Ukategorisert

Ber om skatteøkning

NRK ber om hundre millioner kroner mer i lisenspenger som i realiteten betyr et ønske om økt skatt.

Liberaleren har drøftet denne saken tidligere. Vårt standpunkt står fast. Kringkastningsvirksomhet er ikke en offentlig oppgave. Det er heller et poeng med en egen avgift for å eie et fjernsynsapparat. Dagens system er ulogisk og urettferdig. Noen bør ta opp kampen for å få avviklet avgiften for fjernsynseierne.

I følge Næringsliv 24 er kravet fra NRK allerede levert til kulturminister Trond Giske. Dessverre har NRK en stygg uvane med å få igjennom sine krav, noe som går utover eierne av fjernsynsapparatene i Norge.

NRK utvider
NRK ønsker en lisensøkning for å finansiere et nytt tilbud. Planleggingen av NRK3 er godt i gang, og skatteøkningen begrunnes med den nye tv-kanalen. Ny virksomhet for NRK betyr hardere kår for private aktører som må finansiere driften ved hjelp av andre inntekter, blant annet reklame. Et sterkt NRK betyr svakere private aktører på grunn av ulike konkurransevilkår.

NRK ønsker en fullstendig reprising av hele tv-tilbudet. Sentralt i dette er det digitale bakkenettet. Begrunnelsen om økt skatt på grunn av NRK3 er en forenkling av argumentasjonen, men også for å tilby politikerne noe konkret i gjenytelse for økt skatt. Og ja, lisensen er en skatt og en avgift på lik linje med andre skatter og avgifter som Stortinget vedtar.

NRK – ingen nødvendighet
Det er ikke nødvendig med et statlig kringkastningsselskap. Private aktører kan tilby de samme og bedre tjenester. Det eneste politikerne må gi er gode konkurransevilkår som utvidet ytringsfrihet, styrket eiendomsrett og et fornuftig skatte – og avgiftsnivå. Det finnes ikke et eneste program på NRK som kommersielle aktører ikke klarer å erstatte dersom etterspørselen er stor nok. Det er urimelig med et skattefinansiert og statlig kringkastningsselskap som har uttallige radio og fjernsynskanaler, tilbud som forverrer situasjonen for de private aktørene som burde ha konkurrert om seerne og pengene i et fritt marked.

Si nei
Politikerne bør si nei til NRK-kravet om lisensøkning. NRK må kunne prioritere innenfor de rammene de allerede har. Det beste hadde vært en sterk reduksjon eller avvikling av lisensen, men det politiske flertallet er ennå ikke klar for å gi slipp på NRK sin sterke rolle i det norske samfunnet.

Mest lest

Arrangementer