Ukategorisert

Et møte om bistand

Det hadde vært et stort skritt i riktig retning om frivillige organisasjoner ba om et systemskifte i bistandspolitikken med mindre bistand og mer frihandel.

Den 27. mars ble frivillige organisasjoner som mottar overgangsbistand invitert til møte hos bistandsministeren. Partene drøftet kriteriene som bør ligge til grunn for å motta støtte. Utviklingsminister Erik Solheim pekte på at det er i land der Norge har særlige fortrinn og på felt der de frivillige organisasjonene har gode kontaktnett og innehar spesialkompetanse at denne støtten er mest effektiv. Et viktig moment for denne støtten er at den blant annet skal ha en stabiliserende effekt i det landet bistanden blir gitt til.

Organisasjonene stilte aldri det store, det viktige spørsmålet til statsråden, nemlig om bistand er et godt virkemiddel. Diskusjonen om bistandsmidler burde ha vært dreid om til mer frihandel, slik at utviklingslandene får selge sine varer på markedene. Norge kunne ha vært et foregangsland på dette området, istedenfor er vi verdensmester i skattefinansiert bistandsoverføringer. Vi beskytter eget næringsliv med ulike barrierer. På den måten utelater vi land som er avhengig av økonomisk vekst for å kunne skape velferdssamfunn. Frihandel med færre barrierer er en god løsning, men det politiske systemet kjøper seg god samvittighet gjennom skattefinansiert bistand. Et møte som kunne ha vært fruktbart, nyskapende ble helt tradisjonelt. Statsråden oppfordrer tradisjon tro de frivillige organisasjonene til å være aktive i forhold til å begrunne egne prosjekter og til å ta del i den offentlige debatten om hvordan overgangsbistanden best kan innrettes. Dermed kan vi glemme systemskiftet vi så sterkt ønsker oss. Nye muligheter i neste valgperiode.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Marion
15 years ago

Overgangsbistand gis i fasen mellom nødhjelp og utviklingsbistand. Det handler om å legge til rette for varig fred. UD har selv definert økonomisk utvikling og styrking av privat sektor som en del av dette, se http://www.odin.no/filarkiv/221493/peace-engelsk.pdf

Tor Økland Barstad
15 years ago

Frihandel kan være viktig for u-land, men ofte kan det også være lurt for dem å beskytte sine egne markeder. Les mer på bloggen min: http://torbarstad.blogg.no/250206161154_er_frihandel_lsningen.html

Marion
15 years ago

Jeg var på møtet, så jeg fikk med meg hva det dreide seg om. Organisasjonene bør selvfølgelig ikke bruke møtene til å påpeke noe de ikke mener. Organisasjonene bør bruke slike møter til å identifisere felles satsninger UD og organisasjonene i mellom, og hvis mulig påvirke politikkens retning. Når det gjelder noe så politisk som overgangsbistand, tror jeg ikke et slikt møte er rette forum for endringsforslag. Næringslivsbistand og støtte til privat sektor er viktig, men skaper ikke et velfungerende demokrati helt av seg selv. Bistand som sikrer kvinners rettigheter er endelig kommet høyere på agendaen. Skoler og helsevesen er… Read more »

Fra arkivet

 • Myten om Says lovMyten om Says lov
  Ikke engang Say trodde på Says lov.
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?