Ukategorisert

Urimelig å finlese programmet?

Nyvalgt FrP-formann Siv Jensen er lei av å bli kritisert for hva som står i programmet, og vil dømmes på hva partiet faktisk gjør. Det kan bli en interessant øvelse – for partiledelsen.

FrP er det eneste av dagens partier på Stortinget som ikke har eller har hatt regjeringsmakt. Da er det vanskelig å sammenligne partiets program med hva partiet gjør i regjering. Man må sammenholde partiets forslag i Stortinget med innholdet i programmet. Det er like naturlig å følge med på om partiets talspersoner i innlegg, taler og utspill forholder seg til programmet, eller om de er blitt like flinke som læremesteren kong Carl i å avskaffe programposter når de kommer på noe annet som kan skaffe flere velgere.

” – Ikke lag snodige beregninger på teaterbilletter, økte lønnsforskjeller og hva barnefamiliene vil tape med Frp, sa Jensen i sin tale.” ifølge Dagsavisen.

Størrelsen tilsier kritiske spørsmål
Alle partier som aspirerer til regjeringsmakt må finne seg i å bli vurdert mer enn hvilke standpunkter de har, men også hvordan disse skal gjennomføres, og hva som blir konsekvensen av dem. Også FrP må regne med å bli stilt kritiske spørsmål om hvordan de skal legge om politikken i sin retning – og hvilke skritt som skal taes for å komme fra dagens virkelighet til FrPs programfestede politikk. Partier som ikke mener at saker og ting skal bli særlig annerledes enn i dag trenger ikke svare på slike spørsmål om stadier. FrP har en rekke standpunkter som er helt annerledes enn dagens virkelighet. Også pengebruken er helt forskjellig. I noen tilfeller er det selve organiseringen mer enn pengene som skiller seg radikalt fra dagens samfunnsmodell. Er det da så rart at folk vil vite hva FrP vil gjøre, hvordan de vil gjøre det – og hva det vil koste?

Da jeg på begynnelsen av 1990-tallet laget forslag til langtidsbudsjett for Akershus fylkeskommune på vegne av FrP, inneholdt forslagene både en talldel og en del med verbalforslag. Nokså mange av de siste. I budsjettforslagets innledende del ble det alltid understreket at selv om FrPs prioriteringer var annerledes enn flertallets (AP, SV, sentrum) og Høyres, ville FrP legge om ikke bare prioriteringen men også organiseringen av tjenestetilbudet. Det var verbalforslagene som signaliserte hva FrP ville gjøre (annerledes). Tallforslaget gav bare retningen. Alle forslag (både tall og verbal) ble også begrunnet i omfattende særmerknader. Dette er ikke arbeide av overivrige unge, eller utrolig treffsikker spådomskunst. Det er nødvendig når man har programfestet et radikalt annerledes samfunn enn dagens.

Alternativ forventes av systemkritikere
Partier som er systemkritiske over tid må forventes å kunne gi et konkret og helhetlig alternativ. Hvis ikke, hva er da poenget med systemkritikken? Nå er gått mange år siden jeg laget budsjett for FrP – og det er 12 år siden liberalistene ble kjeppjaget ut av FrP. Kanskje partiets oppslutning de 10 siste årene får dem til å tro at velgerne skal være så misfornøyde med det bestående at de gir Siv og co en blankofullmakt?

FrP har endret karakter radikalt efter Dolkesjø. Partiet snakker fortsatt om å gi folk tilbake styringen over eget liv – men regningen skal betales av det offentlige. Partiet er blitt mer slepphendte med pengene enn SV. Liberaleren har gjennom flere år dokumentert at partiet hverken tar sin ideologi eller sitt partiprogram på alvor.

De som finleser FrPs program vil efterhvert oppdage spriket mellom programmets innledende ideologiske ankerfeste liberalismen – og enkeltstandpunktene kapittel for kapittel. Man vil også se at partiet faller ned på løsninger som ikke bare er små skritt på veien mot partiets standpunkter – men skritt i helt motsatt retning. Hva skal man ellers si om makspris?

Siv Jensen må nok både regne med og forberede sine tropper på at nærgående spørsmål om programmets innhold og konsekvenser snarere blir regelen heller enn unntaket i årene som gjenstår frem til neste stortingsvalg.

Sliper kantene – eller svikter velgerne?
Nyvalgt 1.nestformann Per Sandberg har sagt at partiet vil bli mer realistisk når partiet kommer i regjering. En interessant uttalelse. Potensielle samarbeidspartnere vil sikkert vite om partiet kommer til å droppe den ekspansive budsjettpolitikken, eller særstandpunkter på områder som kultur, innvandring, integrering etc. Velgerne vil nok også vite om Per Sandberg egentlig sier at partiet i dag bedriver velgerfrierier de ikke har tenkt å følge opp.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>Partier som er systemkritiske over tid må >forventes å kunne gi et konkret og helhetlig >alternativ. Hvis ikke, hva er da poenget med >systemkritikken? Mange av mine venner sier at jeg er et parti i egen person. Jeg er ikke riktig sikker på hva de mener med det, men jeg benytter det iallefall her som et alibi for for at det er til blandt annet med du her taler. Jeg er ekstremt systemkritisk, og det helt ned til roten av hva systemet dreier seg, nemlig stjel og del mentalitet. Jeg ønsker dette til helvete og helst med en gang. Jeg… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>Nå er ikke Chris Joy noe parti som stiller >til valg (meg bekjent) og han kan derfor >ha så sterke meninger han vil om hva som helst. Dette er slett ikke relevant. Jeg mener å ha minst like strenge krav til stringens som noe parti som stiller til valg. Hva jeg efterlyste er hvorfor det er et krav å ha et alternativ til tyveri, om man er sterkt systemkritisk, endog over lengre tid. Jeg innser ikke at dette er et holdbart krav. Du har heller ikke vist at dette er tilfellet. >Sannheten er naturligvis at private vil ta >seg av… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>Forskjellen er at et parti som stiller til >valg er avhengig av troverdighet (til ledelse, >kandidater, løsninger etc). Eller avhengig av >velgernes mistillit til motparten. Det er ikke >Joy. Jeg som står helt alene og kan ikke appellere til å ha mange med meg er ennå mer avhengig av troverdighet, og jeg oppfyller dette krav bedre enn noe parti. Det er ingen som har sterkere grad av stringens i standpunkter enn hva jeg har. Altså er det ikke noe magisk skille mellom parti og enkeltperson i denne kontekst. Det er dessuten merkelig at du insisterer på at det er slik,… Read more »

OEK
OEK
16 years ago

Chris Joy: De saakalt svake som du omtaler kan hjelpes av private. Alle vi som er i mot at folk sulter i hjel kan gaa sammen og tilby dem hjelp. Folk trenger ikke sulte selv om jeg har rett til aa ikke hjelpe dem – fordi jeg vil fortsatt velge aa gjoere det. Videre er ikke staten loesningen paa fattigdomsproblemet (for meg er det et problem, selv om jeg ikke vil tvinge det over paa deg) – staten er naersynt og gir bare penger til potensielle velgere. I mellomtiden sulter folk som ville gitt en arm og en fot for… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>Chris Joy: De saakalt svake som du omtaler >kan hjelpes av private. Alle vi som er i mot >at folk sulter i hjel kan gaa sammen og tilby >dem hjelp. Folk trenger ikke sulte selv om jeg >har rett til aa ikke hjelpe dem – fordi jeg vil >fortsatt velge aa gjoere det. Jeg forstår det er ubehagelig å bli konfrontert med det fakta som sier at det er en betydelig sterkere garanti å vite at hele befolkningen vil kunne bringes i kne før den svake lider, enn at du og noen velmenende individer skal slenge til dem en og… Read more »

Fra arkivet