Ukategorisert

Mangel på kommunalt selvstyre

I mange kommuner, spesielt i distriktene, er scooterløyper et viktig politisk spørsmål som skaper stor debatt og stort engasjement. Skribenten har i dag sett på en slik sak, og det er sørgelig at kommunene ikke sitte på beslutningsmyndigheten i slike saker. Det betyr enorm mangel på kommunalt selvstyre.

Saken som skribenten har sett på har det vært jobbet med gjennom lang tid. Først og fremst har reiselivsnæringen jobbet for scooterløypa, men også den lokale scooterforeningen har vært en viktig aktør. Om en måned blir saken sluttbehandlet av kommunestyret etter høringsrunder og vedtak i kommunale utvalg. Kommunestyret kommer til å gå inn for løypa, men det trenger ikke å bli sluttresultatet. Fylkesmannen har det siste ordet i slike saker. Sørgelig!

Det har vært forslag i Stortinget om å øke det kommunale selvstyret slik at kommunene skal få avgjøre om det skal være løyper eller ikke. Forslagene har alltid blitt nedstemt, nedstemt av parti som ofte roser kommunale valg, men som aldri følger opp et reelt kommunalt selvstyre når saker drøftes i Stortinget. Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg er en av de som har fremmet slike forslag.

Saken skribenten har sett på skal behandles av kommunestyret i mars. Sannsynligvis sier de folkevalgte et ja til løypa. Deretter sendes saken til fylkesmannen som tar den endelige avgjørelsen. Av miljøhensyn kan det endelige resultatet bli nei, men det burde ha vært kommunen som sa nei og ikke staten i regi av fylkesmannsembetet. Denne problematikken er overmodent for en ny debatt i nasjonalforsamlingen, forhåpentligvis med et liberalt resultat der kommunene får større makt over eget areal.

Mest lest

Arrangementer