Ukategorisert

Politisk dobbeltmoral

Lørdag kan du vinne 28 millioner kroner. Det er teksten på plakaten som ligger på mange nettsted i dag. Det er Rikstoto som driver reklame for lørdagens spill der toppgevinsten er flere titallsmillioner. Politisk dobbeltmoral!

Liberaleren er ikke imot spill, heller ikke imot reklame for spill. Når Rikstoto og Norsk Tipping får annonsere for sine tilbud må også andre aktører få lov til det samme. Konsesjonsordningen på spill gir en monopolsituasjon i markedet, og er et klart brudd med ytringsfriheten. Spillermonopolet for Rikstoto og Norsk Tipping er politisk dobbeltmoral av verste sort ettersom politikerne argumenterer for begrensninger på grunn av faren for folks spilleavhengighet.

Norsk Rikstoto er en frittstående, næringsdrivende stiftelse som ble etablert 24. september 1982 av Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklubb. Stiftelsen har et overordnet ansvar for all totalisatorvirksomhet og en overordnet økonomisk styring av hestesporten. Gjennom sin daglige drift skal Norsk Rikstoto bidra til å styrke hestesport, hestehold og norsk hesteavl. Norsk Tipping AS er et statlig selskap der målsetningen er å generere overskudd til samfunnsnyttige formål. Gjennom samfunnsnyttige formålsparagrafer bruker politikerne konsesjonsordningens rå makt for å utelukke konkurranse for selskapene som har monopol på markedet. Gamle, gode Stalin ville ha vært stolt over norske politikere sine prinsipp.

Tiden er inne for liberalisering av dette markedet der fri konkurranse og full ytringsfrihet for selskapene må være nøkkelordene. Folk må gjerne vinne 28 millioner kroner gjennom spillene ril Rikstoto, men selskap som i dag er registrert i utlandet må få den samme muligheten ovenfor forbrukerne i Norge. Dagens forskjellsbehandling er en skam for det politiske system.

Tags:

Mest lest

Arrangementer