Ukategorisert

La dem komme, la dem bli!

Jeg så nettopp en reportasje på TV2-nyhetene om innvandring til USA. Dette falt sammen med et argument jeg hørte i går.

Gårsdagens argument var et vi liberalister stadig blir møtt med. Det er omtrent som følger: «Hvis vi ikke liker Norge og dets lover slik det er, så kan vi jo bare flytte til et annet land.» Dette er et argument som har sine klare svakheter og som det bør argumenteres imot. La oss imidlertid for en gangs skyld ta det på alvor.

Ken Scholland fortale meg for noen år siden en historie om noen tyske jøder som i 1939 var redde for Hitler og ønsket å flytte. De leide seg et skip og seilte fra havn til havn i ulike land. I alle land ble de nektet innreisetillatelse. Resultatet var at de måtte reise tilbake til Tyskland. I 1945 var nesten alle av dem døde.

Poenget er ganske enkelt: Sier man nei til fri innvandring, sier man også nei til fri utvandring.

I USA pågår det for tiden en hard debatt om vilkårene til ulovlige innvandrere. Ikke uventet ønsker mange mennesker å innvandre til dette landet som «alle» hater men «alle» ønsker å bo i…

Liberalerens syn er veldig enkelt enten det gjelder Norge eller USA. Grensene bør åpnes. Nå! Uten forbehold! Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Dette er en helt grunnleggende positiv menneskelig egenskap som bør oppmuntres.

Det dukker selvfølgelig opp en rekke praktiske innvendinger. Et argument som finnes i en rekke varianter er at de vil leve av velferden vår. Enten det er snakk om politiske velferdsgoder eller vår generelle rikdom. Hva så?

Norge er full av mennesker som aldri har gjort en dritt selv for å ha en høy levestandard. Det gjelder nesten oss alle. La oss ta et eksempel knyttet til en som begynner i en jobb på McDonalds i ulike land. Dette er nesten samme jobb i alle land. Hvor ligger rettferdigheten i at en som jobber på McDonalds i Norge skal leve mye bedre enn en som jobber på tilsvarende restaurant i et fattig land?

Selvsagt kan mye sies om det norske politiske og økonomiske markedssystemet gjennom mer enn hundre år. Men hvorfor skal en 18 åring født i Ålesund ha større rett på en slik jobb enn et menneske født i Burma? Hvis vedkommende fra Burma klarer å reise til Oslo og overtale arbeidsgiveren om å ansette vedkommende, bør vedkommende selvsagt få lov til det. Mennesker bør få lov til å konkurrere på like vilkår, uavhengig av fødested. De kan tilby de fortrinn de har enten det er kunnskaper, utseende eller lavere lønn. Det er et individuelt valg.

Vi har ikke rett til å nekte dem dette gjennom politisk nasjonalisme.

Vi skal holde øynene åpne for de nye alliansene som bekymrer seg for innvandring. Det er en allianse på gang – slik som i USA – med fagforeningspamper som vil hindre fri konkurranse på arbeidskraft i samarbeid med kulturnasjonalister på høyresiden. Det er på tide at de mer liberale kreftene på både høyre og venstresiden står opp mot den nye nasjonalsosialismen.

Oppfordringen gjelder spesielt liberale mennesker i Fremskrittspartiet. Dere stå opp mot den nasjonalsosialismen som flommer i det partiet. Hvis ikke taper dere ikke bare kampen for en liberal verdipolitikk, men også kampen for det uregulerte marked. Det går ikke an å argumentere mot fri innvandring uten å også argumentere mot det frie marked.

Oppfordringen gjelder like mye verdiliberale mennesker på venstresiden. Fagforeningapampene har skjønt at global rettferdighet er en trussel mot lnnsprivilegiene til bortskjemte norske hverdagsrasister. Dere må bekjempe de skjulte virkemidlene fagforeingene bruker for å holde arbeidere i andre land nede, f.eks. gjennom å forby dem å konkurrere på lønn.

Gjør jobben ide ulike fora, så skal vi Liberaleren gjøre vår del av jobben: Holde den liberale fane høyt hevet, blafrende i vinden som et frihetssymbol som sier høyt og tydelig til alle mennesker:

La dem komme, la dem bli… La dem skape en fremtid der de selv velger å bo!

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bent Mosfjell
16 years ago

Nei, fordi det er ikke noen feil! Ikke misforstå, jeg mener selvsagt at skatt er tyveri og at alt staten deler ut er tyvgods! Problemet med ditt poeng er at det i så fall måtte gjelde over hele linjen. For å ta en eksempel: En 19-åring fra en liten bygd. Han kan 1) Begynne som snekker i hjembygda. 2) Reise til Oslo for å studere. Ut ifra ditt resonnement måtte vi ikke tillate 19-åringen å reise til Oslo fordi han da ville komme hit og nyte tyvegods som staten har rappa f.eks. gjennom studielån og subsidiert universitetsutdannelse, noe han ikke… Read more »

Detector
16 years ago

Med forbehold om at dette er en aprilspøk …. Kansje du kunne nevne et land hvor denne liberale politikken har blitt iverksatt og hvor denne har hatt en positiv effekt for nasjonen? Videre så skriver du at «grensene bør åpnes nå!» Da mener du sikkert at den innvandringspolitikken som har vært ført her i landet har vært en gedigen suksess og ført til en generell økning i livskvalitet for alle landets borgere? Hva med de innvandrerene som ikke makter å skaffe seg en jobb, har du tenkt å la disse få bli og leve på vår velferd, eller skal disse… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
16 years ago

Skulle en ta Liberaleren på ordet, betyr det at vi bør la Mullah Krekar få lov å bo i Norge, både fordi verden for øvrig forfølger ham som terrorist, og fordi han vil «skape seg en fremtid» her i landet, en fremtid som består i å kaste bomber i hodet på alle som ikke setter likhetstegn mellom Allah og Sannheten. At faggforeningspampene ikke har noe å være stolte av i innvandringsdebatten er jeg enig i, likeledes at Nasjonalsosialisme er en god betegnelse på mye av det som foregår i og utenfor Regjeringsbygget, men hva nå hvisen person som kommer hit… Read more »

Bent Mosfjell
16 years ago

Til Detector: Til ditt første spørsmål vil jeg stille deg følgende spørsmål: La oss anta at du sendes drøyt hundre år tilbake i tid, og noen stiller deg følgende spørsmål: «Kan du nevne noen samfunn der biler er blitt tillatt og hvor dette har hatt en positiv effekt for nasjonen?» Denne innvending er konservatisme i sin mest primitive og destruktive form og er i realiteten et argument mot enhver utvikling. Den kan du ta med deg tilbake til den gang menneskene satt med rått kjøtt p.g.a. at ilden ikke var oppfunnet og døde 20 år gamle – i snitt… I… Read more »

Bamse
Bamse
15 years ago

Igjen driver denne Bent Mosfjell sin pseudo-journalisme, og naa sier han vi skal ta inn saa mange innvandrere som vil hit. Bare kom inviterer Bent. Kanskje du vil ha de boende hos deg, Bent! Kanskje du vil betale for de Deres integrering! Du sier skatt er umoralsk (selv for aa finansiere politi og vedlikehold/utbygning av infrastruktur)men paa den annen side skal vi trylle frem midler for at resten av denne overbefolkede verden skal kunne invadere landet vaart? Det ville selvsagt vaere demografisk selvmord. Jeg kjenner ikke en eneste innvandrer som ville vaert dum nok til aa si seg enig med… Read more »

Heimdal
15 years ago

Så lenge folk kan ta mer ut av velferdsgoder enn det de putter inn i form av skatt og avgifter vil «retten til å få seg et bedre liv» medføre at de kan snylte og ødelegge for VÅR rett til økt verdiskapning. Si meg, er det liberalt at jeg skal betale, la oss si 10.000 ekstra i året fordi Muhammed går på trygd? Norges velstand er et resultat av flere generasjoners møysommelige slit. At jeg har det godt i dag er arv. På samme måte som jeg har rett til å arve mine foreldre har det norske folket rett til… Read more »

Heimdal
15 years ago

«Tilfeldigvis er født her» !!???

Det er ikke tilfeldig at mine foreldre fødte meg.
Videre har jeg, i kraft av å ha deres gener, visse kvaliteter som gjør meg unik. Vi er et resultat av arv (nordiske gener) og kultur (europeisk kultur). Dette gjør at vi har større rett og krav på nasjonen Norge enn en bantu-neger fra Afrika!

Per
Per
15 years ago

Jeg tar avstand fra de rasistiske uttalelsene til signaturen «Heimdal». En afrikaner eller annen utlending har moralsk krav på å få jobbe i Norge dersom en arbeidsgiver ønsker å ansette ham/henne. Dette er et liberalt standpunkt, ikke kommunistisk. En afrikaner eller annen utlending har IKKE moralsk krav på å komme hit og passivt motta sosialstønad eller annen trygd (vi holder flyktningdiskusjonen utenom, her snakker vi om arbeidsinnvandring). Dette er også et liberalt standpunkt. Så lenge vi har det skattesystemet vi har, så har selvsagt en hvilken som helst person som bor og arbeider i Norge – uavhengig av hvor i… Read more »

Bent Mosfjell
15 years ago

Jeg har lyst til å svare gjennom en parallell til følgenge: «Si meg, er det liberalt at jeg skal betale, la oss si 10.000 ekstra i året fordi Muhammed går på trygd?» Innenfor velferdsstaten subsidieres barn med kontantstøtte, barnehageplass, grunnskole og i de fleste tilfeller videregående skole og høyere utdanning. Dette koster enormt mange penger som belastes skattebetalerne. Si meg, er det liberalt at jeg skal betale, la oss si 10.000 ekstra i året fordi andre mennesker får lov å få barn? Selvsagt ikke! Men her er det viktige skillet. Det ideologiske skillet. Det skillet som dessverre folk ikke klarer… Read more »

Heimdal
15 years ago

Problemet med barn og kontantstøtte er følgende: I gamle dager fikk folk mange barn fordi de var avhengige av at noen kunne ta vare på dem når de ble gamle. Så kom pensjon og rikdommen og plutselig var barn kun en økonomisk byrde. Med mindre vi da skal dø ut som folk må vi gi befolkningen et økonomisk incentiv til å få barn. Dette kan gjøres ved at vi tar dine penger og gir til barnefamilier eller ved at vi slutter å gi folk pensjon. Problemet med fri innvandring er følgende: Dersom folk får det bedre her enn i hjemlandet… Read more »

Jone
Jone
9 years ago

«Kansje du kunne nevne et land hvor denne liberale politikken har blitt iverksatt og hvor denne har hatt en positiv effekt for nasjonen?»

Svar på spørsmål: USA 1800 tallet.

Er enig med friedman jeg. Et land med betydelige velferdssystem kan ikke ha fri innvandring. Hvis velferdssystemet i det hele tatt fungerer så er det satt opp til å fungere for den eksisterende befolkning. Et land som USA på 1800 tallet hadde ingen eller svært få velferdsordninger. Dermed kunne de nyte et enorm immigrasjon av mennesker som ikke forventet å få særbehandling.

Fra arkivet