Ukategorisert

Kampen mot doping er tapt

Olympiske Leker 2006 er beviset for at doping bør legaliseres slik at alle utøverne får like konkurransevilkår.

I OL i Torino har det vært flere saker der utøverne har dopet seg eller er mistenkt for doping. En skiskytter er allerede tatt. Det har vært rassia i den østerrikske langrenn – og skiskyttertroppen. I flere dager har sakene som omhandler doping overskygget selve idretten. Et bevis for at kampen mot doping er tapt.

Det er få eller ingen idrettsledere som kommer med den eneste riktige løsningen, nemlig legalisering av doping. En legalisering vil gi alle utøverne like konkurransevilkår og dermed like muligheter. Mange idrettsledere har kommet med påstander om at det finnes utøvere som er dopet, også utøvere som ikke blir tatt, men ingen topper er villig til å ta steget som vil gi alle like vilkår.

Det er to hovedgrunner til at Liberaleren gang på gang har tatt til ordet for å legalisere doping. En legalisering betyr at utøverne får muligheten til å konkurrere på like vilkår. Dagens regler i idretten gir rom for forskjellsbehandling. Det er umulig å lage et regelverk som forhindrer dette uten at doping legaliseres.

En annen rett en idrettsutøver bør ha, på lik linje med alle oss andre, er å putte hva som helst i egen kropp. Denne retten er så fundamental for en liberalist at den ikke kan kompromisses med. Konkurransevilkårene og friheten til å behandle egen kropp etter eget ønske er nøkkelen. Ikke bare i teorien, men også i praksis.

Det finnes mange liberalister som mener idrettens organer må ha frihet til selv å avgjøre hva som skal være lovlig og ulovlig for utøverne. Idretten skal selv bestemme egne regler. Skribenten er enig. Likevel må Liberaleren ha lov til å be idrettslederne om å innta et mer liberalt syn på doping. Like konkurransevilkår et stikkord som er for alvorlig til å leke med, enten det gjelder i idretten eller i næringslivet.

Fremtidens doping handler ikke om EPO eller bloddoping. Det blir heller kroppslig inngrep og forandringer av gener. Umulig å spore, umulig å bli tatt. Derfor er legalisering det eneste rette.

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Knut Stian Olsen
15 years ago

Jeg har tvilt meg frem til å være enig med deg. Jeg mener faktisk at det også bør gjelde for narkotika og ikke være forbeholdt idrettsutøvere.

Arild Holta
Arild Holta
15 years ago

Blir man enige om at reglene for sporten er «ingen dop», så er ikke det å mangle rett til egen kropp.

Man kan jo bare velge bort denne idretten.

Problem blir det når myndighetene nekter doping.

Da har ikke de som vil drive med doping mulighet til å drive idretten sin utenom de som ikke vil ha doping.

Problemet er altså maktpakket.

Roberth
Roberth
15 years ago

Uansett hva slags regelsett man lager, er det sannsynligvis muligheter for å jukse. De fleste innser at det ikke ligger noen ære i å seire hvis man jukser, og man føler gjerne heller ingen riktig seiersglede etter å ha jukset. Er det at noen velger å jukse, et bevis for at kampen mot juks er tapt? Er det at noen stjeler, et bevis for at kampen mot tyveri er tapt? Visse kamper må man kjempe, selv om fienden aldri kan knuses en gang for alle. Skal doping tillates? Det må vel være opp til hver enkelt arrangør å bestemme reglene.… Read more »

Fra arkivet