Ukategorisert

Sangen

Syng med den stemmen – eller det språket du har!

Ofte dukker det opp merkelige debatter i deler av det politiske miljøet. Det har skjedd i dag også. Temaet har vært nasjonalsangen, og om den bør kunne synges på for eksempel urdu. Skribenten er ikke så glad i nasjonalsanger, men når de først finnes bør sangene kunne synges på hvilket som helst språk og med den stemmen hver enkelt av oss har. Kun eiendomsretten og opphavsretten bør sette begrensningene på nasjonalsangene eller andre uttrykksformer.

Det er redaktør Majoran Vivekananthan som foreslår at nasjonalsangen bør oversettes, skriver Utrop. En god ide, så fremst prosjektet ikke blir skattefinansiert.

Norges nasjonalsang har et innhold som ikke stemmer med virkeligheten. Mange unge forstår ikke teksten, selv om utdanningsnivået har økt betraktelig. ”Ja vil elsker” på urdu, arabisk og engelsk kan være en berikelse. Det vil styrke mangfoldet, det flerkulturelle samfunnet som Norge heldigvis har blitt.

Fremskrittspartiet er selvfølgelig imot forslaget og klarer også denne gangen å vri debatten og forslaget til en integreringsdebatt. Partiet som sier de setter frihet høyt, er heller ikke i denne debatten en stor forsvarer av personlig frihet!

Mest lest

Arrangementer