Ukategorisert

Ønsker mer konkurranse

Det ville ikke ha vært unaturlig om alle politikere fra alle politiske parti gjorde sitt ytterste for å oppmuntre til økt konkurranse i luftfarten. SAS Braathens monopolsituasjon i det norske flymarkedet er dramatisk.

SAS Braathens er ikke alene på markedet, men stor konkurranse er det ikke. Derfor er det kaos i flytrafikken hver gang det blir mange sykemeldinger eller når det nærmer seg en ferie. I denne vinterferien har trafikken vært lammet. Om litt over en måned er det påske, og det kan bli en grusom tid for passasjerer som skal ut å reise. SAS Braathens er ikke i stand til å ta hånd om trafikken i så stor grad som politikerne og folk flest ønsker.

Politikerne burde avvikle alle «konsesjonsordninger» i luftfarten. Det bør være etableringsfrihet i denne delen av næringslivet. Politikerne bør også senke avgiftene slik at andre aktører blir oppmuntret til satsing i Norge. Dessverre er ikke stortingsflertallet villig til slike inngrep for å sikre økt konkurranse, og dermed en mer stabil situasjon for passasjerene både når det gjelder regularitet og pris.

Liberaleren er også tilhenger av privat eierskap. Det betyr i praksis at staten bør selge seg helt eller delvis uten av SAS-konsernet. Vår drøm om privatisering er basert på overbevisningsgrunner, men også for å få lik konkurranse mellom de ulike aktørene. Med stort statlig eierskap er det vanskelig for politikerne å ønske andre aktører hjertelig velkommen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer