Ukategorisert

Jenter på sesjon

–Jeg får snart innkalling til sesjon. Den er frivillig. Syns du dette er en god ide, skriver Maria i en e-post til skribenten.

Liberaleren er motstander av vernepliktstjenesten. Dermed også ordningen med tvungen sesjon for menn og frivillig sesjon for kvinnene. Tvungen verneplikt er tvangsarbeid. Det er slaveri. Forsvaret skal som andre bedrifter ansette sitt personell. Den politiske debatten burde ha handlet om hvor mye skattefinansierte midler Forsvaret skal ha, og ikke en skyttergravdebatt om for eller mot verneplikt.

Sesjon for kvinner er frivillig. Derfor må Maria selv vurdere om hun vil delta på dette ”forskningsprosjektet”. Skribenten skal ikke komme med noen råd, men Maria skal vite at mange som frivillig har gjennomført militær førstegangstjeneste har fått problem med Forsvaret i ettertid. Skribenten har skrevet brev på vegne av kvinner som ønsket fritak fra øvelsene. Felles for alle er at de gjennomførte førstegangstjenesten som ung, men angret seg i ettertid. Det har aldri vært enkelt å komme ut av Forsvarets arkiver.

For de som velger frivillig sesjon er det viktig å vite at der blir det avgjort om du er tjenestedyktig, og det er dette som danner grunnlaget for om du kan kalles inn til førstegangstjeneste eller ikke. Kvinner påtar seg de samme forpliktelsene som vernepliktige menn når de skriver under villighetserklæringen.

Det finnes mange som mener dette er et spørsmål om likestilling mellom kvinner og menn. Det blir et merkelig spørsmål for liberalister som er imot verneplikt. Skal en ordning avvikles, må den reduseres først. Ikke utvides. Frivillig sesjon for kvinnene er en ren utvidelse.

Tags:

Mest lest

Arrangementer