Ukategorisert

Vil utrede skattefinansiert fergetjenester

Mange fergesamband er allerede sterkt subsidiert. Dette er tydeligvis ikke nok for regjeringen. Nå skal en ordning med gratis fergetransport utredes. Eller gratis er et misvisende ord. Skattefinansiert er bedre.

Hvilke følger vil en ordning med skattefinansiert fergetransport få for befolkningen og for næringslivet? Hva blir de økonomiske og administrative konsekvensene for staten og for fylkeskommunene? Hvordan kan en slik forsøksordning gjennomføres på vegnettet? Dette er bare noen av spørsmålene samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil ha svar på. Derfor vil hun ha en utredning som skal være ferdig 15. desember i år.

Gratis eller skattefinansiert fergetransport på riks – og fylkesvegnettet i Norge vil bli en kostbar affære. Sannsynligvis dreier det seg om milliardutgifter. Enten må politikerne prioritere innenfor dagens budsjett eller så må de kreve inn nye skatter og for å realisere ønsket med skattefinansiert fergetransport. Mange politikere er dårlige på prioriteringer. Det betyr sannsynligvis at økte utgifter dekkes inn gjennom nye skatter og avgifter. Forkastelig!

Det er urettferdig at en skatteyter i Akershus må betale skatt for at innbyggere i en vestlandsbygd skal få rimeligere eller gratis fergetjenester. I praksis vil denne skatteyteren betale for tjenester han ikke benytter, og det er moralsk forkastelig. Det blir det samme som om skribenten blir tvungen til å betale for frisørtimen til Bent Johan Mosfjell. Mosfjell er en grei kar, men det er uinteressant å betale for frisørtimen. Det beste prinsippet er at brukerne betaler kostnadene, også på fergesamband som dessverre allerede er sterkt regulert og subsidiert på Samferdselsdepartementets budsjett.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer