Ukategorisert

Vil tukle med markedene

Kulturminister Trond Giske vil gjøre det ulovlig å selge billetter på den såkalte svartebørsen. Statsråden kan ikke tidsfeste når forbudet kommer, men han vil utarbeide et forslag som skal ut på høring.

Tukler med markedene
Et forbud av salg på svartebørsen er politisk innblanding i markedene. Svartebørshandel kommer av at arrangøren har fastsatt en gal pris for arrangementet. Etterspørselen er større enn tilbudet og dermed øker prisene. Dette prinsippet bør stå fast overalt hvor det er salg av varer og tjenester. Dersom etterspørselen er lavere enn tilbudet, ramler prisene. Det er genialt, og et forbud vil være et forsøk med å tukle med markedsmekanismen.

Svart salg i Danmark
Danmark har i følge Dagbladet hatt et slikt forbud siden 1919. Mange som liker det danske landslaget i fotball, og som går på kampene, har fått tilbud om billetter via det svartebørsen. Den politiske reguleringen har ikke fungert, bare gjort det svarte salget litt mer mørkt. Salget er ikke åpenlyst, men billettene er tilgjengelig, til riktig pris.

Umulig å håndtere
Politiet har tidligere vært imot et forbud. Et forbud vil være umulig å håndtere. Ressurser blir satt inn på et felt som ikke lar seg regulere. Det eneste politikerne oppnår er at salget blir litt svartere enn det vi er vant fra på den såkalte svartebørsen.

Politiet bør ha nok oppgaver allerede. Et nytt forbud vil medføre nye ressurser som igjen kan bety økte skatter og avgifter.

Problematisk?
Liberalerens redaksjon klarer ikke med sin beste vilje å se problemet med dagens svartebørssalg. Tvert imot er salget en selvregulerende markedsmekanisme. Det blir verken flere eller færre kulturarrangement om Trond Giske får igjennom dette forbudet. Vi får bare en ny sovende lov som vil bli umulig å håndtere for politiet.

Cupfinalebillettene vil fortsatt være tilgjengelig for de som er villig til å betale prisen, selv om det kommer et forbud. Trond Giske oppnår ikke noe, bortsett fra et forsøk med markedstukling.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Øyvind Kobberstad
Øyvind Kobberstad
15 years ago

Hei Bjørn, dette må jeg bare få kommentere. Denne teksten provoserer meg virkelig, det er en viss forskjell på børs og svartebørs. Svartebørsselgere kjøper opp billetter når de skjønner at arrangementet kommer til å bli utsolgt. De som da ikke får billetter er i teorien representert av de som kjøper billetter på svartebørsen. Dette er ikke tukling med markedskrefter, dette er ett forsøk på å redusere ett kunstig overdrevet, monopolbasert marked. Svartebørshandel for vinningens skyld kan kun aksepteres hvis billettene i utgangspunktet er kjøpt etter markedsprinsipper. Dette vil da si at en arrangør må auksjonere bort billettene på ett marked… Read more »

Zerqent
15 years ago

Dette er liberalisme! Jeg er helt enig med skribenten i at svartebørsalg ikke skal forbys. Det er i realiteten ikke noe forskjell på en billett til cupfinalen eller hvilket som helst annet produkt som du kjøper daglig. Skal det for eksempel ikke være lov å kjøpe eiendommer for så å selge dem videre når markedsverdien har steget? Dersom de som synes det er et problem at alle billettene deres blir kjøpt opp av «svartebørshaier», forstår bare ikke hvor verdifullt det de selger er, eller bryr seg ikke om profitt. Dersom det finnes mennesker som vil betale dobbelt så mye på… Read more »

Bjørn Magne Solvik
Bjørn Magne Solvik
15 years ago

Hei Øyvind, bare hyggelig med respons. Vi har ikke forbudet i dag, og systemet fungerer utmerket. På populære arrangement er det mulig å kjøpe billetter på svartebørsen fordi enkelte aktører sitter med et ukjent antall billetter. Er det stor etterspørsel etter billetter, kan disse aktørene ta høy pris. Er det lav etterspørsel, kan de ta tilsvarende lav pris hvis de ønsker å selge billettene sine. Dagens svartebørsmarked er ikke et problem. Danmark har et forbud, sannsynligvis et lignende forbud som Trond Giske ønsker. Grunnen til at ordet sannsynligvis blir brukt er at ingen vet hvilket system Giske ønsker seg. Han… Read more »

Spøkelseshunden
Spøkelseshunden
15 years ago

Arrangøren av eksempelvis en konsert har eiendomsrett til billettene de selger, og har således rett til å sette vilkår for salget. Dersom arrangøren ikke ønsker at billettene skal kunne selges videre til høyere pris, er det rettsvesenets oppgave å sørge for at det ikke skjer. Det er mitt inntrykk at de færreste arrangører setter pris på svartebørsaktivitet. I tillegg vil jeg påpeke at svartebørsmarkeder ikke oppstår utelukkende fordi prisene er for lave. Dersom vi antar at vi har et frikonkurransemarked i likevekt, med 20 000 billetter à 500 kr, vil det fortsatt være mulig for svartebørshaier å kjøpe opp billetter… Read more »

Borgar
Borgar
15 years ago

«Arrangøren av eksempelvis en konsert har eiendomsrett til billettene de selger»

Det har de, og når de har solgt dem, har kjøper eiendomsretten til billettene, og kan selge dem videre hvis han ønsker. Akkurat slik som når jeg skal selge min gamle tv videre når jeg skal kjøpe meg ny flatskjerm.

Ville vært rimelig latterlig hvis forhandleren jeg kjøpte den gamle tv’en hos kunne nektet meg å selge den videre senere.

Spøkelseshunden
Spøkelseshunden
15 years ago

Dersom du synes det hadde vært latterlig, kunne du ha latt være å kjøpe det nevnte fjernsynet og heller kjøpe et annet som var tillatt å selge videre.

En kjøpskontrakt sier i utgangspunktet at eiendomsretten til en vare overføres fra selger til kjøper. Jeg ser ikke problemet i at man legger inn vilkår i denne kontrakten, eksempelvis i form av en begrensing på videresalg.

OEK
OEK
15 years ago

Ser Liberaleren noe galt i at arrangoerer kun selger til kunder som samtykker i aa ikke selge videre billettene? Hele saken er i saa fall redusert til private soeksmaal (i tilfelle kontraktbrudd) og det aapne markedet (arrangoerer som ikke stiller slike krav selger kanskje flere billetter).

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Bjørn skriver:
Svartebørshandel kommer av at arrangøren har fastsatt en gal pris for arrangementet.

Øyvind svarer:
Svartebørsselgere kjøper opp billetter når de skjønner at arrangementet kommer til å bli utsolgt.

Konklusjon: Øyvind er et dumt menneske.

Øyvind Kobberstad
Øyvind Kobberstad
15 years ago

Til andre som tydligvis heller ikke forstod hva det var jeg mente i innlegget mitt kommer en bedre forklaring her: Vi bruker eksempelet til Bjørn: (sitat start:) La meg gi deg et tenkt eksempel. Tenk at Bønna Invest AS arrangerer en konsert med Kurt Nilsen på samfunnshuset ”Turn” i Honningsvåg. Der er det plass til 300 tilskuere. Hvis Bønna Invest vil selge 100 av billettene til Per Olsen, da må selskapet få lov til dette. For Bønna Invest er det klinkende likegyldig hva Per Olsen gjør med sine billetter. Hvis konserten er populær, altså stor etterspørsel etter billetter, vil Per… Read more »

Fra arkivet

 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Den merkelige historien om syndeskattDen merkelige historien om syndeskatt
  Dominic Frisby skriver om alt våre formyndere har forsøkt å skattlegge for å endre adferden vår.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • En merkelig politisk skikkelseEn merkelig politisk skikkelse
  Biografien om Reiulf Steen er svært lærerik hvis du vil lære politisk historie.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • Kom ut av borgen!Kom ut av borgen!
  Du bør kjenne til det retoriske trikset 'motte & bailey'.