Ukategorisert

Bot = utvisning?

For Liberaleren er hensynet til folks bevegelighet et viktig prinsipp. Det er også viktig å ivareta rettsikkerheten til alle som er i Norge.

–Vi ønsker å få de som begår kriminelle handlinger fortest mulig ut, sier visepolitimester Hans Halvorsen i Oslo politidistrikt til Dagsavisen. Det betyr at politiet i Oslo ønsker å utvise folk som er bøtelagt, istedenfor å holde seg til prinsippet om utvisning av de som blir idømt fengselsstraff.

Debatten mellom Utlendingsdirektoratet og politiet har oppstått etter at UDI holder på med nye retningslinjer for utvisning av kriminelle som kommer fra EØS-land. I utkastet fra UDI blir det slått fast at det kreves en rettskraftig fengselsdom før utvisning skal kunne vurderes. Fornuftig ettersom det finnes eksempler på folk som har blitt feilaktig bøtelagt, og dermed etter politiets syn burde ha forlatt landet.

Liberaleren forsvarer ikke på noen måte kriminalitet, tvert imot er vi den største forsvareren av eiendomsretten, men det er også viktig å ivareta rettsikkerheten. Et forelegg er ikke et sterkt nok virkemiddel for personer som skal sette grunnleggende samfunnshensyn i fare.

I EU-systemet er det allerede et detaljert regelverk for utvisninger. Norge bør følge disse fremfor nye innstramninger som svekker rettssikkerheten for utlendingene og reduserer det viktige prisnippet om bevegelighet på tvers av landegrenser.

Mest lest

Arrangementer