Ukategorisert

Dyr i drift

Det er ikke uvanlig at politikerne og byråkrater har en konto for representasjon, prioriteringer som er vanskelig å forsvare på liberalistisk grunnlag. En slik konto har også fylkesordføreren i Troms. Ronald Rindestus har på to år spist og drukket for 70 000 skattefinansierte kroner, i følge avsløringer gjort av avisa Nordlys.

I et fylkeskommunalt budsjett er 70 000 kroner svært lite, faktisk veldig nært noe som kan karakteriseres som en bagatell. Det som er alvorlig i denne saken er at fylkesordføreren har attesterte egne regninger. Han har sendt bar – og restaurantregninger, godtjent disse og fått anvisninger fra en fylkeskommunal konto av sekretæren som jobber på nabokontoret. Ingen kontroll, få begrensninger.

Det bør i alle nivå i offentlig sektor være et reglement for disse utgiftene og alle kontoene. Skribenten mener ikke at staten skal regulere kommunene også på dette området, men fylkeskommunene og kommunene bør lage klare kjøreregler for godtgjørelser og representasjon. Uten en viss mal kan det være fare for misbruk, og denne saken kan være et eksempel på hvordan det ikke skal gjøres.

Ronald Rindestus har ikke gitt liberalister mindre ammunisjon i kampen for færre ledd i offentlig sektor!

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Magne
15 years ago

Er ikke sosialistenes motto ‘det er mer å ta av der det kommer fra’ eller noe i den stilen.


But when Krushchev’s tanks rolled into Hungary later that year, Mao saw his chance to revive persecution . . .
Although wholly in agreement with Mao over giving priority to nuclear weapons, he remarked pointedly: ‘We can’t eat cannons, or guns.’
Mao, the unknown story s 434

http://tjen-folket.no

Gerhard Shäfer
15 years ago

Denne typen utgifter går ofte på steroider i både privat og offentlig sektor. Når slike utgifter overdrives og bokføres i private selskaper, blir det er et mindre resultat å skatte for. Også da må skattebyrden betales av vanlige skattebetalere.

Fra arkivet