Ukategorisert

Fri flyt – for de fattiges skyld

De rike er fullt klar over at fri konkurranse er til fordel for de fattige. De vet at deres særinteressegruppe derimot er tjent med å opprettholde sine privilegier selv om samfunnet som helhet taper.

Det er dette kampen mot tjenestedirektivet handler om. Og der er derfor LO i kompaniskapet med sine fagforeningskolleger i resten av det rike mobiliserer alle sine ressurser. De ønsker ikke at arbeidere i fra andre deler av verden – i denne sammenhengen fra øst-europeiske EU-land – skal få prøve lykken på like vilkår.

Dette er kanskje sosialismens og statens største triumf. At de har klart å gjøre det til allmenn ”visdom” at sosialisme og statsregulering er nødvendig for de fattiges skyld. Og at næringsfrihet og fravær av ”beskyttende” reguleringer er noe ”de rike” tjener på.

Sannheten er at det motsatte er tilfelle, som i tilfellet med fattige håndverkeres ønske om å jobbe i Norge.

Jeg er fristet til å skrive mer om saken, men tror det av og til er viktigere å slå fast poenget klarest mulig, fremfor å utdype. Liberalerens liberalisme er til gode for de som undertrykkes av ulike former for privilegier. Liberalerens liberalisme er noe som de fattigste vil tjene mest på. Denne klassiske liberalismens har alltid vært en kampideologi til fordel for de undertrykte – mot makta!

Det var ikke før de rike og mektige, mennesker knyttet til staten på ulike måter, forstod kraften i denne ideologien, at de begynte å bruke retorikken til sin fordel. Gjennom reguleringer og overføringer såkalt ”til fordel for” de fattige, skaffet de seg hegemoniet for å være på de svakes side.

Liberalimens forbannelse har dels vært at alle får det bedre. Hvilket betyr at de rike blir rikere med liberalismen. Næringslivsfolk skjønner at dette gjelder generelt. De har derfor støttet en stor grad av frihet. De skjønner imidlertid også at ”akkurat deres bedrift” er tjent med monopol og spesialtilpassede reguleringer. Gjennom å begrunne dette som av til noe annet enn egen fortjeneste – selvsagt – skaper de allianser med andre med interesser for en mektig stat. Statskapitalismen er født! Den har ingenting med Liberalerens liberalisme å gjøre.

Den klassiske liberalismen er de fattige og undertryktes ideologi. Det er de som trenger den likhet og frihet som ligger som kjernen i liberalismen. La enhver polakk eller pakistaner komme hit og søke lykken! De bør ikke diskrimineres av rike og mektige LO-pamper kun fordi de er født uten sølvskje i munnen!

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ole Bjørndal
Ole Bjørndal
15 years ago

BRA Bent Johan!! På tide å begynne å poengtere dette oftere. Bra skrevet artikkel

Tor Økland Barstad
15 years ago

Om vi skal si hva som er lurt for u-landene i dag, kan det være lurt på se tilbake på hva vi selv gjorde når vi ble rike. Ikke ett eneste land har noen gang blitt rikt uten å industrialisere seg. Ikke noe land har blitt rikt på å eksportere landbruksprodukter. Sånn er det bare, akkurat som at advokaten alltid vil tjene mer enn snekkeren, selv om snekkeren er minst like nyttig for samfunnet, vil industri nesten alltid være mer lønnsomt enn råvareproduksjon, selv om verden har ett minst like stort behov for råvareprodusenter. Spessielt i det siste har prisen… Read more »

Mest lest

Fra arkivet

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?
 • En styrke og en svakhetEn styrke og en svakhet
  En av liberalismens sterkeste og viktigste sider er samtidig dens største svakhet.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.