Ukategorisert

Endelig likestilling

40 års arbeid gir endelig resultat. Regjeringen kommer til å foreslå en likestilling i lengden på førstegangstjenesten og siviltjenesten.

Liberaleren er motstander av verneplikten, både førstegangstjenesten og siviltjenesten. Det er likevel hyggelig at regjeringen kommer til å redusere siviltjenesten fra 13 til 12 måneder. Det betyr flere reelle og like valgmuligheter for de som blir innkalt til tjeneste for staten. Forhåpentligvis betyr dette flere militærnektere, noe som vil fremtvinge en systemendring i Forsvaret. Desto flere militærnektere det blir, større blir sjansene for å få verneplikten avviklet.

–Dette er en stor seier, sier Endre Harnes, hovedtillitsmann for sivilarbeiderne til Balder, magasinet for militærnektere.

Regjeringen har flertall i Stortinget. Forslaget vil bli vedtatt. Kanskje kan forslaget være en realitet allerede til sommeren?

En positiv nyhet som Liberaleren markerer på dagen der militærnektere feirer seg selv. God feiring!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer