Ukategorisert

Vurderer hytteskatt

Politikerne øker offentlig forbruk som blir finansiert gjennom skatter. Den nye skatten er hytteskatten eller kommunenes rett til å kreve inn eiendomsskatt slik at den kan omfatte alle boliger og hytter, uavhengig om de befinner seg i bymessige strøk eller ikke.

Kilder i regjeringen og i regjeringspartiene på Stortinget opplyser til Dagbladet at de nå vurderer å tillate kommunene å innføre eiendomsskatt også utenfor de bymessige områdene.
Dermed kan kommunene innføre eiendomsskatt på boliger og hytter over hele kommunen. Dette vil gi kommunepolitikerne mer penger slik at de kan gjøre nye prioriteringer på vegne av oss andre.

I dag har kommunene lov til å kreve inn eiendomsskatt. Det er flere begrensninger på innkrevingen. Regjeringen vil lempe på begrensningene, noe som vil føre til økt skatt for mange av oss. Riktig i forhold til kommunalt selvstyre, svært beklagelig med tanke på skattenivået i Norge.

Det er betenkelig at for eksempel hytteeiere skal betale for fellesskapsløsninger som blir lite brukt eller ikke finnes i et område som er regulert for fritidsboliger. Liberaleren er imot hytteskatten, og håper politikerne ser på måter for å effektivisere kommunene, sette grenser for politikk, fremfor å innføre nye skatter.

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Regjeringen vil lempe på begrensningene, >noe som vil føre til økt skatt for mange >av oss. Riktig i forhold til kommunalt >selvstyre, svært beklagelig med tanke på >skattenivået i Norge. Kjøss meg i ræva. Uten at du klarer å være imot skatt som prinsipp vil du aldri klare å gjøre noe nivået. Hvem innbiller du deg at du appellerer til når hva du har å tilby er noen marginale nedjusteringer, som du erfaringsmessig bør vite vil bare slå ut på et annet omeråde. Du kan aldri medvirke til å gjøre noe radikalt med stjel og del mentaliteten landet er bygget… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Jeg håper ikke du Chris Joy forventer at >jeg skal kommentere kommentaren din. På >grunn av ytringsfriheten får den stå, men >du er tvers igjennom useriøs med slike >forsendelser. Det måtte være hvis useriøs er det samme som å finne store selvmotsigelser i sine opponenters resonnementer. >Jeg vil tro at dersom Liberalerens redaksjon >hadde fått bestemme skattenivået i Norge, >ville vi ha kuttet skatter og avgifter for >mellom 300 – 400 milliarder relativt raskt. >Den siste resten ville det ha blitt debatt >om, uten at jeg kan forskutere hva resultatet >hadde blitt. Problemet er at dere aldri vil komme i… Read more »

Anne Martinsen
Anne Martinsen
15 years ago

Jeg tror Chris J tuller med dere. Ingen kan hevde det denne personen gjør samtidig som personen krever å bli tatt alvorlig i synet på hvordan samfunnet bør være. Ikke en gang anarkistene bruker denne argumentasjonen og mange av anarkister har samme synet på staten som det Chris J har.

Chris J bør lage en blogg slik at vi får lese hans synspunkter dag etter dag.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Nu har denne samtalen nådd sitt ytterste lavmål.
Hvordan kan man forsvare seg imot påstander om
at en ikke står for sine standpunkter?

Anne Martinsen
Anne Martinsen
15 years ago

Lag deg en blogg Chris J og publiser adressen. Jeg vil gjerne lese mer om dine tanker. Ikke på dette nettstedet for din liberalisme har ingen ting i på denne bloggen å gjøre.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Lag deg en blogg Chris J og publiser adressen. >Jeg vil gjerne lese mer om dine tanker. Ikke >på dette nettstedet for din liberalisme har >ingen ting i på denne bloggen å gjøre. Jo. Min liberalisme har med denne bloggen å gjøre. Jeg representerer genuin følgeriktig liberalisme. De andre som skriver på disse sider representerer noe selvmotsigende ræl, og burde slett ikke ha noen rett til å kalle seg liberalister. De er i realiteten intet annet enn sosialister hele gjengen. Det er mennesker som dem som har fortrengt bort ekte liberalister i behovet for å finne et annet navn på… Read more »

coz
coz
15 years ago

litt off-topic, men kan du vær så snill la vær å misbruke linjeskift til de grader Chris Joy?

jp
jp
15 years ago

«Dette vil gi kommunepolitikerne mer penger slik at de kan gjøre nye prioriteringer på vegne av oss andre.»

Galt, de ønsker mer penger slik at de skal slippe å prioritere. Prioritering betyr å si ja til noe og nei til noe annet. Politikere har stort sett vanskelig for å si nei – alt er jo gode formål. Derfor vokser også de offentlige utgiftene tilhørende finansieringsbehov.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>litt off-topic, men kan du vær så snill
>la vær å misbruke linjeskift til de grader
>Chris Joy?

Nei. Jeg vil ha makt over den spalte du
leser mine postinger med. Dessuten må
linjeskift til i måten jeg siterer på.

Kan du være vennlig å la være å forsøple
trådene med sprøyt utenfor tema?

Ragnarkisten
Ragnarkisten
15 years ago

Chris Joy må forståes på Chris Joys premisser og ingen andre. Jeg har fulgt ham i en del debatter opp igjennom tiden, og det har blitt ganske klart for meg at han er realviter på sin hals, og har et filosofisk ståsted som fordrer at alt gjelder absolutt. Eller mer presist, alt av verdi gjelder absolutt. Han tenker seg verden som et dataprogram bestående av enere og nuller. Det som ikke går uselvmotsigende og logisk opp, er per definisjon virus, feilprogrammering, og bør omprogrammeres snarlig, ellers vil hele programmet (les: verden) kræsje. En ting er det en ting er, hverken… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Den siste linjen der kunne du ha droppet. Det er en urimelig påstand. Forøvirg er dette et diskusjonsforum, og ikke et sted der du skal få utløp for din trang til å karakterisere andre mennesker. Din OG og ELLER forståelse er foresten heller ikke helt god. Men om den forstås med hensyn på tyveri, så er den iorden. Skal noe være tillatt for bærmen (les: staten) så må det også være tillatt for indidividet. Hvis ikke er det ikke et holdbart etisk system. Forstår du ikke dette, så må du bare si ifra, så skal jeg ta deg i et… Read more »

Ragnarkisten
Ragnarkisten
15 years ago

Hvorfor skulle jeg ha droppet noe, det er jo fullstendig korrekt? Hvorfor skulle jeg nedlate meg til å lyve, bare fordi du ikke finner den omtalte sannheten om deg rimelig?

Dette er et diskusjonsforum, der du (det vil si ditt filosoiske ståsted) var blitt gjenstand for en del av debatten. Debattantene på siden forstod ikke argumentasjonen din, fordi de ikke forstod premissene dine. Derfor var det høyst rimelig å tilkjennegi disse, slik at måten du argumenterer på skulle bli forstått.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Hvorfor skulle jeg ha droppet noe, det er jo >fullstendig korrekt? Hvorfor skulle jeg >nedlate meg til å lyve, bare fordi du ikke >finner den omtalte sannheten om deg rimelig? Siden du ønsker å stå fast ved påstanden kommer du vel snart med holdbar argumentasjon som støtter denne? >Dette er et diskusjonsforum, der du (det vil >si ditt filosoiske ståsted) var blitt >gjenstand for en del av debatten. >Debattantene på siden forstod ikke >argumentasjonen din, fordi de ikke forstod >premissene dine. Derfor var det høyst rimelig >å tilkjennegi disse, slik at måten du >argumenterer på skulle bli forstått. Det finnes… Read more »

Fra arkivet