Ukategorisert

For et dårlig radioprogram

I dag var det premiere på NRK Petre sitt nye aktualitetsmagasin ”Osenbanden”. Verre enn dette kan det umulig bli. Kun de ungdommelige nyhetene midt i magasinet og noen av innslagene berget ettermiddagen for NRK Petre.

Programlederen var Are Sende Osen, den ene halvparten av duoen ”Are og Odin”. Osen er tilbake etter en kort pause. Den pausen har han og hans redaksjon brukt rimelig dårlig. Som godt plantet på høyresiden i politikken føler skribenten seg støtt av kommentarene programlederen og panelrepresentantene lefset av seg i hytt og pine.

NRK – pass på
NRK er statskanalen, eid av staten, Norges befolkning. Det betyr også velgere av Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre slapp billig unna i magasinet, men det gjorde ikke Fremskrittspartiet. Gjennom intervjuobjekter og paneldeltakere fikk Osen høyresiden til å fremstå som tyranner. Det ble fremmet en rekke påstander som fikk stå umotsagt. På grensen til det uforsvarlige rent journalistisk.

NRK må passe på rollen sin, og ikke opptre som et ensidig talerør for venstresiden. ”Osenbanden” var i dag et program for medlemmene av SU og AUF. Organisasjonene på venstresiden må mer enn gjerne lage radioprogram, men NRK er ikke rette arena for propaganda. Halve Italia er ikke dumme, selv om mange stemmer på Silvio Berlusconi.

Sponset av….
Magasinet ble startet og avsluttet med en parodi av sponsorplakatene til NRK1 og TV2. Det var liksom kringkastningssjef John G Bernander, Kringkastningsrådet og lisenspengene som ga lytterne dette radioprogrammet. Et godt argument for å legge ned NRK, og la private aktører overta fjernsyns – og radiomarkedet. Det er tvilsomt om Bernander og Kringkastningsrådet hadde hørt magasinet på forhånd. De ville helt sikkert ha stilt krav om en edruelig vinkling av sakene, spesielt kommentarstoffet og panelrunden som Are Sende Osen presenterte.

Sidene må bli hørt
”Osenbanden” driver reklame for seg selv som NRK Petre sitt nye aktualitetsmagasin. Slike magasin er bra. Det kan være med på å få opp den politiske interessen, skape debatter om viktige saker. For å få dette til må de ulike sidene få komme frem med sitt syn. Når Fremskrittspartiet eller Høyre blir angrepet, er det ikke unaturlig at de får svare på angrepene. Det samme gjelder skytset mot USA, som ikke er et dårlig land selv om de har en liberal våpenlov. Skribenten fikk nemlig en følelse av at alle på høyresiden ble skjært over samme kam i dette programmet, enten du heter George W. Bush, Silvio Berlusconi eller Trond Birkedal. En slik følelse er det sjeldent en får av å høre på et program som går over riksnettet.

Nybegynnerfeil
Dette var ”Osenbanden” første sending. Forhåpentligvis var fæle kommentarer rettet mot høyresiden nybegynnerfeiler som ikke blir gjentatt for ofte. Det er lov å håpe, selv om programlederen sannsynligvis er godt plantet på venstresiden av den politiske skalaen. Skribentens råd er at ungdomspolitikerne i Høyre og Fremskrittspartiet hører programmene i fremtiden slik at de verste påstandene ikke får stå helt umotsagt. God fornøyelse!

Tags:

Mest lest

Arrangementer