Ukategorisert

Five foreslår stortingsgrense

Vi har de politikerne vi fortjener. Demokratiet er langt fra perfekt, men det er det beste vi har.

En av redaktørene på nettstedet Kommentar.no kommer med et lite gjennomtenkt forslag, spesielt ettersom representantene bak nettstedet har profilert seg som personer for fri konkurranse og motstandere av unødvendige reguleringer. 12-årsgrense for stortingsrepresentanter er en unødvendig grense som vil redusere konkurransen mellom politikerne. Mindre konkurranse er et tap for demokratiet.

En broilerkultur
Skribent Carsten Five foreslår at ingen skal kunne sitte på Stortinget i mer enn 12 år, altså tre perioder. Han mener en slik grense vil være med på å sikre at representantene skaffer seg en skikkelig utdannelse og yrkesbakgrunn som de kan falle tilbake på når tiden på Stortinget er over. Økt utdannelse og yrkesbakgrunn skal øke gjennomsnittsalderen for politikerne. Dermed blir det færre broilere på Stortinget, som Five mener er på Stortinget for å sikre en stor stat. Broiler eller ikke. De fleste stortingsrepresentantene, helt uavhengig av partitilhørighet eller bakgrunn, ønsker en stor stat. Det er minimale forskjeller mellom politikerne. Først og fremst fordi alle jobber for saker fra sine sosialdemokratiske partiprogram. I prinsippene er det noen forskjeller mellom høyre – og venstresiden, men i praktisk politikk er likhetene langt større enn forskjellene.

Vinnerne
I dag er det stor konkurranse blant politikerne. Den har blitt mindre gjennom kjønnskvotering, men konkurransen er fortsatt betydelig. Alle må gjennom nominasjonsprosesser. I de fleste parti starter denne prosessen hos lokallagene, så i nominasjonskomiteene og avsluttes på nominasjonsmøtene. Hvert eneste parti nominerer de kandidatene de mener er best ut fra forskjellige forutsetninger. Nominasjonsprosessene i partiene er lang og som regel godt planlagt. Mange deltar, men flere burde kanskje engasjere seg i denne delen av det politiske arbeidet, også Carsten Five.

Etter nominasjonene er det en lang valgkamp som avsluttes med valgdagen. Partiene og deres representanter konkurrerer om velgerne. Noen vil si at mye av det som blir servert er valgflesk, men velgerne har frihet til å bruke stemmeseddelen slik de vil. Det er stor konkurranse gjennom de ulike nominasjonsprosessene og gjennom kampen om velgerne. Får vi politikere som er broilere er det partimedlemmene og velgerne som har hovedansvaret. Ingen av oss tvinges til å stemme på Høyre eller Arbeiderpartiet.

Et godt system
Vi har i dag et godt system for valg av representanter til Stortinget. Systemet er langt fra perfekt. Utjevningsmandater er en av flere ulemper, men det er ikke en god ide å innføre flere restriksjoner. Det vil redusere konkurransen, og stor konkurranse med mange valgmuligheter er en fordel for velgerne.

Det er mange grunner til at liberalister vil redusere statens størrelse. Det vil bety mindre makt til politikerne, og mer til folk flest. Det er en politisk debatt som ikke har en sammenheng med lengden på perioden politikerne kan sitte på Stortinget.

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Vi har de politikerne vi fortjener. >Demokratiet er langt fra perfekt, >men det er det beste vi har. Nei, slett ikke. Demokrati er når noen spykopater rotter seg sammen, skriker ut til befolkningen, at de skal få være med å dele tyvegodset om de er lydige ved å avgi sin stemme i valglokalet. På denne måte skaffer spykopatene seg det som (feilaktig) oppfattes som legitimitet til å tvinge og bestjele den rettskafne mann. Demokrati er således en appell til folks kriminelle sinnelag. Hva er så bedre enn dette faenskap? Hva er alternativet til demokrati? DET (ENESTE) ALTERNATIV TIL DEMOKRATI ER… Read more »

Fra arkivet

 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • 28.juli 1794: Da Terroren endte28.juli 1794: Da Terroren endte
  I 1794 mistet Robespierre hodet. Bokstavelig talt. Det kan hevdes at han mistet det i overført betydning før det.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Legaliser aktiv dødshjelp!Legaliser aktiv dødshjelp!
  Å kunne bestemme over eget liv, betyr også å kunne bestemme å avslutte det når det passer en.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Vekk med kontanter?Vekk med kontanter?
  Er det virkelig så enkelt at kontanter bare er en bakstreversk museumsgjenstand?