Ukategorisert

Vil ha skattefrihetsdag

FrP vil ha regjeringen til å beregne hvilken dag i året du slutter å tjene penger til staten og begynner å jobbe for deg selv. Tror de på julenissen?

Vi skal ikke ta motet fra FrP’erne som ifølge Dagsavisen vil har regjeringen til å beregne når skattefrihetsdagen inntrer i Norge.

Det må likevel være lov å spørre om Gjermund Hagesæter og de andre FrP’erne har glemt hvilken sammensetning regjeringen har.

Taxpayer’s day er den dagen i året du slutter å jobbe for regjeringen, og begynner å tjene penger til deg selv. Man tar utgangspunkt i skattenivået og gjennomsnittsinntekten. Tenk deg at du betaler hele lønnen til staten de første månedene av året – istedenfor litt hver måned. Når du har betalt ferdig årets skatt (utfra hvilken inntekt du har) begynner du å tjene til deg selv. Det er dagen skiftet er som kalles taxpayer’s day.

I utgangspunktet er forslaget godt. Det er greit for nordmenn å vite hvor mye de egentlig betaler i skatt – og ikke minst til hva.

Liberaleren har tidligere tatt til orde for et system der den enkelte selv velger hvilke offentlige oppgaver de ønsker å betale skatt til. Gjennom en spesifisert skatteseddel.

Det er tvilsomt om regjeringen ville godta en slik grad av medbestemmelse for den enkelte skatteyter – fremfor en blankofullmakt en gang hvert 4.år.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Steinbukken
16 years ago

Hehe… spesifisert skatteseddel tar makten fra politikerne, så noe slikt må vi nok se langt etter!

Utspillet om «skattefrihetsdagen» er et prisverdig initiativ fra FrP. Gjennomføringen av dette må vi nok dessverre også se langt etter, ihvertfall i inneværende stortingsperiode. Selv om det neppe er realistisk å få det gjennomført er det likevel rett og riktig å si fra hva man mener. Det er vel også litt derfor vi blogger? 🙂

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

Den dagen i året du begynner å tjene penger til kun deg selv kan svært enkelt regnes ut efter følgende formel: Antall dager fra og med 1. januar = ST»I» / BMP * 365 ST»I» – Statens totale «inntekter» BMP – Brutto nasjonalbudsjett. Begge de to varable kan enkelt skaffes til veie på SSB sine hjemmesider for siste skatteår. Skal man beregne det for inneværende år, så må man foreta et estimat. Det har bandittene i hovedkvarteret Stortinget gjulpet oss med i denne publikasjon: http://www.stortinget.no/budved/2006/vedtatt_budsjett2006.pdf Altså stjeler bandittene 1057 milliarder. Estimatet for BMP inneværende år er på 1453 milliarder som… Read more »

Steinbukken
16 years ago

Eh… bombe Stortinget er vel ikke akkurat veien å gå.

La oss heller bombe det med liberalistiske politikere!

Fra arkivet