Kommentar

Et flerkulturelt samfunn er positivt!

Liberaleren er for ytringsfrihet, religionsfrihet – og fri innvandring. Vi mener et flerkulturelt samfunn er positivt. Derfor bør debatten om ytringsfrihet nyanseres.

Debatten rundt publiseringen av Muhammed-tegningene, først i Jyllandsposten, så i Magazinet – og nå i en rekke aviser, får frem følelser hos mange mennesker. Det er på tide med refleksjon.

Liberaleren har ikke publisert tegningene, men støttet at de blir publisert. Vi har mistanke om at Magazinets hensikt ikke var edel. Det var ikke ytringsfriheten redaktør Selbekk ville kjempe for – fordi han tidligere har ønsket å begrense ytringsfriheten. Nå angrer han på publiseringen. Det er pussig at den som i utgangspunktet var den provokative part hopper ned fra barrikadene med en gang det blir varmt om ørene. Han og alle andre som løper og gjemmer seg sender et svært farlig signal; at det er mulig å skremme folk fra å bruke ytringsfriheten. Dét er et signal Liberaleren overhodet ikke ønsker å sende ut.

Liberaleren forsvarer ytringsfriheten, og har mange ganger tidligere skrevet at Blasfemiparagrafen bør fjernes. Det samme bør rasismeparagrafen i straffeloven. Ideer og ideologi bak dårlige ytringer bekjempes ikke med forbud – men med bedre argumenter fremført i full offentlighet.

Hvorfor vi ikke har publisert tegningene? Personlig mener jeg de er smakløse. Lovverket kan og bør ikke beskytte allmennheten mot dårlig smak, eller elendige produkter. Da ville det ikke vært mye å se på TV om dagen. Dessuten sier tegningene kanskje noe om den som tegner dem.

Likevel er tegningene verdifulle som ytring, fordi de også illustrerer oppfatningen av en situasjon: Profeten Muhammed tegnet med en bombe på hodet istedenfor turban gir assosiasjoner til selvmordsaksjoner fra muslimer. Betyr det at tegneren mener samtlige muslimer er potensielle selvmordsbombere? Vet ikke. Personlig mener jeg at like sannsynlig som at alle nordmenn var potensielle hjemmefrontsfolk under naziokkupasjonen av Norge er det at alle muslimer er potensielle selvmordsbombere.

Tegningen av profeten Muhammed med en bombe på hodet istedenfor turban minner meg om en tegning som illustrerte Fremskrittspartiets partiprogram 1981 – 1985, naturligvis en illustrasjon til kapitelet om innvandring. En mørkhudet person iferd med å legge en dynamittgubbe bak Norges lover og tenne en fyrstikk. Assosiasjonen leseren skulle få, er åpenbar. Muligens er det en slik assosiasjon tegneren av nevnte Muhammedtegning har ønsket at folk skulle få ved å se tegningene.

Jeg kan bare svare for meg selv, og for egen del har tegningene skapt grunnlag for refleksjoner rundt flertallets forhold til mindretallet i mange sammenhenger. Blant annet når det gjelder innvandring, religionsfrihet – og ytringsfrihet.

Jeg tror ikke at alle, flertallet, eller mange muslimer er potensielle selvmordsbombere. Jeg tror heller ikke at muslimer flest vil ønske å innføre sharialovgivning i Norge på et gitt tidspunkt.

Derimot har jeg den tillit til de liberale ideene vårt samfunn siden 1814 har vært grunnlagt på, at de mennesker som lever i et slikt samfunn ser det positive i at samfunnet nettopp er grunnlagt på verdier om individuell frihet, ytringsfrihet, religionsfrihet, næringsfrihet, bevegelsesfrihet etc.

Som liberalist mener jeg et flerkulturelt samfunn er positivt.

Jeg ønsker like lite at ekstreme kristne som ekstreme muslimer skal prege samfunnet. Disse gruppene nærer seg av hverandres intoleranse overfor annerledes tenkende.

I et flerkulturelt samfunn der individuell frihet og toleranse dominerer vil slike grupperinger være marginalisert. Om vi kommer dit forutsetter at vi i midten ikke lar oss bruke av ekstreme grupper hverken på den ene eller den annen side.

25 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Wilhelm Hagerup
15 years ago

Pleym skrev: «Som liberalist mener jeg et flerkulturelt samfunn er positivt.» Det spørs hva som menes med «flerkulturelt». Om man mener multi-etninsk er jeg med på det. Men når det gjelder kultur, er det jo nettopp den islamske kulturen som muliggjør de voldelige reaksjonene på de famøse tegningene. Det samme var tilfellet med kristen kultur FØR opplysningstiden. Men nå, i tiden efter opplysningstiden kan Gilbert & George stille ut et «kunstverk» med undertittle: «God loves f***ing», hvor Jesus er fremstilt som homofil. Jeg ser ikke tusenvis av kristne på gatene som brenner det britiske flagg og krever kunstnerne drept og… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Pleym skrev: «Som liberalist mener jeg et flerkulturelt samfunn er positivt.» Det spørs hva som menes med «flerkulturelt». Om man mener multi-etninsk er jeg med på det. Men når det gjelder kultur, er det jo nettopp den islamske kulturen som muliggjør de voldelige reaksjonene på de famøse tegningene. Det samme var tilfellet med kristen kultur FØR opplysningstiden. Men nå, i tiden efter opplysningstiden kan Gilbert & George stille ut et «kunstverk» med undertittle: «God loves f***ing», hvor Jesus er fremstilt som homofil. Jeg ser ikke tusenvis av kristne på gatene som brenner det britiske flagg og krever kunstnerne drept og… Read more »

Liberalist
Liberalist
15 years ago

My thoughts exactly, Wilhelm.

Espen
Espen
15 years ago

Liberaleren sier at debatten rundt ytringsfriheten bør nyanseres. Faller nyansene ned på smak og behag når Pleym stiller seg det retoriske spm «hvorfor vi ikke har publisert tegningene?» og svarer at «Personlig mener jeg at de er smakløse.» Jeg refererer til debatten om Voltaire og Marianns innlegg om ekstremisme. Å unnlate å erkjenne at vi lever i en verden der noen holder noe hellig og vil føle seg krenket ved enkelte ytringer er å begrense bebatten. Nyansene her handler da ikke om smak og behag, men om en annerkjenner andres rett til å ha en tro. Hovedinnlegget starter med å… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Er å trykke sarkastiske bilder av Mohammed et forsvar for ytringsfriheten, eller et hån mot muslimer?

Hagerup: Dette er feil spørsmål. Poenget er at ytringsfriheten følger som en logisk konsekvens av retten til liv og frihet og eiendom. Det er DET som er et forsvar for ytringsfriheten. Å håne muslimer, eller politikere, eller kristne (som skjer i langt større grad) er et UTTRYKK for ytringsfrihet. Kanskje uønskelig og usmakelig, men like fullt… Denne retten må forsvares fordi den logisk henger sammen med andre grunnleggende menneskeretter.

Mariann
Mariann
15 years ago

Du skriver: «Liberaleren forsvarer ytringsfriheten og har mange ganger tidligere skrevet at blasfemiparagrefen bør fjernes. Det samme bør rasismeparagrafen i straffeloven. Ideer og ideologi bak dårlige ytringer bekjempes ikke med forbud -men med bedre argumenter i full offentlighet.» Har du tenkt på at den parten som utsettes for det du kaller «dårlige ytringer» ikke alltid har de midler som skal til og er i posisjon til å svare i all offentlighet. Et lovverk som forsvarer ytringsfriheten til det ekstreme vil innebære at svakere grupper vil kunne mobbes og hånes uten at det reageres. Det er ingen selvfølge at disse grupper… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Mariann skrev: «Det er ingen selvfølge at disse grupper har språklige midler til å forsvare seg med. Har du tenkt på det? Og hvordan stiller du deg til det? Dersom ditt barn ble mobbet på skolen, og det ikke var sterkt nok til å forsvare seg verbalt, ville du fortsatt forsvare mobbernes rett til å ytre seg?» For det første: Barn er ikke voksne, og mobbing er vold utført av uansvarlige barn, og følgelig må det korrigeres som en del av oppdragelsen til å bli liberale mennesker. Beskyttelsen av svake grupper i det voksne samfunet skal skje på to måter:… Read more »

Mariann
Mariann
15 years ago

Ok. Til Wilhelm Hagerup: Dersom mobbingen gjaldt på en arbeidsplass med voksne mennesker. Hvordan stiller du deg da til en absolutt ytringsfrihet? Din løsning på problemet er at vi vi andre skal ta til motmæle på vegne av våre svakere brødre og søstre. Hvordan kan vi være sikre på at noen gjør det? Skal vi la tilfeldigheter styre det? Du må gjerne bytte ut ordet gruppe i mitt innlegg med ordet individer. Det har ikke noe med saken å gjøre. Jeg håper på svar fra Pleym både på mitt innlegg til denne artikkelen og til kommentaren i «Voltaire, vi trenger… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Mariann skrev: «Din løsning på problemet er at vi vi andre skal ta til motmæle på vegne av våre svakere brødre og søstre. Hvordan kan vi være sikre på at noen gjør det? Skal vi la tilfeldigheter styre det? Du må gjerne bytte ut ordet gruppe i mitt innlegg med ordet individer. Det har ikke noe med saken å gjøre.» Wilhelm: «Vi» er jo også en gruppe som er vanskelig å definere. Men, ja, min løsning er at dette ikke skal løses gjennem lovgivning, men ved utvising av solidaritet med hverandre. Mobbing kan jo være eksplisitt voldelig, og da vil… Read more »

Mariann
Mariann
15 years ago

Til Wilhelm Hagerup: Da håper jeg at mennesker viser solidaritet og respekt for hverandre. Og hvis det er sånn, så behøver ikke lovgivningen ta seg av det…. Skjønner du at poenget ditt faller? Håper fortsatt på svar fra Pleym.

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Mitt poeng faller på ingen måte. Det er mange uønskelige ting vi ikke bør gjøre ulovlige. På en skole eller arbeidsplass har man et annet element: det er privat eiendom. Dermed kan eigerne bestemme at på deres eiendom er mobbing ikke tillatt. Dermed kan mobbing på skoler og arbeidsplasser bekjempes.
Den private eiendomsrett har høyere gyldighet enn ytringsfrihet fordi sistnevnte følger av førstnevnte.

Mariann
Mariann
15 years ago

Til Wilhelm Hagerup: Ja, det var et kjempelurt forslag! Hurra! Er det bedre at private instanser og personer begrenser andre menneskers ytringgsfrihet og annen form for frihet? Det vil jo bety at dersom en rik muslim kjøpte opp hele Norge ville DU kanskje ikke få lov til å si så mye som bø…. Og det ville du ikke likt tenker jeg…

Wilhelm Hagerup
15 years ago

He-he, den var god Mariann.

Nå er det faktisk slik at på din private eiendom er du ikke nødt å godta alle slags ytringer. Ytringsfrieheten gjelder i «det offentlige rom». Slik er det per i dag også, Mariann.

At en privat person kjøper opp et helt land er ganske umulig, men staten har faktisk monopol på å utøve fysisk makt. Derfor er det at grunnloven og lover generelt bør BEGRENSE statens makt, ikke gjøre alt for å øke dennes makt over enkeltindivider.
Les et meget godt innlegg jeg fant på bloogesiden: http://verdenssalt.blogspot.com om sensur.

Mariann
Mariann
15 years ago

Det skuffer meg at Pleym ikke svarer på innlegg i en så viktig debatt som dette. Er Liberaleren bare en nettside der ekstremliberalister liker å tutle i vei og være enig med hverandre?

Mariann
Mariann
15 years ago

Jeg vil oppfordre alle Liberalerens lesere og ansatte til å støtte ytringsfriheten der den virkelig trenger støtte. For eksempel ved å delta i Amnestys sms aksjoner. http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/3188D13DD00B5639C1256D80005558D0 Til Pleym: Takk for et langt og omfattende svar, selv om en del av det var helt utenom sakens kjerne. Hva du gjør og ikke gjør mot de med rødt hår var ikke mitt spørsmål. Din forklaring på hva barn kan finne på å gjøre og hvorfor var et meget merkelig resonement; det kan virke som du mener at voksne alltid kommer med meningsytringer som kan begrunnes. Hvordan definerer du det du kaller… Read more »

Mariann
Mariann
15 years ago

Jeg vil oppfordre alle Liberalerens lesere og ansatte til å støtte ytringsfriheten der den virkelig trenger støtte. For eksempel ved å delta i Amnestys sms aksjoner. http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/3188D13DD00B5639C1256D80005558D0 Til Pleym: Ytringsfrihet kan i sin ytterste konsekvens innebære mobbing, så for meg er dette absolutt et poeng. Siden du hele tiden lurer deg unna mitt spørsmål velger jeg å gjenta deler av tidligere innlegg: Du skriver: «Liberaleren forsvarer ytringsfriheten og har mange ganger tidligere skrevet at blasfemiparagrefen bør fjernes. Det samme bør rasismeparagrafen i straffeloven. Ideer og ideologi bak dårlige ytringer bekjempes ikke med forbud -men med bedre argumenter i full offentlighet.»… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Mariann skrev: «Til Pleym: Ytringsfrihet kan i sin ytterste konsekvens innebære mobbing, så for meg er dette absolutt et poeng.» Jeg lurer meg med på denne debatten en gang til: Mariann føler hun ikke får svar på sitt poeng om at en absolutt ytringsfrihet er praktisk talt å lovbeskytte mobbere. (Har jeg forstått deg rett, Mariann). Jeg synes dette er et viktig poeng å debattere. Rettet til fri ytring springer ut av retten til sitt eget liv. Fra denne grunnretten følger retten til å tenke det man vil. Man er ikke nødt til å ytre høyt det man tenker, men… Read more »

Mysjkin
15 years ago

Wilhelm skrev: «Jeg mener da at når det gjelder mobbing, må dette takles uten lovgivning (som nevnt før enten ved at arbeidsgiver forbyr det på arbeidplassen, og/eller utvising av solidaritet etc) fordi jeg tror at slik lovgivning uthuler rettigheten.»

Jeg ser ikke den store forskjellem mellom en lov som forbyr mobbing og et forbud nedsatt av en arbeidsgiver. En lov er en lov fordi man har et maktaparat bak som kan sanksjonere et lovbrudd. Et forbud fra en arbeidsgiver virker på samme måten, ved at arbeidsgiveren (maktaparatet) kan straffe den arbeidstaker som bryter med mobbeforbudet.

Mysjkin
http://mysjkin.blogspot.com/

Mariann
Mariann
15 years ago

Som sagt; dersom «mennesker viser solidaritet og respekt for hverandre» og vi «tar til motmæle på vegne av våre svakere brødre og søstre», da har vi ikke noe problem og lovgivning er overflødig… Vidunderlige verden! La oss håpe at det er slik. Ja, det stemmer jeg deler ikke frykten for at grensen for hva som kan kalles mobbing gradvis flyttes. Om jeg har en frykt, så er det for et samfunn uten respekt, der mobbing, hån og ærekrenkelse er tillatt… styrt av en gruppe ekstremliberalister som tilber ytringsfriheten. Det mest navlebeskuende samfunn historien noen gang har sett… Jeg ser heller… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Du er en kvinne som er vanskelig å tilfredsstille Mariann!!! Men det er vel da det er gøy. Håper jeg har tolket deg rett når du ville ha et konkret svar på følgende: Mariann skrev: «Pleym sier seg enig med at retten til å ytre seg må være like lovbeskyttet som retten til liv. Hvorfor må den det? Ser du ikke at det i sin ytterste konsekvens kan gå på bekostning av andre også viktige verdier?» Svar i to deler: 1: Hvorfor må den det? Fordi: Et liberalt (liberalistisk) samfunn må bygges på grunntanken om at alle mennesker har lik… Read more »

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Myshkin skriver: «Jeg ser ikke den store forskjellem mellom en lov som forbyr mobbing og et forbud nedsatt av en arbeidsgiver. En lov er en lov fordi man har et maktaparat bak som kan sanksjonere et lovbrudd.» Hagerup: I din leilighet har du rett til å si at ingen får lov til å fornærme paven, eller din kone. De som ikke vil overholde din regel er fri til å forlate din leilighet. Der har du den store forskjellen på en privatperson, enten det er en arbeidsgiver eller noen andre, som gir et forbud som kun gjelder deres egen private eiendom.… Read more »

Fra arkivet