Ukategorisert

Retten til å diskriminere

Et kjøpesenter, et spisested, en butikk eller en bensinstasjon skal ha rett til å diskriminere. Eiendomsretten medfører retten til å bestemme fullt og helt over egen bedrift, også hvem bedriftene vil ha som kunder.

Debatten
Det har oppstått en meningsutveksling mellom Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon og barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Statsråden blir oppfordret til å gå igjennom diskrimineringslovgivningen for å hindre diskriminering av rusavhengige i det offentlige rom. Statsråden kommer Heggeland delvis i møte, og lover at synspunktene vil bli vurdert i et eventuelt arbeid med utvikling av et helhetlig diskrimineringsvern. En ny plan på dette området kan medføre nye innstramninger i eiendomsretten.

Kirkens Bymisjon mener næringsaktører setter opp overvåkningskamera for å bortvise eller hindre rusavhengige personer adgang til kjøpesenter.

Datatilsynet følger med
Det er i dag strenge kriterier for bruk av overvåkningskamera. Forholdene blir kontinuerlig vurdert av Datatilsynet, og bruk av kamera som strider mot formålet er ulovlig. Det er i dag ikke stort rom for overvåkning slik Heggestad påstår, men skribenten skal ikke utelukke at det skjer enkelte regelbrudd. De strenge reglene er med på å beskytte oss mot blant annet statlige overgrep.

Diskriminering må være tillatt
Liberaleren anbefaler ikke diskriminering, men vi forsvarer eiendomsretten. Dermed mulighetene for å utøve diskriminering av rusavhengig, innvandrere og andre. Bedriftene er ikke underordnet i denne sammenhengen slik Bekkemellem skriver i svaret til Johannes Heggland. Eierne må ha full frihet til å organisere driften med de negative ringvirkningene dette gir for enkelte grupper. Forhåpentligvis er diskriminering et lite problem, og forblir et minimalt problem ved en eventuell liberalisering for å ivareta eiendomsretten.

For ordens skyld kan vi legge til at rusavhengige ikke er dekket av diskrimineringsregelverket som håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet eller av straffeloven § 349a om forretningsnekt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer