Ukategorisert

Nyheter fra Bauta Bøker


MULIGHETER FOR ALLE – dynamisk vekst i en liberal markedsøkonomi. Av Lars
Peder Nordbakken

En ny fremragende utgivelse fra tankesmien Civita! Hva er det som skaper økt produktivitet? Hvordan kan vi best forstå vekstens dypereliggende kilder i en åpen markedsøkonomi preget av globalisering og dynamisk konkurranse? Hvilke grunnleggende utfordringer står vi overfor i norsk økonomi, og hvordan bør vi møte dem? Er det bare et spørsmål om økonomi? Dette er de sentrale spørsmålene forfatteren drøfter i denne innføringen i betydningen av liberale verdier og en åpen og innovasjonsdrevet økonomi. «Nordbakken gir en god innføring i betydningen av økonomisk vekst og entreprenørskap i en fri økonomi. En viktig bok i debatten om veivalg for økt verdiskaping i Norge.» – Jens Ulltveit Moe, Umoe AS
Kr 249,-

WEALTH OF NATIONS – Adam Smith
Igjen på lager! Å si at dette er en klassiker er antagelig tidenes understatement. Dette er den første systematiske fremstilling av prinsippene i moderne markedsøkonomi, og er fremdeles høyst lesverdig – 230 år etter at den kom ut. Et klassisk skrift med sterke argumenter for frihandel, individualisme, etisk opptreden og begrenset statsmakt. Denne hører hjemme i et hvert dannet hjem.
Kr 250,-

Tags:

Mest lest

Arrangementer