Notiser

Bergens Tidende bruker Liberalerens analyse av FrP

Olav Kobbeltveit i Bergens Tidende har idag en kommentar om FrPs nye satsning på liberalisme i skoleringen av tillitsvalgte og folkevalgte, der avisen gir støtte til Liberalerens analyse av FrPs velgergrunnlag. Les BT-kommentaren.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
    Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Internasjonalen, 3.versInternasjonalen, 3.vers
    Hvorfor synger ikke sosialistene *hele* internasjonalen?