Ukategorisert

Inn i mørket

Prostitusjonen blir sannsynligvis borte fra Norges paradegate Karl Johan, men det er en usannsynlig drøm å tro at etterspørselen eller tilbudet blir borte selv om politikerne forbyr kjøp av sex.

Oslo Arbeiderparti gikk tirsdag kveld inn for å forby kjøp av sex, melder TV2 Nettavisen. Et stort flertall i fylkeslaget støttet forbudslinjen. Dermed støtter Oslo Arbeiderparti Hordaland, og AUF er på glid i denne saken. Mye tyder på at landsmøtet vil vedta et forbud neste år. Blir dette partiets vedtak vil Stortinget innføre den nye restriksjonen i inneværende periode, helt uavhengig av hva deler av opposisjonen måtte mene. Et eventuelt vedtak i Arbeiderpartiet kan gjøre saken enklere i SV der motstanden til nå har vært relativt stor.

De normene, de normene
Hovedpoenget med vedtaket er at staten skal slå fast hvilke normer som skal gjelde i samfunnet. Anne Lise Ryel trekker frem vedtaket om forbudet om å slå barn som eksempel. Skribenten har lyst å trekke frem et annet eksempel der det illegale markedet styret hundre prosent av omsetningen, narkotika. Politikerne har vedtatt lover mot narkotika med strenge straffer. Likevel er dette rusmidler som en betydelig del av befolkningen benytter i mer eller mindre grad. Politikernes normer slår ikke alltid positivt ut. Den illegale narkotikaomsetningen er med på å bygge opp organisert kriminalitet. Selv om politiet bruker store ressurser på dette formålet er krigen mot narkotika tapt for lenge siden. Det samme kan og vil sannsynligvis skje med kjøp av sex, selv om politiet hele tiden vil presse frem nye og betenkelige metoder for etterforskningen.

Må selge sex
Ravdna Anti, en kvinnelig arbeiderpartipolitiker i Finnmark, sa til Finnmark Dagblad på tirsdag at prostitusjon har aldri vært noen frihet. Kvinner har vært nødt til å selge seg selv for å overleve. Eneste utvei er å forby prostitusjon og gjøre kjøp ulovlig.

Det at prostitusjon har vært nødvendig er en god grunn til ikke å komme med et forbud. Har Anti rett i påstanden om at kvinner har vært nødt til å prostituere seg, vil denne nødvendigheten fortsette i et illegalt, svart marked der kontrollen og åpenheten er svært begrenset. Tilbud skaper som kjent etterspørsel og etterspørsel skaper tilbud, også på salg av seksuelle tjenester.

Får masse juling
Liberaleren har i dag fått juling etter oppslag i nordnorske aviser. Nordlys var en av avisene som slo opp at liberalister ser på sex og frivillige avtaler som en frihetssak. I tillegg er det liten tvil at deler av aktiviteten vil gå til mørkere rom dersom politikerne vedtar et forbud. Frihet blandet med normalt gangsyn danner vårt standpunkt i denne saken. En konklusjon som de fleste har støttet til nå, ettersom kun et begrenset politisk miljø har tatt til ordet for forbud, før ballen begynte å rulle i Arbeiderpartiet og i Høyre.

Neste skritt
Hva blir politikernes neste skritt etter at forbudet mot kjøp av sex ikke hjelper, etter at aktiviteten er flyttet til et ukontrollerbart område. Er det livsvarige fengselsstraffer, dødsstraff eller fullstendig overvåkning av alle norske byer? Skal salg av sex bekjempes for enhver pris må virkemidlene utvides. Et sånt samfunn er det ingen liberalister som vil ha, forhåpentligvis ikke så mange andre heller. Vi må godta at noen bruker egen frihet til å selge sex, til å kjøpe sex. Forholdene må legges til rette slik at antall tapere reduseres så mye som overhode mulig. Dessverre tenker ikke politikerne i disse baner fordi de er overbeviste om at forbudslinjen hjelper, til tross mange eksempler på det motsatte. Ikke bare i Norge, men i mange andre land.

Mest lest

Arrangementer