Ukategorisert

Jenter på sesjon

–Jeg får snart innkalling til sesjon. Den er frivillig. Syns du dette er en god ide, skriver Maria i en e-post til skribenten.

Liberaleren er motstander av vernepliktstjenesten. Dermed også ordningen med tvungen sesjon for menn og frivillig sesjon for kvinnene. Tvungen verneplikt er tvangsarbeid. Det er slaveri. Forsvaret skal som andre bedrifter ansette sitt personell. Den politiske debatten burde ha handlet om hvor mye skattefinansierte midler Forsvaret skal ha, og ikke en skyttergravdebatt om for eller mot verneplikt.

Sesjon for kvinner er frivillig. Derfor må Maria selv vurdere om hun vil delta på dette ”forskningsprosjektet”. Skribenten skal ikke komme med noen råd, men Maria skal vite at mange som frivillig har gjennomført militær førstegangstjeneste har fått problem med Forsvaret i ettertid. Skribenten har skrevet brev på vegne av kvinner som ønsket fritak fra øvelsene. Felles for alle er at de gjennomførte førstegangstjenesten som ung, men angret seg i ettertid. Det har aldri vært enkelt å komme ut av Forsvarets arkiver.

For de som velger frivillig sesjon er det viktig å vite at der blir det avgjort om du er tjenestedyktig, og det er dette som danner grunnlaget for om du kan kalles inn til førstegangstjeneste eller ikke. Kvinner påtar seg de samme forpliktelsene som vernepliktige menn når de skriver under villighetserklæringen.

Det finnes mange som mener dette er et spørsmål om likestilling mellom kvinner og menn. Det blir et merkelig spørsmål for liberalister som er imot verneplikt. Skal en ordning avvikles, må den reduseres først. Ikke utvides. Frivillig sesjon for kvinnene er en ren utvidelse.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Det virker som om Liberaleren her driver sin motstand mot alle pålegg og all tvang ut i det absurde. Helt siden Grunnlovsfedrene skrev historie våren 1814 har vernepliken vært grunnfestet i Norge. De frivillige kvinner som påtar seg det ærefulle oppdraget å forsvare vårt land i tilfelle væpnet konflikt, fortjener efter mitt syn heder og berømmelse, og ikke skremsler om at «er du først i arkivet slipper du aldri ut igjen», og «de som frivillig har avtjent verneplikt får store problemer efterpå». Jeg gad vite hvor Liberaleren har disse siste opplysningene fra. Jeg tør minne om at man i Norge… Read more »

Ulla
Ulla
15 years ago

hvilket års kull er det som blir kaldt inn til sesjon nå?

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Efter mitt syn holder ikke argumentasjonen din vann. Først sier du at forsvaret skal være tuftet på frivillighet – helt greit. Men like nedenfor hevdes det at også de som frivillig går inn i forsvaret påføres store pinsler. Det henvises blant annet til noen damemennesker, som ville slippe repetisjonsøvelser fordi to av dem var gift og en hadde samboer og den fjerde barn, eller hva det nå var. Jeg mener en hver norsk borger har gått av å føle seg nødvendig for å forsvare landet. At det nå kalles inn færre enn før beviser ikke noe som helst, det kan… Read more »

bigboyen
bigboyen
15 years ago

Eivind går ut fra at alle tenker likt og ønsker det samme. Jeg har ikke noe behov for å forsvare Norge – bare for at det er Norge. Derfor var det helt uaktuelt å gå inn i millitæret for meg. Nå var jeg mer kynisk enn Bjørn Magne og kom meg unna på annen måte. Men han skal ha respekt for å gå i fengsel for grunnleggende menneskerettigheter og det er ikke mange i Norge som kan si at de har vært samvittighetsfanger. Kampen for å kunne bestemme over egen kropp er viktig og det er bra at Liberaleren tar… Read more »

Vegard Nøtnæs
15 years ago

Knudsen forsvarer den vanlige oppfatning rundt verneplikten, og bekrefter at han også innehar de vanlige fordommer mot liberalistisk tankegods, nemlig den at det hele dreier seg om å beholde 99% i egen lommebok. Det er greit å mene dette, men det avslører ingen videre forståelse for temaene på Liberaleren, eller det liberalistsiske grunnlaget for å avvise verneplikt/rett. Ta for eksempel Knudsens argumentasjon og plassér den i konteksten av en vernepliktig i Tyskland på 30-tallet. Er argumentene som benyttes like vanntette da? Jeg tror ærlig talt den liberale argumentasjon tåler historien bedre enn Knudsens. Typisk for de fleste som forsvarer den… Read more »

Runar Karlsson
Runar Karlsson
15 years ago

«Liberalister er oftest mer opptatt av hva staten kan påberope seg av makt over det enkelte menneske og hvorfor, og dette opplever jeg sjelden blir forstått utenfor liberale kretser.»

Jepp, der tror jeg du i et nøtteskall har kimen til uenigheten omkring både denne og mange andre saker som diskuteres mellom liberalister og «andre».

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Forskjellen mellom dagens norske verneplikt og den Hitler innførte er fundamental. Hitler utvidet sine fullmakter på bekostning av demokratiet og mot Weimar-republikkens konstitusjon. Dette ble gjort med våpen i hånd. Den norske verneplikt ble innført på Eidsvoll under frihetens og liberalismens fane våren 1814. Grunnlovsmennene ble oppnevnt ved folkeavstemning (jfr. Steen i «Det norske storting gjennom 150 år, bind 1»), det samme kan ikke sies om brunskjortene. Jeg kjenner litt til den militære straffelov, og må si syv måneder for overtredelse av milstrl. §35 var noe høy. Vanlig straffepåstand nå er 90 dager – hvilket jeg mener også er i… Read more »

Vegard Nøtnæs
15 years ago

Du bommer litt på poenget mitt her; ditt utgangspunkt er at den norske, den Weimarske eller en hvilkensomhelst Grunnlov er rett og må følges? Mitt utgangspunkt er at ingen grunnlov som ikke kan forsvares moralsk er legitim (og vi kan ha ulike syn på dette). I andre del av ditt svar forsvarer du på generelt grunnlag lover gitt av demokratisk valgte representanter. Dette er en meget tvilsom argumentasjon fordi du som jeg sier i forrige innlegg, ikke diskuterer grensene for demokratiets makt. Noen litt plumpe men illustrerende poeng din argumentasjon ikke tar hensyn til: – kan 90% avgjøre å frata… Read more »

Runar Karlsson
Runar Karlsson
15 years ago

Her er flere som har argumentert moralsk MOT verneplikten. Eivind Knutsens «med jemmel i lov»-argument er ikke et moralsk argument, det er et pragmatisk argument (som kjent kan lover være dypt umoralske).

Kan Eivind Knudsen komme med noen moralske argumenter FOR verneplikten?

Fra arkivet