Ukategorisert

Det lille skrittet

For liberalister som ønsker fri flyt på tvers av landegrensene blir forslaget fra Finansdepartementet knapt nok regnet som en liberalisering. Dette var svakt Kristin!

Kristin Halvorsen har lovet endringer, men har også alltid forsvart sterke begrensninger i taxfree-kvoten. Forslaget på nye kvoter som ble lagt frem av Finansdepartementet er et skritt i riktig retning, men det er et bittelite skritt. Så lite at det knapt er merkbart. Mens borgerne i EU-landene har liberale ordninger, må Norge leve med sterke restriksjoner på innførselen av alkohol etter reiser i utlandet.

Gjeldende kvote er 1 liter sprit og 1 liter vin, eller 2 liter vin, i tillegg 2 liter øl/rusbrus. Finansdepartementet foreslår å justere dagens taxfree-kvote for alkoholvarer til 1 liter brennevin og 1,5 liter vin (to flasker), eller 3 liter vin (fire flasker). Den ordinære ølkvoten (som i dag er 2 liter) i tillegg til brennevin/vin, foreslås ikke endret.

Av og til kan fremskrittet som foreslås av politikerne være til å gråte av. Forslaget fra finansminister Kristin Halvorsen er sørgelig, bare sørgelig selv om det går riktig vei.

Høringsfristen er satt til 26. juni 2006. La oss håpe departementet får mange konstruktive tilbakemeldinger som kan dra forslaget i riktig retning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer