Ukategorisert

Opprettholder forbudet

Regjeringen opprettholder forbudet mot reklame for livssyn og politiske budskap i fjernsynet. Et sørgelig vedtak som det ikke finnes noen gode forklaringer på.

Liberaleren har lenge ønsket politisk reklame i fjernsynet på grunn av ytringsfrihet, men også for å gi fjernsynskanalene like konkurransevilkår med andre aktører i dette markedet. Det er direkte ulogisk at et parti kan sende reklame i radio, men den samme annonsen er ulovlig på TV. Det er forskjellsbehandling, det er ulike konkurransevilkår. Det er utrolig at et politisk flertall går inn å opprettholde en slik skjevhet.

Forrige periode
Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet burde ha avgjort denne saken i forrige periode. Istedenfor sluttstrek klarte Valgerd Svarstad Haugland å sabotere et vedtak gjennom å somle med fristene så lenge at den nye regjeringen fikk stoppet Stortingets vedtak før det trådde i kraft. Ren sabotasje, en skandale. Et slag mot ytringsfrihet og et slag mot like konkurransevilkår. Ingen i opposisjonen har rett til å klage. Samarbeidsregjeringen somlet så lenge med denne saken at Trond Giske nesten kom til dekket bord. Han kunne stoppe et vedtak som ikke var satt ut i livet. Han gjør det med god samvittighet og argumenterer med at pengene vil råde dersom partiene fikk drive reklame på TV. Patetisk!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer