Ukategorisert

En tåpelig konsesjon

Det kreves konsesjoner for omsetning av videogram, i følge Lov om film og videogram.

Det er kommunene som tideler disse bevillingene, og konsesjonene kan gis i perioder på opptil fem år. Skribenten har i dag snakket med en filmforhandler som ikke visste om ordningen. Han har drevet ulovlig i mange år, uten at det har medført samfunnsmessige skader. Denne konsesjonsordningen er tullete, på lik linje med andre konsesjonsordninger.

Kommunene organiserer denne konsesjonsordningen på ulike måter. I mange kommuner er sakene delegert til administrasjonen, mens i Bergen kommune er det Kontor for skjenkesaker som administrerer ordningen. En del kommuner er ikke spesielt nøye med å praktisere denne konsesjonslovgivningen, noe som gjør ordningen svært unødvendig. Tillatelse for å omsette filmer høres ut som et tungrodd, byråkratisk system. Kommunene har for eksempel ikke samme behov når det gjelder tobakk, men på alkohol er det lignende regler.

Det bør være fri etableringsrett uten innblanding fra politikerne gjennom konsesjoner, også på det vi kaller videogram Aktører som er useriøse, uten at skribenten skal komme med definisjonen på useriøs, vil bli straffet av forbrukerne. Dessuten finnes det paragrafer i dagens straffelov som ivaretar det politikerne er ute etter i denne konsesjonslovgivningen. Et foreldet system som for lengst er klar for utskifting.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond
15 years ago

Helt enig, men når du først er inne på dette feltet. Hva mener dere i liberaleren om loven mot parralel import.??

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Parallellimport refererer til innføresel av varer på siden av en importør som har fått enerett på å ta inn varen til Norge. Grunnen til at dette er et problem kommer av at Norge er et knøttland og får ikke så gode avtaler på varer som store land som kjøper mye større volum, og derfor vil det være mulig for en luring å handle denne varen fra en grosist i et land med stor avsetning på aktuell vare og selge den direkte til butikker i Norge og sitte igjen med en god fortjeneste. Grunnen til at det ikke er mulig å… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Neida, jeg er ikke imot rettegangsbedrifter (det
er navnet på rettsvesen i et fritt samfunn), og
dette var heller ikke mitt spørsmål.

Avtaler som begrenser kundens bruk av varen, er
en utilbørlig begrensning og er en avtale som
selvfølgelig ikke bør håndheves av
rettegangsbedrifter. Det bryter nemlig med hva
vi forstår med ordet SALG.

Kanskje du er begrepsforvirret og vet ikke riktig
hva det vil si å selge noe?

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Hvis jeg bor i USA og selger bøker. Du bor i >Norge og ønsker å kjøpe bøker hos meg for >videresalg. Vi gjør en frivillig avtale oss i >mellom at bøkene du kjøper hos meg ikke skal >selges på butikker i Sverige. Da mener jeg du >er forpliktet av en slik avtale. Jeg tenkte meg nok det, ja. Det følger det samme mønsker som dine meninger om åndsverklover. Altså, hvis jeg kjøper en bok av deg, så er råderetten over denne bok overført fra deg til meg, og du har ikke lenger noen moralsk rett over, vilkårsløst hva som blir… Read more »

Per
Per
12 years ago

Vilkår for disponering av en lovlig erhvervet vare synes å være problematisk, spesielt når det gjelder åndsverk. Hvis en våpenforhandler krever av kundene sine at de ikke myrder noen, eller videreselger våpenet til en kriminell eller svenske, så vil de fleste anse et slikt vilkår meningsløst. Når man kjøper en bok i en bokhandel til kr 300 så kan rundt 60 kr tilfalle forfatteren, rundt 150 kr til bokhandelen, og resten til forlaget, -som betaler for trykking og distribusjon o.a. Hvis vidreseselger denne i et annet område, f.eks. en engelskspråklig bok i Norge, har jo forfatteren fått sitt, og lider… Read more »

Fra arkivet