Ukategorisert

Ber om skatteøkning

NRK ber om hundre millioner kroner mer i lisenspenger som i realiteten betyr et ønske om økt skatt.

Liberaleren har drøftet denne saken tidligere. Vårt standpunkt står fast. Kringkastningsvirksomhet er ikke en offentlig oppgave. Det er heller et poeng med en egen avgift for å eie et fjernsynsapparat. Dagens system er ulogisk og urettferdig. Noen bør ta opp kampen for å få avviklet avgiften for fjernsynseierne.

I følge Næringsliv 24 er kravet fra NRK allerede levert til kulturminister Trond Giske. Dessverre har NRK en stygg uvane med å få igjennom sine krav, noe som går utover eierne av fjernsynsapparatene i Norge.

NRK utvider
NRK ønsker en lisensøkning for å finansiere et nytt tilbud. Planleggingen av NRK3 er godt i gang, og skatteøkningen begrunnes med den nye tv-kanalen. Ny virksomhet for NRK betyr hardere kår for private aktører som må finansiere driften ved hjelp av andre inntekter, blant annet reklame. Et sterkt NRK betyr svakere private aktører på grunn av ulike konkurransevilkår.

NRK ønsker en fullstendig reprising av hele tv-tilbudet. Sentralt i dette er det digitale bakkenettet. Begrunnelsen om økt skatt på grunn av NRK3 er en forenkling av argumentasjonen, men også for å tilby politikerne noe konkret i gjenytelse for økt skatt. Og ja, lisensen er en skatt og en avgift på lik linje med andre skatter og avgifter som Stortinget vedtar.

NRK – ingen nødvendighet
Det er ikke nødvendig med et statlig kringkastningsselskap. Private aktører kan tilby de samme og bedre tjenester. Det eneste politikerne må gi er gode konkurransevilkår som utvidet ytringsfrihet, styrket eiendomsrett og et fornuftig skatte – og avgiftsnivå. Det finnes ikke et eneste program på NRK som kommersielle aktører ikke klarer å erstatte dersom etterspørselen er stor nok. Det er urimelig med et skattefinansiert og statlig kringkastningsselskap som har uttallige radio og fjernsynskanaler, tilbud som forverrer situasjonen for de private aktørene som burde ha konkurrert om seerne og pengene i et fritt marked.

Si nei
Politikerne bør si nei til NRK-kravet om lisensøkning. NRK må kunne prioritere innenfor de rammene de allerede har. Det beste hadde vært en sterk reduksjon eller avvikling av lisensen, men det politiske flertallet er ennå ikke klar for å gi slipp på NRK sin sterke rolle i det norske samfunnet.

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas Øvstegård
Andreas Øvstegård
15 years ago

Jeg trur NRK3 blir e kjempe Suksess.
Trur det kommer til å bli en kjempe bra kanal.
NRK2 blir jo som sakt Barne kanal.
NRK1 blir jo som før.
Så jeg trur dette kommer til å bli kjempe bra.
Vennlig hilsen
_________________
Andreas Øvstegård

Andreas Øvstegård
Andreas Øvstegård
15 years ago

Som jeg har sakt så kommer dette til å bli en kjempe stort.
Trur dette kommer til å bli suksess uten like.
Dette klarer NRK så fint.
Vennlig hilsen
_________________
Andreas Øvstegård

Lasse K. Lien
15 years ago

Høres bra ut Andreas, kan også se hvorfor du følte nødvendigheten for å gjenta poenget ditt når du ikke fikk svar iløpet av to minutter.

Men her er det altså irrelevant hvor «bra» NrK3 måtte være, poenget er at det er galt å finansiere en TV-kanal gjennom bruk av tvang (!).

Det skal også sies at NrK er langt fra bra, som en direkte konsekvens av deres anti-kommersielle holdning.
Ettersom etterspørselen er irrelevant for deres økonomi, sender de i hovedsak tåpelige programmer få liker, men fremdeles må betale for.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

At NRK-lisensen er noe styggdom kan vi godt være enige om. Men å hevde at alle programmene i NRK, kun fordi kanalene er lisensfinansiert, er tåpelige, mener jeg er å skyte over mål. Jeg tror neppe folk flest vil ha programmer som debatt-programmet Dagsnytt Atten, korpsprogrammet Takt og Tone, Radioteatret, livssynsprogrammet Verdibørsen eller for den del barnetimen. Ikke desto mindre er det vel en fordel at det faktisk finnes kanaler som kan tilby noe annet enn sex, typemusikk og skuespillere som forteller om hvor store problemer de har på damefronten? Det er f.eks. utenkelig at p4 bruker mer enn 5… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Eivind Knudsen tar opp en problemstilling som liberalister burde bruke tid på å tenke nøye igjennom; mye mer enn de opptil nu har gjort. Det er nemlig riktig som han sier mellom linjene at reklamefinansierte kanaler, verden over, aldri har klart å ha suksess med en seriøs profil. I Tyskland har du en rekke seriøse kanaler, men samtlige er finansiert gjennom skattemidler. Nøyaktig samme sak gjelder Storbritania og USA. Hvordan kan dette ha seg? For det første ligger privateide kanaler mange tiår efter i utvikling og erfaring. For det andre er det enklere å selge Hotell Cæsar og Big Brother… Read more »

Bjørn Magne Solvik
Bjørn Magne Solvik
15 years ago

Chris Joy, du fleiper?
Reklamefinansierte kanaler, verden over, aldri har klart å ha suksess med en seriøs profil?
Tror vi tolker suksess på ulike måter. Det vi kan være enige om er at kommersielle kanaler i stor grad prøver å lage program som får mange seere slik at reklameinntektene blir høye. Det at noen gjør dette på en god måte betyr ikke at de er ”useriøse”.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Chris Joy, du fleiper? Nei, aldri. (og her hadde jeg litt lyst å avslutte mitt svar) Jeg benytter heller ikke ironi. Jeg er helt enkelt hva mange vil kalle et kjedelig menneske. Men la oss konsentere oss om saken. Det ser ut som du langt på vei har innsett at det er riktig, essensen av hva jeg skriver. Det er et reelt problem at reklamefinansierte kanaler i all hovedsak sender tulleprogrammer. Det er naturligvis bedre at de sender dette, enn venstreradikalt ræl slik som ArK bedriver, men det er noe på siden av mitt anliggende i saken. Hva jeg søker… Read more »

expat
expat
15 years ago

Chris har et poeng, hvor kan man finne en ‘serioes’ liberalistisk/hoeyreorientert tv-stasjon? Selv om dette er legitimt spoersmaal, saa maa vi ikke glemme at Norge er bare et av svaert mange ‘vestlige’ land med en kvelende ‘roed’ statsfjernsyn. Et annet hinder et at teknisk og oekonomisk sett, saa har TV vaert i en spesiell situasjon siden det aa starte en vidtrekkende konkurrent via bakkestasjoner har vaert praktisk talt umulig. Det er helt klart at statlig fjernsyn er et viktig hinder for nyetableringer av det serioese merket. Men utviklingen med digital kringkasting og ikke minst internett-tv kan gjoere det tekniske siden… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Der er det nok mangler, men det er >for lav etterspørsel etter liberalistiske/ >høyreorienterte tv-kanaler. Derfor er det >få alternativ. >>Det er billig å lage internettaviser, >radio, nettsendinger, men det finnes ikke >mange liberalistiske alternativ. Les det jeg her gjentar fra mitt tidligre innlegg og svar på nytt. Din innvending er som du vil se, allerede imøgått. Den viktigste årsak til at det ikke finnes et alternativ til ArK og SoS-TV2 kommer av at noen ikke har laget dette. Dette må vi som befinner oss på ytterste høyere ta selvkritikk på. (skjønt, jeg vet jo ikke med sikkerhet om du… Read more »

En som aldri kommer til å forså seg på folk som klarer å bli overbevist om at ren liberalisme er tin
En som aldri kommer til å forså seg på folk som klarer å bli overbevist om at ren liberalisme er tin
15 years ago

Hvorfor har du så mye mot NRK? Er det ikke greit med en kringkaster som ikke skal ta hensyn til kommersielle interesser når programmet lages. De blir uavhengige på en måte en kommersiell kanal ikke kan bli. Dette er et ufravikelig faktum. Etterspørsel etter kritisk journalistikk mot firma som er nært knyttet opp mot en kommersiell kanal (feks. hovedannonsør) vil så og si aldri være tilstede. I tillegg kan programtilbudet utvikles med tanke på bredde, istedenfor profitt. Du sier det ganske bra selv: «Det finnes ikke et eneste program på NRK som kommersielle aktører ikke klarer å erstatte dersom etterspørselen… Read more »

Fra arkivet