Ukategorisert

Flere bør nekte førstegangstjenesten!

Høyesterett har bestemt at norske ungdommer slipper fengsel for å nekte førstegangstjenesten. Liberalerens redaksjon er på mange måter i ekstase, og har snakket med advokat John Christian Elden.

Bakgrunnen for dommen er at en mann i tjueårene i november 2004 ble dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for ikke å ha møtt til førstegangstjeneste. Dommen ble anket frem til Høyesterett fordi advokat John Christian Elden mente endringene i forsvarets behov de siste årene burde bety endringer for straffeutmålingspraksisen. Elden er utvilsomt en smart mann. Høyesterett har slått fast at endringene i Forsvaret skal ha noe å si for straffeutmålingen. Høyesterett reduserte straffen til 14 dagers betinget fengsel. I praksis betyr dette en endring fra et opphold i fengsel til et liv i frihet for mannen som var tøff nok til å nekte førstegangstjenesten. Mer om saken på TV2 Nettavisen. Mer om Liberalerens holdninger på artikkelen Bent Johan Mosfjell har skrevet.

Krigsdansen
Det var redaktør i Liberaleren, Per Aage Pleym Christensen, som snoket opp de første opplysningene om denne saken, men Solvik fikk æren av å skrive en av artiklene vi skulle publisere. For Liberaleren finnes det mange viktige saker og mange viktige prinsipp. For denne skribenten er verneplikten kanskje det viktigste. Bakgrunnen er enkel. Syv måneder i fengsel for å nekte statens slaveri setter sine spor. Derfor betyr slike saker mye for undertegnede. Når beskjeden kom fra Pleym Christensen måtte undertegnede hoppe på det solide skrivebordet med en kropp på godt over hundre kilo. Det ble heftige rytmer og noen uforglemmelige jubelrop. Resten av kontorlandskapet kalte mosjonen for en utmerket krigsdans, en betegnelse som passer fint ettersom skribenten mener krigen snart er vunnet. Det er norske ungdommers frihet som er vinneren, mens statens tvangstjeneste eller slaveri om du vil er taperen. Dommen som i dag ble presentert i media kan være første virkelige skritt mot en systemendring der verneplikten blir opphevet.

Ingen skal i fengsel
Liberaleren har stilt John Christian Elden noen spørsmål etter at dommen ble kjent. Svarene er positive for alle som ikke ønsker fengselsstraff for totalnektere.

Hvilke konsekvenser får denne saken for fremtidens ungdommer som nekter førstegangstjenesten?
–For det første fastslår Høyesterett at de fleste som søker om fritak allerede får det etter den liberale praksis som Forsvaret har ført de siste årene – samt at dette er i samsvar med Stortingets uttalte politikk der man ønsker en omlegging til å benytte seg av de mest motiverte og beste i ungdomskullet – både jenter og gutter, sier Elden.

–For det andre, for de som likevel innkalles og ikke møter, fastslår de at det vil være galt på den ene side å fremstille Forsvaret som en attraktiv tjeneste for de få, samtidig som man putter de som ikke møter i fengsel for å virke avskrekkende overfor andre. Da må jo Forsvaret være noe negativt der bare fengsel er verre, svarer advokat Elden.

Vil nekterne nå unngå fengsel?
–Ingen skal få fengsel bare fordi de ikke møter til tjeneste, i alle fall første gang de skofter, sier Elden som legger til at de som ikke møter til tjeneste i første runde kan bli innkalt på nytt, og dermed kan det bli en ny sak ved fortsatt nekting.

Nekt, nekt, nekt
Liberaleren ønsker at mange, gjerne alle, blir totalnektere, og nekter førstegangstjenesten. Redusert straff i forhold til tidligere betyr at det blir lønnsomt å være totalnekter. Nekter mange nok, vil politikerne bli tvungen til å gjennomføre et systemskifte der verneplikten blir avviklet. Det betyr frihet for norske ungdommer, og sannsynligvis et bedre forsvar, selv om framtidens debatt vil gå på hvor mye skattefinansierte ressurser Norge skal bruke på denne delen av offentlig sektor. Skribenten har en drøm om 1995 nivå, men det er slett ikke sikkert det er en god og riktig satsing og prioritering. I overkant av 20 milliarder kroner skal være nok til å ha et lite, effektivt og moderne forsvar.

Fortsatt uoversiktlig
Dommen i Høyesterett er positiv på alle måter, men det er fortsatt uklart hva som skjer med totalnekterne hele prosessen igjennom. Tidligere har Forsvaret på mange gjennomført nye innkallelser slik at de som nekter kan få straff nummer to, pluss miste retten til å gjennomføre tjeneste for Norge. Det kan fortsatt skje, og straffeutmålingspraksisen på sak to er fortsatt ukjent basert på de nye prinsippene fra Høyesterett. Tidligere har de som har vært igjennom denne mølla i moderne tid fått den strengeste straffen på runde to. Det kan fortsatt godt skje, uten skribenten vil tippe straffenivået. Samtidig la generaladvokaten i Høyesterett stor vekt på at Forsvaret var interessert i de som var best motivert, og det kan jo neppe gjelde de som ikke møtte opp første gang.

På spørsmål fra Liberaleren har John Christian Elden følgende kommentar til dette punktet.
–På samme måte som man mister studieplassen sin ved ikke å møte, tror jeg nok praksis vil trekke i en retning av at man mister retten på plassen i Forsvaret. Høyesterett tar imidlertid ikke stilling til dette. Det er politikk, avslutter han.

La oss håpe noen av Liberalerens lesere utfordrer staten også på dette området!

Tags:

Mest lest

Arrangementer