Ukategorisert

Vil ha skattefrihetsdag

FrP vil ha regjeringen til å beregne hvilken dag i året du slutter å tjene penger til staten og begynner å jobbe for deg selv. Tror de på julenissen?

Vi skal ikke ta motet fra FrP’erne som ifølge Dagsavisen vil har regjeringen til å beregne når skattefrihetsdagen inntrer i Norge.

Det må likevel være lov å spørre om Gjermund Hagesæter og de andre FrP’erne har glemt hvilken sammensetning regjeringen har.

Taxpayer’s day er den dagen i året du slutter å jobbe for regjeringen, og begynner å tjene penger til deg selv. Man tar utgangspunkt i skattenivået og gjennomsnittsinntekten. Tenk deg at du betaler hele lønnen til staten de første månedene av året – istedenfor litt hver måned. Når du har betalt ferdig årets skatt (utfra hvilken inntekt du har) begynner du å tjene til deg selv. Det er dagen skiftet er som kalles taxpayer’s day.

I utgangspunktet er forslaget godt. Det er greit for nordmenn å vite hvor mye de egentlig betaler i skatt – og ikke minst til hva.

Liberaleren har tidligere tatt til orde for et system der den enkelte selv velger hvilke offentlige oppgaver de ønsker å betale skatt til. Gjennom en spesifisert skatteseddel.

Det er tvilsomt om regjeringen ville godta en slik grad av medbestemmelse for den enkelte skatteyter – fremfor en blankofullmakt en gang hvert 4.år.

Mest lest

Arrangementer