Ukategorisert

Vil tukle med markedene

Kulturminister Trond Giske vil gjøre det ulovlig å selge billetter på den såkalte svartebørsen. Statsråden kan ikke tidsfeste når forbudet kommer, men han vil utarbeide et forslag som skal ut på høring.

Tukler med markedene
Et forbud av salg på svartebørsen er politisk innblanding i markedene. Svartebørshandel kommer av at arrangøren har fastsatt en gal pris for arrangementet. Etterspørselen er større enn tilbudet og dermed øker prisene. Dette prinsippet bør stå fast overalt hvor det er salg av varer og tjenester. Dersom etterspørselen er lavere enn tilbudet, ramler prisene. Det er genialt, og et forbud vil være et forsøk med å tukle med markedsmekanismen.

Svart salg i Danmark
Danmark har i følge Dagbladet hatt et slikt forbud siden 1919. Mange som liker det danske landslaget i fotball, og som går på kampene, har fått tilbud om billetter via det svartebørsen. Den politiske reguleringen har ikke fungert, bare gjort det svarte salget litt mer mørkt. Salget er ikke åpenlyst, men billettene er tilgjengelig, til riktig pris.

Umulig å håndtere
Politiet har tidligere vært imot et forbud. Et forbud vil være umulig å håndtere. Ressurser blir satt inn på et felt som ikke lar seg regulere. Det eneste politikerne oppnår er at salget blir litt svartere enn det vi er vant fra på den såkalte svartebørsen.

Politiet bør ha nok oppgaver allerede. Et nytt forbud vil medføre nye ressurser som igjen kan bety økte skatter og avgifter.

Problematisk?
Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg. Tvert imot er salget en selvregulerende markedsmekanisme. Det blir verken flere eller færre kulturarrangement om Trond Giske får igjennom dette forbudet. Vi får bare en ny sovende lov som vil bli umulig å håndtere for politiet.

Cupfinalebillettene vil fortsatt være tilgjengelig for de som er villig til å betale prisen, selv om det kommer et forbud. Trond Giske oppnår ikke noe, bortsett fra et forsøk med markedstukling.

Tags:

Mest lest

Arrangementer