Ukategorisert

Når voksne er barn

Voksen nok til å få barn eller oppdra barn, men for ung til å disponere egen formue. Noe er galt med systemet, om ikke annet myndighetsalderen.

Som en hovedregel er det slik at når en umyndig person har en formue på over 75 000 kroner er det overformynderiet i kommunen som skal forvalte pengene frem til personen blir 18 år. Hensikten er å sikre pengene frem til ho eller han selv kan forvalte pengene som myndig person. Overformynderiet er en offentlig kommunal institusjon som er nøye lovregulert, skriver Kommentator.no.

Logisk?
Tja vil noen si ettersom myndighetsalderen er 18 år. Betenkelig ettersom kvinner kan få og oppdra barn etter fylte 16. Det er noe komisk over statens aldersgrenser. I teorien kan en kvinne styre et barns liv eller en mann bli innvalgt i kommunestyret uten å være voksen nok til å råde over egen formue. Skribenten syns det er merkelig.

Så fremst den det gjelder ikke er umyndiggjort får alle som er over 18 år full råderett over egen formue. Den magiske grensen er 18 år.

Tags:

Mest lest

Arrangementer