Ukategorisert

Redusert ytringsfrihet i Norge

TV-selskap som følger de norske retningslinjene har forbud mot å sende reklame på enkelte helligdager. Utenlandske TV-kanaler kan tjene penger på reklame, også på religiøse høytidsdager. Dette betyr ulike konkurransevilkår og redusert ytringsfrihet.

Påske er en høytid der radio – og fjernsynskanalene ikke får sende reklame til lytterne og seerne. Derfor sendte TV2 og TV Norge spotter for humanitære organisasjoner på 1. påskedag. TV3, Eurosport og The Voice følger ikke det norske lovverket, og kunne tjene penger på reklame i påsken. Urettferdig og svært ulike konkurransevilkår for selskap som kjemper om de samme reklamepengene.

Redusert ytringsfrihet
Kringkastingsforskriftens § 3-3 forbyr reklameinnslag på langfredag, 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. Det betyr at de helnorske kanalene ikke kan tilby annonsørene full service. Dagens reklameforbud i henhold til denne forskriften reduserer ytringsfriheten og skaper ulike konkurransevilkår. Lytterne og seerne får oppleve reklame på kanalene som blir definert som utenlandske, men ikke på de som er definert norske. Fullstendig håpløst og en ubegripelig praksis som er vedtatt av norske politikere.

Kringkastingsforskriften bryter ytringsfriheten. Kanalene må selv få bestemme hva som skal sendes, også reklame på såkalte høytidsdager.

Forslaget
Stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet har tidligere fremmet forslag i Stortinget om oppheving av Kringkastingsforskriftens § 3-3. Forslaget har aldri blitt vedtatt, merkelig nok. Dermed får TV2, TV Norge, P4, Kanal 24 og lokalstasjonene unødvendige begrensninger på driften. Det er rart at en reklame som ble vist på The Voice 1. påskedag ikke kan vises på TV2 på det samme tidspunktet. Det er fullstendig ulogisk. Det er på tide politikerne retter opp i skjevhetene. Fremskrittspartiet bør fremme forslaget på nytt, og denne gangen bør det bli enstemmig vedtatt av Stortinget.

Full ytringsfrihet
Liberaleren ønsker seg full ytringsfrihet der kun eiendomsretten setter begrensningene. TV2 må selv bestemme innholdet i sine sendinger, uten politiske reguleringer. Seerne vil straffe eventuelle overtramp både på reklamemengde og programinnhold. Oppheving av deler av Kringkastingsforskriften er ikke god liberalisme, men det ville ha vært en fin begynnelse.

Tags:

Mest lest

Arrangementer