Ukategorisert

Forbud mot kjøp av sex – et dårlig forslag

Hvis dette blir Høyres kursendring er det tragisk, kun tragisk. Trondheim Høyre vil kriminalisere de som kjøper seksuelle tjenester, skriver Adressa.no.

Trondheim Høyre har vedtatt noe som skal danne grunnlaget for debatten i Høyres sentralstyre denne måneden. Med en forbudslyst kommer partiets debatt til å være alt annet enn fruktbar og konstruktiv. Signalene fra lederen i Trondheim Høyre, Yngve Brox, er naturstridig. Han tror et forbud vil hjelpe politiet med å ta bakmennene, stikk i strid med ønskene fra en stor del av politiet og erfaringene fra Sverige. Et forbud gjør dagens spaning og etterforskning på bakmennene bortimot umulig.

Det er ikke lenge siden Liberaleren skrev om en lignende problemstilling. Vårt standpunkt har naturlig nok ikke endret seg. Vi mener et forbud mot kjøp og salg av sex krenker menneskets rettigheter til å bestemme over sin egen kropp. Den eneste ekte humane og feministiske politikk når det gjelder kjøp og salg av sex er å la folk få bestemme selv.

Legger Høyre seg på en forbudslinje i viktige saker om personlig frihet, kan partiet vinke farvel til liberalistene som finnes i partiet. Kanskje ikke et stort tap i antall medlemmer, men trassig for den politiske debatten i partiet. Hvis ikke Høyre kan stå på barrikaden i flere saker enn alkoholpolitikk, noen skattesaker og kommunale avgifter er det lite vits å støtte et parti som har like stor eller mer tro på forbudslinjen enn selveste Arbeiderpartiet.

Mest lest

Arrangementer