Ukategorisert

Staten tilbyr regelhjelp

Bedriftene i Norge må følge så mange regler at staten har egne nettsider for hjelp til næringslivet, nemlig www.regelhjelp.no.

Fem etater (Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Statens forurensningstilsyn (SFT)) står bak Regelhjelp.no, av disse er SFT gitt prosjektleder- og redaktøransvaret. Nettstedet finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Tilbudet på sidene utvides. I løpet av året vil nettstedet omfatte kravene for 30 bransjer. Denne siden skal gi bransjevis informasjon om hvilke krav som gjelder for virksomhetene.

Mange vil si at Regelhjelp er en veiviser inn i regelverket der myndighetene har prioritert de viktigste kravene som virksomhetene skal forholde seg til. Kravene forvaltes av mange etater, og det har tidligere vært en omfattende oppgave å skaffe seg oversikt. I stedet for å måtte lete etter forskrifter og påbud mange ulike steder, samler Regelhjelp informasjonen bransjevis. Det høres forlokkende ut, men hvorfor har myndigheten organisert et så komplisert samfunn der det må være et oppslagsverk for alle kravene som stilles.

Det beste hadde vært at antall krav og regler ble redusert. Istedenfor har staten etablert internettsider, et oppslagsverk for mange av lovene. Kanskje en god unnskyldning for å innføre nye regler som bedriftene må følge. Regelverk på internett er ikke løsningen for et enklere, et mindre byråkratisk samfunn, men det kan være en god veileder for alle bedriftene som blir overlasset av lover og regler.

Denne artikkelen ble redigert etter en e-post fra Bente M. D. Bastiansen, redaktør for Regelhjelp.no. Det er avsnitt nummer to som ble endret. En takk til Bente M. D. Bastiansen, men poenget om for mange lover og regler står fortsatt fast.

Mest lest

Arrangementer