Ukategorisert

Holdninger, holdninger og holdninger

Barn drikker alkohol!

Dette er ingen stor nyhet, men i dag er det mange oppslag i media på undersøkelsen som MMI har utført på oppdrag fra Alkokutt. Dagsavisen er en av avisene som lager et stort oppslag på denne saken.

Kan få konsekvenser
Skribenten er en av de som ikke liker slike oppslag. Ikke fordi debatten ikke er viktig, men fordi dårlige tall kan få konsekvenser for personlig frihet. Politikerne kan innføre ennå flere restriksjoner, uten at det vil hjelpe på ungdomsfylla. Norsk alkoholpolitikk er overregulert, uten at problemene med alkohol har blitt borte, verken for voksne eller for barn. Restriksjoner straffer de som har et naturlig forhold til øl, vin og brennevin. Forbruk av alkohol er ikke bekymringsverdig. Det er misbruket som er farlig.

Det er i dag sterke begrensninger på tilgjengelighet, på pris og på aldersgrenser. En person kan være stortingsrepresentant uten å være gammel nok til å kjøpe brennevin. Hvis alkohol skal være en lovlig vare, er det vanskelig å innføre flere restriksjoner enn det vi i dag har. Flere restriksjoner vil være en lissepasning til de som opererer i det svarte markedet. La oss håpe politikerne eller det politiske flertallet innser dette.

Mer privat ansvar
Skribenten har ikke et fasitsvar på problematikken rusmisbruk blant barn. Likevel er det et hovedpoeng at alle må få mer ansvar for eget liv, på godt og vondt. Støtteordninger, som skattefinansiert avvenning eller ulike økonomiske ordninger som sosialhjelp, må avvikles slik at alle skjønner at misbruk kan være farlig. Dumme valg må få personlige konsekvenser uten at andre straffes. Det er formelen for god politikk som kan begrense skadene.

Omsorgen og ansvaret for barneoppdragelsen må privatiseres. Foreldre og foresatte må sette en standart for sine barn, uten at skribenten skal komme med fasitsvaret på hva som er en god standard. Dette vil variere fra hjem til hjem. Nok et godt poeng for mer makt til hjemmet, og mindre offentlig innflytelse over barneoppdragelsen. Rusproblemene kan være et systemproblem der vi har en sterk stat som regulerer alt, og skal løse de fleste problemene. Rapporten fra Alkokutt viser at denne politikken har vært mislykket dersom målsetningen er nulltoleranse på området barn/ungdom og alkohol. Holdningene må fastsettes privat, men foreldre og foresatte må få lov til å sette standarden. Dette er vanskelig i dagens samfunn der livet stort sett er regulert fra A til Å. A4-oppdragelsen har mange ulemper. Dagsavisen har pekt på en av ulempene med statlig barneoppdragelse. Dessverre er det de som har et liberalt syn, og takler dette godt, som straffes.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer