Ukategorisert

Sløsing i forliksrådet

–Møtet i forliksrådet var god butikk for meg, men jeg innrømmer at dette er hårreisende og jeg håper Justisdepartementet vil gjøre noe med satsene så raskt som mulig, sier Fremskrittspartiets medlem i forliksrådet i Alta kommune, Bjørn Odden til Liberaleren.

Liberaleren har i dag snakket med en kommunepolitiker fra Fremskrittspartiet. Mannen heter Bjørn Odden, og han representerer Alta Fremskrittsparti. Odden var sammen med to andre i forliksrådet med på å dele en møtegodtgjørelsespott på 56 000 kroner for møtet i forliksrådet i Alta.

Ett møte – 56 000 kroner
Forliksrådet som Liberaleren så nærmere på har tre medlemmer. Det er leder Alf Bjørn fra Arbeiderpartiet, Randi Holum fra SV og Bjørn Odden fra Fremskrittspartiet. I det siste møtet delte disse tre representantene 56 000 kroner i møtegodtgjørelse. Holum og Odden fikk over 13 000 hver i godtgjørelse, mens lederen Alf Bjørn kunne motta 28 000 kroner.

–Denne møtegodtgjørelsen er høy. Vi behandlet kun 6-7 saker, sier Odden i en kommentar til den høye utbetalingen.

Staten overtok
1. januar overtok staten driften av forliksrådene fra kommunene. Før overtakelsen var møtegodtgjørelsen i Alta 500 kroner per møte. I tillegg fikk medlemmene dekt tapt arbeidstjeneste og kjøregodtgjørelse. Lederen hadde litt ekstra utbetaling på grunn av etterbehandlingen av sakene. Betalingen er annerledes nå, ettersom staten står bak driften.

I dag blir godtgjørelsen beregnet ut fra saksmengden. Representantene får betaling for hver sak, også uteblivelsessaker. I møtet som Liberaleren så på var det mange uteblivelsessaker.. Derfor ble møtegodtgjørelsen svært høy for representantene. Mange uteblivelsessaker betyr altså høy møtegodtgjørelse, men få realitetsbehandlinger.

Alta – bare et eksempel
Nå har Liberaleren og Altaposten slått opp saken fra Alta, men lignende eksempler finnes i mange andre byer. Det betyr at demokratiet sløser med skattefinansierte penger. Noen millioner ruller ut av statskassen fordi staten gjorde et dårlig forarbeid i forkant av 1. januar 2006.

Det er umulig å redusere skatter og avgifter drastisk når offentlig sektor øker sine utgifter. Forliksrådet i Alta er bare et av mange horrible eksempler på statlig sløsing.

Tags:

Mest lest

Arrangementer