Ukategorisert

La dem komme, la dem bli!

Jeg så nettopp en reportasje på TV2-nyhetene om innvandring til USA. Dette falt sammen med et argument jeg hørte i går.

Gårsdagens argument var et vi liberalister stadig blir møtt med. Det er omtrent som følger: «Hvis vi ikke liker Norge og dets lover slik det er, så kan vi jo bare flytte til et annet land.» Dette er et argument som har sine klare svakheter og som det bør argumenteres imot. La oss imidlertid for en gangs skyld ta det på alvor.

Ken Scholland fortale meg for noen år siden en historie om noen tyske jøder som i 1939 var redde for Hitler og ønsket å flytte. De leide seg et skip og seilte fra havn til havn i ulike land. I alle land ble de nektet innreisetillatelse. Resultatet var at de måtte reise tilbake til Tyskland. I 1945 var nesten alle av dem døde.

Poenget er ganske enkelt: Sier man nei til fri innvandring, sier man også nei til fri utvandring.

I USA pågår det for tiden en hard debatt om vilkårene til ulovlige innvandrere. Ikke uventet ønsker mange mennesker å innvandre til dette landet som «alle» hater men «alle» ønsker å bo i…

Liberalerens syn er veldig enkelt enten det gjelder Norge eller USA. Grensene bør åpnes. Nå! Uten forbehold! Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Dette er en helt grunnleggende positiv menneskelig egenskap som bør oppmuntres.

Det dukker selvfølgelig opp en rekke praktiske innvendinger. Et argument som finnes i en rekke varianter er at de vil leve av velferden vår. Enten det er snakk om politiske velferdsgoder eller vår generelle rikdom. Hva så?

Norge er full av mennesker som aldri har gjort en dritt selv for å ha en høy levestandard. Det gjelder nesten oss alle. La oss ta et eksempel knyttet til en som begynner i en jobb på McDonalds i ulike land. Dette er nesten samme jobb i alle land. Hvor ligger rettferdigheten i at en som jobber på McDonalds i Norge skal leve mye bedre enn en som jobber på tilsvarende restaurant i et fattig land?

Selvsagt kan mye sies om det norske politiske og økonomiske markedssystemet gjennom mer enn hundre år. Men hvorfor skal en 18 åring født i Ålesund ha større rett på en slik jobb enn et menneske født i Burma? Hvis vedkommende fra Burma klarer å reise til Oslo og overtale arbeidsgiveren om å ansette vedkommende, bør vedkommende selvsagt få lov til det. Mennesker bør få lov til å konkurrere på like vilkår, uavhengig av fødested. De kan tilby de fortrinn de har enten det er kunnskaper, utseende eller lavere lønn. Det er et individuelt valg.

Vi har ikke rett til å nekte dem dette gjennom politisk nasjonalisme.

Vi skal holde øynene åpne for de nye alliansene som bekymrer seg for innvandring. Det er en allianse på gang – slik som i USA – med fagforeningspamper som vil hindre fri konkurranse på arbeidskraft i samarbeid med kulturnasjonalister på høyresiden. Det er på tide at de mer liberale kreftene på både høyre og venstresiden står opp mot den nye nasjonalsosialismen.

Oppfordringen gjelder spesielt liberale mennesker i Fremskrittspartiet. Dere stå opp mot den nasjonalsosialismen som flommer i det partiet. Hvis ikke taper dere ikke bare kampen for en liberal verdipolitikk, men også kampen for det uregulerte marked. Det går ikke an å argumentere mot fri innvandring uten å også argumentere mot det frie marked.

Oppfordringen gjelder like mye verdiliberale mennesker på venstresiden. Fagforeningapampene har skjønt at global rettferdighet er en trussel mot lnnsprivilegiene til bortskjemte norske hverdagsrasister. Dere må bekjempe de skjulte virkemidlene fagforeingene bruker for å holde arbeidere i andre land nede, f.eks. gjennom å forby dem å konkurrere på lønn.

Gjør jobben ide ulike fora, så skal vi Liberaleren gjøre vår del av jobben: Holde den liberale fane høyt hevet, blafrende i vinden som et frihetssymbol som sier høyt og tydelig til alle mennesker:

La dem komme, la dem bli… La dem skape en fremtid der de selv velger å bo!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer