Ukategorisert

Lover moderate forandringer

Finansminister Kristin Halvorsen lover moderate forandringer, men står fortsatt fast på sterke begrensninger i alkoholkvotene.

På tide med endringer
Dagens kvoter ble fastsatt i 1982, for 24 år siden. Derfor er det på tide med endringer, men Liberaleren beklager at finansministeren ikke vil lette mer på begrensningene enn det som kommer frem på TV2 Nettavisen.

De reisende kan i dag ta med seg en liter sprit, en liter vin og to liter øl inn i Norge. Dette kan eventuell byttes ut med to liter vin og to liter øl, eller en kan ta med fire liter øl. EU-borgere kan ta med seg 10 liter sprit, 20 liter hetvin, 90 liter vin, 110 liter øl til eget forbruk. Det er altså stor forskjell på lovverket i Norge sammenlignet med EU-landene.

Ønsker fri fly
Liberaleren ønsker fri fly på tvers av landegrensene. Det er ikke statens oppgave å regulere flyten av alkohol på tvers av grensene. Alkohol er en lovlig vare og bør behandles deretter. Stor innførsel hadde ikke vært et stort problem dersom staten hadde redusert alkoholavgiftene. Få hadde smuglet eller tatt mye inn i landet dersom dette ikke ga en økonomisk gevinst.

Opposisjonen har æren
Kristin Halvorsen lover at endringene kommer før sommeren, men det er opposisjonen som skal ha æren for de moderate forandringene. Det var Venstre som fremmet forslaget i komiteen og fikk støtte av Høyre. Forslaget som kommer til å få tilslutning innebærer at de reisende kan bytte spriten ut med vin. I praksis betyr dette en mer fleksibel løsning, selv om alkoholkvotene ikke blir liberalisert slik som liberalistene ønsker seg.

Tags:

Mest lest

Arrangementer