Ukategorisert

Fremgang for Høyre?

Det er få som har fasitsvaret for å få Høyre på offensiven igjen. Kommentar.no kommer med sitt bidrag i debatten.

Nettstedet kommer med et 7-punktsprogram for å få Høyre tilbake på offensiven. Flere av punktene er gode, men organisatoriske endringer er sannsynligvis ikke nok. Politikk betyr mer for velgerne enn politiske markeringer i Stortinget, i fylkestingene og i kommunestyrene.

Høyres søkelys på velferdsstaten har vært mislykket. Partitoppene lokalt og nasjonalt er forsvarere av en stor stat. Dersom Høyre ikke klarer å sette grenser for politikk, hvem skal da kunne gjøre dette i de folkevalgte organene? Høyre er for lik Arbeiderpartiet. Istedenfor å bruke krav om skattelettelser ideologisk, blir kravet brukt som argumentasjon for å sette fart i økonomien. Høyre mangler visjoner, og resultatet ble et fryktelig dårlig valgresultat og dårlige tall på meningsmålingene.

Høyre må fornye seg, både i økonomiske og verdispørsmål. Høyre må være det partiet på Stortinget som er på lag med individet, på lag med personlig frihet. Dersom Høyre ikke vedtar et politisk linjeskifte vil nedturen bli lang og vanskelig for partiet som bør være synonymt med begrepet borgerlig.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kai
Kai
15 years ago

Det beste Høyre nå kan gjøre er å opptre som et støtteparti for FrP, og samtidig presse FrP i riktig retning. Ellers vil Høyres strategi igjen være hovedårsaken til at sosialistene igjen vinner.

Høyre må nå utarbeide en strategi som et 10-15 prosent parti.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Som gammel tillitsmann i nettopp Høire skal jeg være den første til å innrømme at partiet nå må legge om kursen fundamentalt. Man bør kaste sosialdemokratiets åk av sine mødige skuldre, og argumentere – som artikkelforfatteren er inne på – nettopp med individets frihet, grensen for politikk, og å gjøre statens oppgaver færre. Det underlige er bare at FRP, som jo vitterlig står på høyresiden, er såpass store. Velgerne flykter jo ikke til sosialismen, tvert imot. Velgerne står nå lenger til høire enn på lenge.

Wilhelm Hagerup
15 years ago

Jeg tror ikke velgere egentlig står så langt til høire. FrP har markert seg med pengebruk-saker, og det liker folk, desverre.
Man blir ikke populær av å være forsiktig med bruken av skattepenger.
Men jeg tror nok at mange Høire-velgere har gått til FrP pga nåværende ledelses arroganse overfor FrP. Hva med Kristin Clemet som ny leder?

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Din timing er god.
Idag har jeg fått høre at kvinneavisen, Dagbladet,
tar tak i det spørsmålet du reiser om Høyres
fremtid. Riktignok er saken vinklet på
tradisjonsrik venstreradikalt vis, men jeg tror
at Høyretillitsvalgte er utrustet med filter,
og er derfor istand til å forstå det
underliggende budskapet. Høyre er blitt et
sosialdemokratisk parti for mennesker som synes
blå er en penere farge enn rød.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Forøvrig vil jeg bare ha sagt, som en mulig forklaring: Hvilket kjønn har Høyeres fremste talsmann? Hvis du ønsker et friere samfunn hvor individet i størst mulig grad gis ansvar for seg selv og sin velferd, så må du holde kvinner langt faen unna posisjoner med makt til å ramme andre mennesker med tvang og tyveri. Det er fordi kvinner i titusner av år har hatt tradisjon for å leve på andre. Det eneste nye er at de nu gjør det også med tvang. Det betyr ikke at en kvinne med nødvendighet må støtte stjel og del- mentalitet. Det har… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Investor og protestutmeldte Høyremedlem,
Ola Mæle sier:

«det er viktig [for Høyre] å velge en
plattform som folk tror vil lede til makt»

Dermed bekrefter han min analyse av
hva demokrati i realiteten er.

Spørsmålet blir derfor, hvorfor finner
Ola Mæle, som ikke er et dumt menneske,
grunn til å gå omveien om å overbevise
den parasittiske norske befolkning for
å få til et samfunn som ikke baserer seg
på stjel og del mentalitet. Forstår han
ikke at det er oppdragelse det norske
folk trenger, og ikke et parti som bekrefter
deres umoral?

Børge Svanstrøm Amundsen
15 years ago

Når Thorbjørn Røe Isaksen sier at det ikke er noen åpenbare grunner til å stemme Høyre, så sier han indirekte at Høyres politikk er innholdsløs. Høyres politikken er innholdsløs fordi den er prinsippløs. Den er prinsippløs fordi man har valgt pragmatisme og av dette følger relativisme. Relativismen er innholdsløs. Prinsippløs -> Pragmatisk -> Relativistisk -> Uten innhold Høyre er redusert til et sentrumsparti som i likhet med alle partier (med unntak av FrP) støtter fullt og helt opp om den sosialdemokratiske velferdsstat. Høyre sier at de ikke skal styre mindre, men bedre. Samtidig sier de at de er et næringslivsparti.… Read more »

Fra arkivet