Ukategorisert

Direkte ulønnsomt

Det er direkte ulønnsomt å gjennomføre førstegangstjenesten. Dine Penger har regnestykket.

Liberaleren er imot verneplikt, både førstegangstjenesten og siviltjenesten. Vi kaller dette slavearbeid, men har aldri regnet sammen hvor mye de vernepliktige taper på slaveriet. Det har andre gjort. Det er et interessant regnestykke.

Stort tap
De som gjennomfører den militære førstegangstjenesten taper mye penger. Regnestykket er basert på de som må inn i Forsvaret, og ikke de som gjennomfører siviltjenesten. Nytten med studier er heller ikke inn i tallene. Jo eldre de vernepliktige er, desto større er tapene.

Den vernepliktige inntekten:
Tjenestetillegget 43 524
Dimisjonsgodtgjørelse 20 000
Sparte boutgifter 48 000
Sparte matutgifter 40 000
Samlet: 151 524 kroner

Inntekt som yrkesaktiv: 243 000
Tap: 91 476 kroner

Rik
Regnestykket taler sitt klare språk, selv om tallene ikke er reelle for alle som gjennomfører førstegangstjenesten. Det er likevel liten tvil om at de fleste får et økonomisk tap på denne ordningen. Du må nesten være rik for å ha råd til å gjennomføre førstegangstjenesten.

I dag blir over halvparten av soldatene vraket av staten. Det betyr at et lite antall ungdommer må bære børa for alle oss andre. Det gjør ordningen blodig urettferdig. De økonomiske tapene bidrar ikke til at Liberaleren ser lysere på vernepliktsordningen.

Tags:

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
coz
coz
15 years ago

tja, overrasker meg at denne fikk plass på VGNett sin forside med tanke på at det er ganske gammelt nytt..

men en ting som er verdt å nevne synes jeg er at man sparer 40 000 på sparte matutgifter. 40 000/365=110kr pr dag.

da er enten satsen jeg mottar eller satsen til DP feil.. for jeg som sivilarbeider mottar 57kr PR DAG i kosttillegg.

mvh
Thomas

TV
TV
15 years ago

110 kr er omtrent det yrkesbefal må betale per dag for kost i Forsvaret. Mulig det er der DP har fått 110 kr fra

TV igjen
15 years ago

Det finnes alltid to sider av en sak.. Kom på at en avdelingsleder i Forsvaret sa til meg at det koster ca. 300 000 for en vernepliktig soldat (i 12 måneder). Skulle alle vernepliktige mottatt 90 000 mer per år hadde det blitt en merutgift på staten på nesten 1 milliard. De fleste som er inne til førstegangstjeneste er mellom 19 og 22 år, og det har veldig lite å si for dem om de «taper 90 000» fordi de ikke er etablerte ennå. De som ER etablerte får god økonomisk støtte til å dekke eventuelle utgifter. Økonomien for vernepliktige… Read more »

coz
coz
15 years ago

«Det finnes alltid to sider av en sak.. Kom på at en avdelingsleder i Forsvaret sa til meg at det koster ca. 300 000 for en vernepliktig soldat (i 12 måneder).» — jaha.. da er det jo logisk at jeg som koster Forsvaret 0,- (i 12mnd),men Justisdep. 75800,50kr(13mnd) skal få halvparten av hva som er estimert dagskostnad for kost(gitt at DP sin er korrekt) i forsvaret. Jeg er jo tross alt 224199,50kr billigere i ‘drift’. Man får bare dekket renter av studielån eller huslån. ikke forbrukslån(bil osv) btw, jeg tjener 8kr mer i timen enn de polakkene som ble omtalt… Read more »

Fra arkivet

 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Konkurranseutsetting er ikke privatiseringKonkurranseutsetting er ikke privatisering
  Konkurranseutsetting er ikke privatisering, uansett hva rødgrønne politikere hevder.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
  Keynes var en økonom for depresjoner.