om Norges styreform ble tapt
  I 1905 valgte ca 80% av de stemmeberettigede prins Carl av Danmark til konge.
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Telling vi ikke likerTelling vi ikke liker
  Samfunnet har tatt inspirasjon fra dyrene i eventyret om den tellende geitekillingen. Lar du deg forbanne over å bli telt?