Ukategorisert

Vurderer hytteskatt

Politikerne øker offentlig forbruk som blir finansiert gjennom skatter. Den nye skatten er hytteskatten eller kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt slik at den kan omfatte alle boliger og hytter, uavhengig om de befinner seg i bymessige strøk eller ikke.

Kilder i regjeringen og i regjeringspartiene på Stortinget opplyser til Dagbladet at de nå vurderer å tillate kommunene å innføre eiendomsskatt også utenfor de bymessige områdene.
Dermed kan kommunene innføre eiendomsskatt på boliger og hytter over hele kommunen. Dette vil gi kommunepolitikerne mer penger slik at de kan gjøre nye prioriteringer på vegne av oss andre.

I dag har kommunene lov til å kreve inn eiendomsskatt. Det er flere begrensninger på innkrevingen. Regjeringen vil lempe på begrensningene, noe som vil føre til økt skatt for mange av oss. Riktig i forhold til kommunalt selvstyre, svært beklagelig med tanke på skattenivået i Norge.

Det er betenkelig at for eksempel hytteeiere skal betale for fellesskapsløsninger som blir lite brukt eller ikke finnes i et område som er regulert for fritidsboliger. Liberaleren er imot hytteskatten, og håper politikerne ser på måter for å effektivisere kommunene, sette grenser for politikk, fremfor å innføre nye skatter.

Mest lest

Arrangementer