Ukategorisert

Endelig likestilling

40 års arbeid gir endelig resultat. Regjeringen kommer til å foreslå en likestilling i lengden på førstegangstjenesten og siviltjenesten.

Liberaleren er motstander av verneplikten, både førstegangstjenesten og siviltjenesten. Det er likevel hyggelig at regjeringen kommer til å redusere siviltjenesten fra 13 til 12 måneder. Det betyr flere reelle og like valgmuligheter for de som blir innkalt til tjeneste for staten. Forhåpentligvis betyr dette flere militærnektere, noe som vil fremtvinge en systemendring i Forsvaret. Desto flere militærnektere det blir, større blir sjansene for å få verneplikten avviklet.

–Dette er en stor seier, sier Endre Harnes, hovedtillitsmann for sivilarbeiderne til Balder, magasinet for militærnektere.

Regjeringen har flertall i Stortinget. Forslaget vil bli vedtatt. Kanskje kan forslaget være en realitet allerede til sommeren?

En positiv nyhet som Liberaleren markerer på dagen der militærnektere feirer seg selv. God feiring!

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ragnarkisten
15 years ago

Hvordan definerer du militærnekter? Om man avtjener siviltjenesten (ufrivillig endog) er man da egentlig militærnekter? Er det å nekte å avtjene med våpen i hånd, eller er det å nekte hele systemet som er den egentlige militærnektingen?

Ragnarkisten
15 years ago

Det er bra du skiller mellom militærnekting og vernepliktnekting.

Det som er interessant i så måte er hvilke juridiske rettigheter militærnektere har ved unntakstilstand. Så vidt meg bekjent er militærnekting fortsatt ikke grunnlovsfestet(?) Hva kan så dette bety kan man bare gjette seg til, siden beredskapsloven har derogativ makt!

coz
coz
15 years ago

obs! Det er en ting ved lovforslaget som ikke er nevnt her, mulig det ikke kommer til å bli brukt i praksis, men Siviltjenesteadministrasjonen ved Dillingøy har mulighet til å bruke den. Ved for mange militærnektere så har Dillingøy mulighet til å begynne å gi folk 60 dager EKSTRA for å avskrekke folk fra å søke. Noe som kan gi militærnektere 14 Måneders tjeneste, istede for 13 for som det er nå. Det paradoksale er at Dillingøy de siste årene har dimmitert endel sivilarbeidere før det er gått 13mnd, pga budsjettkutt. Hvordan skal de da lønne disse i en ekstra… Read more »

coz
coz
15 years ago

obs! Det er en ting ved lovforslaget som ikke er nevnt her, mulig det ikke kommer til å bli brukt i praksis, men Siviltjenesteadministrasjonen ved Dillingøy har mulighet til å bruke den. Ved for mange militærnektere så har Dillingøy mulighet til å begynne å gi folk 60 dager EKSTRA for å avskrekke folk fra å søke. Noe som kan gi militærnektere 14 Måneders tjeneste, istede for 13 for som det er nå. Det paradoksale er at Dillingøy de siste årene har dimmitert endel sivilarbeidere før det er gått 13mnd, pga budsjettkutt. Hvordan skal de da lønne disse i en ekstra… Read more »

Anonym
Anonym
15 years ago

Så lenge vi har tvungen militærtjeneste blir det feil å kalle den likestillt når ikke kvinner også tvinges til å gjennomføre denne opplæringen.

coz
coz
15 years ago

anonym, det er snakk om likestilling mellom militær og sivil vernpelikt her, ikke kjønn.

Ragnarkisten
Ragnarkisten
15 years ago

Men som jeg allerede har påpekt, så vil militærnekting, såfremt det ikke blir grunnlovsfestet, befinne seg i en juridisk gråsone. Så lenge beredskapsloven har derogativ makt, vil militærnekting være et rent spill for galleriet

Fra arkivet