Ukategorisert

Fri flyt – for de fattiges skyld

De rike er fullt klar over at fri konkurranse er til fordel for de fattige. De vet at deres særinteressegruppe derimot er tjent med å opprettholde sine privilegier selv om samfunnet som helhet taper.

Det er dette kampen mot tjenestedirektivet handler om. Og der er derfor LO i kompaniskapet med sine fagforeningskolleger i resten av det rike mobiliserer alle sine ressurser. De ønsker ikke at arbeidere i fra andre deler av verden – i denne sammenhengen fra øst-europeiske EU-land – skal få prøve lykken på like vilkår.

Dette er kanskje sosialismens og statens største triumf. At de har klart å gjøre det til allmenn ”visdom” at sosialisme og statsregulering er nødvendig for de fattiges skyld. Og at næringsfrihet og fravær av ”beskyttende” reguleringer er noe ”de rike” tjener på.

Sannheten er at det motsatte er tilfelle, som i tilfellet med fattige håndverkeres ønske om å jobbe i Norge.

Jeg er fristet til å skrive mer om saken, men tror det av og til er viktigere å slå fast poenget klarest mulig, fremfor å utdype. Liberalerens liberalisme er til gode for de som undertrykkes av ulike former for privilegier. Liberalerens liberalisme er noe som de fattigste vil tjene mest på. Denne klassiske liberalismens har alltid vært en kampideologi til fordel for de undertrykte – mot makta!

Det var ikke før de rike og mektige, mennesker knyttet til staten på ulike måter, forstod kraften i denne ideologien, at de begynte å bruke retorikken til sin fordel. Gjennom reguleringer og overføringer såkalt ”til fordel for” de fattige, skaffet de seg hegemoniet for å være på de svakes side.

Liberalimens forbannelse har dels vært at alle får det bedre. Hvilket betyr at de rike blir rikere med liberalismen. Næringslivsfolk skjønner at dette gjelder generelt. De har derfor støttet en stor grad av frihet. De skjønner imidlertid også at ”akkurat deres bedrift” er tjent med monopol og spesialtilpassede reguleringer. Gjennom å begrunne dette som av til noe annet enn egen fortjeneste – selvsagt – skaper de allianser med andre med interesser for en mektig stat. Statskapitalismen er født! Den har ingenting med Liberalerens liberalisme å gjøre.

Den klassiske liberalismen er de fattige og undertryktes ideologi. Det er de som trenger den likhet og frihet som ligger som kjernen i liberalismen. La enhver polakk eller pakistaner komme hit og søke lykken! De bør ikke diskrimineres av rike og mektige LO-pamper kun fordi de er født uten sølvskje i munnen!

Mest lest

Arrangementer