Ukategorisert

Media har definisjonsmakt – vær på vakt!

Hørt om Baader-Meinhof-banden før? Ville du definert dem som terroristgruppe eller geriljagruppe? Hvilken definisjon tror du det statlige kringkastingsselskapet valgte?

Forleden fikk Liberaleren et tips om en nyhetsmelding fra NRK, der Baader-Meinhof-banden (eller Røde Arme-Fraksjon, om du vil) fikk en annen betegnelse enn i hvert fall jeg ville valgt. En annen betegnelse enn hva som ble brukt da de herjet som verst, på 1970-tallet. Enten har NRK brukt en fersk journalist som ikke har historiekunnskaper, eller så har vedkommende ikke giddet å bedrive litt kildegranskning/-kritikk før nyhetsmeldingen ble skrevet.

Selv om saken er viktig (jfr. overskriften på denne artikkelen), syntes jeg i utgangspunktet at meldingen var litt gammel. Men så kom jeg over en interessant melding på en blogg. Eksempelet i den meldingen var betraktelig ferskere, og handlet om Hvite-Russland (Belarus). Også kalt Europas siste diktatur.

En flyktning, Dmitri, kom seg ut av Lukasjenkos ”paradis”, men oppdaget til sin forskrekkelse at media gjennom sitt valg av ord og definisjoner bevisst eller ubevisst påvirker oppfatningen vanlige folk har av f.eks internasjonale konfliktsituasjoner. Dmitri syntes han hadde gjort innsatsen sin mot diktaturet, men fant at medias språkbruk var så graverende at han bare måtte engasjere seg i sitt nye hjemland. Så han startet en blogg. Og sa ifra hver gang han syntes media gikk over streken.

Media reagerte ulikt fra gang til gang, men valgte tilslutt på plassere ekstremiststempel på Dmitri. Og gi arbeidsgiveren et hint om at de umulig kunne være tjent med slike folk i sine rekker.

Nyhetsmeldingen fra NRK om Baader-Meinhof-banden finner du her. Du kan lese om merittene deres her. Så kan du tenke igjennom om du synes det er moralsk forsvarlig at NRK bruker lisenspengene dine til å hvitvaske denne gjengen..

Historien om Dmitri finner du her. Det var ikke norske, men svenske medier han ville passe på. Det betyr naturligvis ikke at media er noe bedre her. Slik NRK-meldingen dessverre viser.

Noen definisjoner:

Terrorist: I ordboken – og på wikipedia.

Gerilja: I ordboken – og på wikipedia.

Separatist: I ordboken

Frigjøring: I ordboken

Takk til Trond for tips.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer