Ukategorisert

Saken ruller videre

EFTAs overvåkingsorgan ESA har tatt ut traktatsbruddssøksmål for EFTA-domstolen mot Norge i automatsaken. Stortinget vedtok i 2003 at pengespill på automater bare skal kunne tilbys av Norsk Tipping. ESA mener Stortingets vedtak er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Denne saken har Liberaleren kommentert mange ganger tidligere. Vi mener vedtaket om monopolisering av markedet bryter prinsippene for fri konkurranse. Vedtaket er diskriminerende. Det norske standpunktet må være i strid med EØS-avtalen, selv om tilhengerne av det norske synet mener Parlamentet i EU senest i februar i år vedtok å ikke innskrenke nasjonalstatenes frihet til å fastholde en egen nasjonal politikk på pengespillområdet.

Egen politikk i Norge betyr å gi det statlige selskapet Norsk Tipping monopol slik at staten får spilleinntektene. På den måten kan politikerne fortsette å støtte ulike kulturformål og forskningsprosjekt. Argumentene om å få kontroll på spilleavhengigheten holder ikke mål. Den kontrollen kan politikerne få igjennom private aktører også, uten at Liberaleren er for strengere vilkår for aktørene som operer i dette markedet. Regelverket er allerede strengt med konsesjoner, krav og aldersgrenser.

For liberalister er det viktig at folk får bruke egne penger slik de vil, også på formål som noen karakteriserer som dumme. Det er også viktig med etableringsfrihet. Aktører må få frihet til å etablere bedrifter, også automatbedrifter og spilleselskap.

Kulturminister Trond Giske har i dag sagt at Norge vil bruke samme argumentasjon ovenfor EFTA-domstolen som den som ble brukt i Borgarting lagmannsrett. Retten kom frem til at Norge ikke bryter EØS-avtalen på dette området med den nye politikken som Valgerd Svartstad Haugland var den største forkjemperen for å få i forrige periode. Forhåpentligvis ser EFTA-domstolen annerledes på saken, og kommer til en helt annen konklusjon, en konklusjon som forsvarer konkurransen, mangfoldet og etableringsfriheten.

Automatsaken er en sørgelig sak på alle mulige måter, men det er bra at saken sannsynligvis blir behandlet av EFTA-domstolen første halvdel av 2007. Forhåpentligvis ser vi snart målet for en sak som har kostet tid og økonomiske ressurser for alle involverte. Både bransjen, Norsk Tipping og staten har brukt unødvendige mye blodpenger på et prinsipp som hører fortiden til. Forhåpentligvis blir det en politisk oppvask i alle parti, foruten Fremskrittspartiet, når denne saken har rullet ferdig i løpet av 2007. Det hadde ikke vært skribenten imot om noen hoder hadde rullet etter oppvasken.

Tags:

Mest lest

Arrangementer