Ukategorisert

Betal din FRI-kontingent!

er oppfordringen fra FRIdemokratenes leder Sverre Berg.

Frihet har sin pris: 200 kr i medlemskontingent til FRIdemokratene!

Siden 1994 har FRIdemokratene arbeidet målrettet og kontinuerlig for individuell frihet. Vårt arbeid innenlands bærer frukter på mange arenaer. Vi har i tillegg et omfattende nasjonalt og internasjonalt kontaktnett.

FRIdemokratene er en ressursbase for mennesker med interesse for liberalismen, enten det er i forbindelse med studier, fordi de selv er liberalister eller av helt andre årsaker. Vi ønsker å forene liberalister fra svært ulike miljøer i vårt nettverk.

Våre aktiviteter ville ikke vært mulig uten medlemskontingenten. Denne inntekt bidrar blant annet til våre web-sider. Den støtter også opp under de arrangementer vi gjennomfører. Neste arrangement går av stabelen 22.mars under tittelen «Ytringsfrihet – Samtalen fortsetter», og mer om dette kan du lese på www.fridemokratene.no.

Årets Høstkonferanse er også under planlegging, og temaet vil dreie seg om det flerkulturelle samfunn. Mer informasjon vil komme pr post/e-post og på www.fridemokratene.no.

Et medlemsskap koster 200 kr årlig (100 kr for elever i vgs). Det er i tillegg mulig å bli VIP-medlem. Dette koster kun 500 kr i året og gir medlemmet all heder og ære.

Medlemskontingenten kan innbetales til konto: 0530.42.21412. Adressen til FRIdemokratene er: Postboks 310 Sentrum, 0103 Oslo.

Sverre Berg,
Leder FRIdemokratene

sverreberg at fridemokratene.no

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer