Ukategorisert

Fortsatt slavearbeid

Soldatene får en økning i godtgjørelsen, men fortsatt er det svært ulønnsomt å gjennomføre verneplikten, både militær førstegangstjeneste og siviltjeneste.

Lønnsøkningen for de som blir tvungen til å gjennomføre førstegangstjenesten er en skam. Det er en skam å kalle økningen i godtgjørelsen for en statusheving av ordningen som staten påtvinger en betydelig del av norske ungdommer. Liberaleren har tidligere skrevet at det er direkte ulønnsomt å gjennomføre verneplikten. Økningen på 4,5 prosent fra 1. juli retter ikke på dette inntrykket.

Soldatene får fra 1. juli 126 kroner dagen pluss dimensjonsgodtgjørelse på 20 900 kroner. De som gjennomfører siviltjeneste skal få samme økning, i følge en Pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

LO og andre arbeidstakerorganisasjoner er i disse dager i lønnsforhandlinger med arbeidsgiverorganisasjonene. Hvis næringslivet hadde tilbydd arbeidstakerne slike vilkår, ville Jens Stoltenberg, Gerd-Liv Valla og Kristin Halvorsen ha oppfordret til streik umiddelbart. Likevel godtar de samme politikerne slaveri i forhold til ungdom. Forkastelig!

Liberaleren er imot verneplikt. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å takke ja eller nei til et jobbtilbud, også en jobb i Forsvaret. Med en valgmulighet ville mange ha takket nei til jobb i Forsvaret på grunn av lav godtgjørelse. 126 kroner dagen er ikke mye å skryte av, selv om alle får en dimensjonsgodtgjørelse på 20 900 kroner.

Kanskje er tiden inne for en streik blant de vernepliktige?

Den marginale lønnsøkningen bør få flere til å bli totalnektere eller komme seg unna på andre måter. Jo flere som nekter, desto større press blir det på systemet. Uten vernepliktige hadde ordningen med vernepliktstjeneste ramlet sammen.

Tags:

21 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Den militære straffelovs §§34 og 35 lyder: ” ”§34. Den, som retsstridig forlader eller bliver borte fra det Sted, hvor det paaligger ham som militær Pligt at være tilstede, straffes med Bøder eller med Arrest. Er den skyldige Krigsmand, straffes han for saadant ulovligt fravær med Arrest eller med Fængsel indtil 3 Maaneder og, ifald hans Fravær varer mer end 7 Dage, med Arrest eller med Fængsel indtil 2 Aar. Paa samme Maade straffes den, som retsstridig bevirker eller medvirker til, at en anden forlader eller bliver borte fra det Sted, hvor det paaligger ham som militær Pligt at være… Read more »

Boye
15 years ago

Det er jo ganske sterkt da, at man etter loven kan straffes med fengsel i opptil flere år for å «oppfordre til» eller «forherlige» tjenestenekt. Det kunne vært morsomt å se en slik sak for retten, veiet opp mot Grunnlovens paragraf 100.

Kjetil
Kjetil
15 years ago

En ting er det umoralske i selve verneplikten, der staten påberoper seg retten til å stjele ett år av ditt liv for en tilnærmet symbolsk godtgjørelse – en lønn som ville fått LO til å steile hadde det vært tilfelle for arbeidstakere ellers i samfunnet. En annen ting er umyndiggjøringen når du først er i Forsvaret. Det legges begrensninger på sivile rettigheter, som for eksempel betyr sterk grad av inngripen i ytrings- og organisasjonsfriheten. Dessuten er det et paradoks at Forsvaret lærer opp unge, men dog myndige menn til å skyte og drepe en fiktiv fiende, mens de samme unge,… Read more »

Eirik Haver
15 years ago

Forhåndsvisning av kommentar Det «geniale» med førstegangstjenesten.. Ikke tro at slavedriverne ikke har tenkt på faren for at en dag folk skal våkne opp og protestere mot førstegangstjenesten. Tenk effekten av en virkelig militærstreik, man kan ikke så enkelt kaste et par hundre mann i kakebua… Men når man går inn i førstegangstjenesten stemmer nok følgende påstander, en eller flere, i de fleste tilfeller: – Du relokaliseres til en annen del av landet – Du innkalles til en annen tid og annet sted enn alle andre du kjenner (klassekammerater spesielt) – du innkalles til en avdeling du ikke har lyst… Read more »

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Man skulle kanskje spurt Gerd-Liv Valla om hun synes det er helt ok at norsk ungdom arbeider for 126 kroner dagen. Hadde dette skjedd i en privat bedrift, er det ikke måte på hva slags tiltak LO hadde kommet på banen med.

coz
coz
15 years ago

126 er faktisk litt i overkant av hva man får.. Er du i militæret får du 120,90kr pr dag(inkl lørdag&søndag) + dimisjonsgodtgjøring etter endt tjeneste som pr dags dato er 45kroner. Tror ikke denne ‘oppjusteringen’ som det har vært snakket om i stortinget siden Bondevik var statsminister enda har blitt gjennomført.. TTT! Er du sivilarbeider får 192,90kr pr dag som i tillegg til ‘lønn’ så skal de ekstra pengene dekke klær og kost. Losji får man dekket av arbeidsgiver da de er pålagt å stille med tjenestehybel innen 3km fra tjenestested, er det lenger unna så skal reisetid medregnes i… Read more »

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Dette burde jo i høyeste grad være noe for LOs sommerpatrulje, som snart skal på veien.

Fra spøk til alvor: Da kan ikke norske myndigheter fly rundt og kritisere storkonserner for angivelig å utnytte billig arbeidskraft i andre land, når man driver denne type slavevirksomhet selv.

coz
coz
15 years ago

For å dra den med sommerpatruljen litt videre, Det hadde vært utrolig gøy å meldt inn meg selv 😛 Jeg har jo ikke noe skikkelig arbeidskontrakt, og lønnen er latterlig. Feriepenger får jeg heller ikke.

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Får i denne sammenheng blåse støvet av et gammelt uttrykk: «Tenk om det ble krig og ingen møtte opp»… 🙂

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Ja, tenk om det ble krig og ingen fra Norge møtte opp! Tenk om bare angriperens frivillige vervehær møtte opp, mens de norske vernepliktige var i streik. Hvem skulle da forsvare landet? De kommentarene som har fulgt opp min kommentar har ett til felles: Norge er ikke verdt å forsvare, patrotisme og det å være glad i landet sitt er nasjonalistisk vas som vi har lært på den LO-finansierte, inndoktrinerende bolsjeviksosialistskolen. Hvis Norge ikke er verdt å forsvare geografisk, hvorfor bruker da ultraliberalister tid på å ville forandre et allerede håpløst tilfelle politisk? Kunne vi ikke da rett og slett… Read more »

coz
coz
15 years ago

Eivind: derfor har vi trente styrker som vet hva de driver med, ikke slappe vernepliktige. Tror du virkelig en invasjon av Norge ville sett ut slik som i 9. April 1940 ?

Bjørn Magne: Jeg tror selvmord er ulovlig, skal sjekke lovdata når jeg har tid.

Sunniva (jurist)
Sunniva (jurist)
15 years ago

Selvmord er IKKE STRAFFBART i Norge, men å bistå til det er. Ikke prat tull om ting dere ikke vet.

coz
coz
15 years ago

Sunniva, derfor jeg skrev ‘tror’ 😉

Bjørn Magne: jeg fant ikke noe om det. Så da går jeg ut fra at du har riktig.

Eneste jeg fant var at livsforsikringer ikke nødvendigvis er nødt til å betale ut ved et eventuelt selvmord.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Hei Eivind Knudsen. Det er med ganske stor sannsynelighet kun jeg, på verdensbasis, som en renskåret ltralibertarianer som er istand til å skrive norsk, så det må være meg du snakker til når du klarer å bruke dette begrep hele tre ganger i din posting. Forvent altså ikke noen ultralibertarinistiske svar fra sosialdemokrater som Solviken. >Ja, tenk om det ble krig og ingen fra Norge >møtte opp! Tenk om bare angriperens frivillige >vervehær møtte opp, mens de norske >vernepliktige var i streik. Hvem skulle da >forsvare landet? De kommentarene som har fulgt >opp min kommentar har ett til felles: Norge… Read more »

Ex-Korp
Ex-Korp
15 years ago

Dere fatter ikke hvor mye man får ut av førstegangstjenesten. Dette har noe med samfunnet i helheten. Det vokser opp mange bortskjemte mamma-gutter og mamma-jenter som ikke greier å gjøre en dritt, bare spre dårlige holdninger. I militæret får man gode holdninger og disiplin(i hvertfall på noen av stedene som f.eks H.M Konges Garde/HJK). Må si det er jævlig stusselig å skulke unna militærtjenesten fordi dere ikke «gidder». Verneplikten er et grunnlag for et sunt Norge. Slavearbeid? Grunnløst argument. Veit dere egentlig hva dere gjør i 1.gangstjenesten? Skjerpings bortskjemte møkka unger. FIKS holdningene deres.

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Du skal ha ros for at du gidder å besvare
psykotiske skrullinger, Solviken.

Fra arkivet