Ukategorisert

Direkte ulønnsomt

Det er direkte ulønnsomt å gjennomføre førstegangstjenesten. Dine Penger har regnestykket.

Liberaleren er imot verneplikt, både førstegangstjenesten og siviltjenesten. Vi kaller dette slavearbeid, men har aldri regnet sammen hvor mye de vernepliktige taper på slaveriet. Det har andre gjort. Det er et interessant regnestykke.

Stort tap
De som gjennomfører den militære førstegangstjenesten taper mye penger. Regnestykket er basert på de som må inn i Forsvaret, og ikke de som gjennomfører siviltjenesten. Nytten med studier er heller ikke inn i tallene. Jo eldre de vernepliktige er, desto større er tapene.

Den vernepliktige inntekten:
Tjenestetillegget 43 524
Dimisjonsgodtgjørelse 20 000
Sparte boutgifter 48 000
Sparte matutgifter 40 000
Samlet: 151 524 kroner

Inntekt som yrkesaktiv: 243 000
Tap: 91 476 kroner

Rik
Regnestykket taler sitt klare språk, selv om tallene ikke er reelle for alle som gjennomfører førstegangstjenesten. Det er likevel liten tvil om at de fleste får et økonomisk tap på denne ordningen. Du må nesten være rik for å ha råd til å gjennomføre førstegangstjenesten.

I dag blir over halvparten av soldatene vraket av staten. Det betyr at et lite antall ungdommer må bære børa for alle oss andre. Det gjør ordningen blodig urettferdig. De økonomiske tapene bidrar ikke til at Liberaleren ser lysere på vernepliktsordningen.

Tags:

Mest lest

Arrangementer