Ukategorisert

Media har definisjonsmakt – vær på vakt!

Hørt om Baader-Meinhof-banden før? Ville du definert dem som terroristgruppe eller geriljagruppe? Hvilken definisjon tror du det statlige kringkastingsselskapet valgte?

Forleden fikk Liberaleren et tips om en nyhetsmelding fra NRK, der Baader-Meinhof-banden (eller Røde Arme-Fraksjon, om du vil) fikk en annen betegnelse enn i hvert fall jeg ville valgt. En annen betegnelse enn hva som ble brukt da de herjet som verst, på 1970-tallet. Enten har NRK brukt en fersk journalist som ikke har historiekunnskaper, eller så har vedkommende ikke giddet å bedrive litt kildegranskning/-kritikk før nyhetsmeldingen ble skrevet.

Selv om saken er viktig (jfr. overskriften på denne artikkelen), syntes jeg i utgangspunktet at meldingen var litt gammel. Men så kom jeg over en interessant melding på en blogg. Eksempelet i den meldingen var betraktelig ferskere, og handlet om Hvite-Russland (Belarus). Også kalt Europas siste diktatur.

En flyktning, Dmitri, kom seg ut av Lukasjenkos ”paradis”, men oppdaget til sin forskrekkelse at media gjennom sitt valg av ord og definisjoner bevisst eller ubevisst påvirker oppfatningen vanlige folk har av f.eks internasjonale konfliktsituasjoner. Dmitri syntes han hadde gjort innsatsen sin mot diktaturet, men fant at medias språkbruk var så graverende at han bare måtte engasjere seg i sitt nye hjemland. Så han startet en blogg. Og sa ifra hver gang han syntes media gikk over streken.

Media reagerte ulikt fra gang til gang, men valgte tilslutt på plassere ekstremiststempel på Dmitri. Og gi arbeidsgiveren et hint om at de umulig kunne være tjent med slike folk i sine rekker.

Nyhetsmeldingen fra NRK om Baader-Meinhof-banden finner du her. Du kan lese om merittene deres her. Så kan du tenke igjennom om du synes det er moralsk forsvarlig at NRK bruker lisenspengene dine til å hvitvaske denne gjengen..

Historien om Dmitri finner du her. Det var ikke norske, men svenske medier han ville passe på. Det betyr naturligvis ikke at media er noe bedre her. Slik NRK-meldingen dessverre viser.

Noen definisjoner:

Terrorist: I ordboken – og på wikipedia.

Gerilja: I ordboken – og på wikipedia.

Separatist: I ordboken

Frigjøring: I ordboken

Takk til Trond for tips.

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Meningspolitiet
15 years ago

Hvitvasking? Det står jo «terrorist» i overskriften. En må være ganske langt ute og sykle for å føle at det der er en hvitvasking. Her kommer den billige anti-lisensargumentasjonen i veien for saklige argumenter.

Meningspolitiet
15 years ago

Nja, poenget var mer at du overdriver. jeg tror ingen tenker at baader-meinhof er snille gutter og jenter bare fordi de kalles gerilja.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dette er dessverre ikke den eneste gangen meningsdannerne i NRK omskriver fakta og historie. I en kommentar i radioprogrammet Søndagsavisa for noen uker siden, uttalte journalist Erling Legreid at «kva er så gale med Hviterussland? Dei som bur der har trygdeordningar». Kjempefint med «trygdeordningar», men av og til er prisen for høy. Blinde tyskere fikk f.eks. utstrakt uføretrygd i perioden 1936-39 (under Hitler), men aldri hører vi at Hitler unnskyldes av den grunn.

Jan Kenneth
Jan Kenneth
15 years ago

Har etterhvert kommet ut til at i enkelte kretser på «venstresida» kan man akseptere ganske drøye overgrep mot folks sivile og politiske rettigheter, så lenge regimene det gjelder er sosialistiske og befolkningen har et minimum av de sosiale ordninger som er selvfølgelige i nesten alle vestlige, kapitalistiske land.

Steinbukken
15 years ago

Ja, den konklusjonen kommer man dessverre til. Ekstreme sosialisters hvitvasking av egen ideologi er på nøyaktig samme nivå som nynazisters påstand om at dødsleirene under Nazi-Tyskland aldri eksisterte: Blank løgn. Og ikke bare det, men utrolig farlig – fordi skjønnmaling av en totalitær ideologi gir grobunn for at nye generasjoner skal la seg forføre. Det ble begått nok grusomheter av totalitære regimer de siste 100 år, vi har slett ikke bruk for at de neste 100 skal bli like blodig.

Øyvind, Mechelen
15 years ago

Her er det nok journalistens forsøk på å unngå ordstamming – å gjenta samme ord mange ganger på kort tid – som er «problemet». Gærningen er med rette omtalt som terrorist, og hvitvasking er det bare i liberalerens verste Blenda-fantasier.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Øyvind,

har du forstått hva du har lest?

Fra arkivet