Ukategorisert

Flere bør nekte førstegangstjenesten!

Høyesterett har bestemt at norske ungdommer slipper fengsel for å nekte førstegangstjenesten. Liberalerens redaksjon er på mange måter i ekstase, og har snakket med advokat John Christian Elden.

Bakgrunnen for dommen er at en mann i tjueårene i november 2004 ble dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for ikke å ha møtt til førstegangstjeneste. Dommen ble anket frem til Høyesterett fordi advokat John Christian Elden mente endringene i forsvarets behov de siste årene burde bety endringer for straffeutmålingspraksisen. Elden er utvilsomt en smart mann. Høyesterett har slått fast at endringene i Forsvaret skal ha noe å si for straffeutmålingen. Høyesterett reduserte straffen til 14 dagers betinget fengsel. I praksis betyr dette en endring fra et opphold i fengsel til et liv i frihet for mannen som var tøff nok til å nekte førstegangstjenesten. Mer om saken på TV2 Nettavisen. Mer om Liberalerens holdninger på artikkelen Bent Johan Mosfjell har skrevet.

Krigsdansen
Det var redaktør i Liberaleren, Per Aage Pleym Christensen, som snoket opp de første opplysningene om denne saken, men Solvik fikk æren av å skrive en av artiklene vi skulle publisere. For Liberaleren finnes det mange viktige saker og mange viktige prinsipp. For denne skribenten er verneplikten kanskje det viktigste. Bakgrunnen er enkel. Syv måneder i fengsel for å nekte statens slaveri setter sine spor. Derfor betyr slike saker mye for undertegnede. Når beskjeden kom fra Pleym Christensen måtte undertegnede hoppe på det solide skrivebordet med en kropp på godt over hundre kilo. Det ble heftige rytmer og noen uforglemmelige jubelrop. Resten av kontorlandskapet kalte mosjonen for en utmerket krigsdans, en betegnelse som passer fint ettersom skribenten mener krigen snart er vunnet. Det er norske ungdommers frihet som er vinneren, mens statens tvangstjeneste eller slaveri om du vil er taperen. Dommen som i dag ble presentert i media kan være første virkelige skritt mot en systemendring der verneplikten blir opphevet.

Ingen skal i fengsel
Liberaleren har stilt John Christian Elden noen spørsmål etter at dommen ble kjent. Svarene er positive for alle som ikke ønsker fengselsstraff for totalnektere.

Hvilke konsekvenser får denne saken for fremtidens ungdommer som nekter førstegangstjenesten?
–For det første fastslår Høyesterett at de fleste som søker om fritak allerede får det etter den liberale praksis som Forsvaret har ført de siste årene – samt at dette er i samsvar med Stortingets uttalte politikk der man ønsker en omlegging til å benytte seg av de mest motiverte og beste i ungdomskullet – både jenter og gutter, sier Elden.

–For det andre, for de som likevel innkalles og ikke møter, fastslår de at det vil være galt på den ene side å fremstille Forsvaret som en attraktiv tjeneste for de få, samtidig som man putter de som ikke møter i fengsel for å virke avskrekkende overfor andre. Da må jo Forsvaret være noe negativt der bare fengsel er verre, svarer advokat Elden.

Vil nekterne nå unngå fengsel?
–Ingen skal få fengsel bare fordi de ikke møter til tjeneste, i alle fall første gang de skofter, sier Elden som legger til at de som ikke møter til tjeneste i første runde kan bli innkalt på nytt, og dermed kan det bli en ny sak ved fortsatt nekting.

Nekt, nekt, nekt
Liberaleren ønsker at mange, gjerne alle, blir totalnektere, og nekter førstegangstjenesten. Redusert straff i forhold til tidligere betyr at det blir lønnsomt å være totalnekter. Nekter mange nok, vil politikerne bli tvungen til å gjennomføre et systemskifte der verneplikten blir avviklet. Det betyr frihet for norske ungdommer, og sannsynligvis et bedre forsvar, selv om framtidens debatt vil gå på hvor mye skattefinansierte ressurser Norge skal bruke på denne delen av offentlig sektor. Skribenten har en drøm om 1995 nivå, men det er slett ikke sikkert det er en god og riktig satsing og prioritering. I overkant av 20 milliarder kroner skal være nok til å ha et lite, effektivt og moderne forsvar.

Fortsatt uoversiktlig
Dommen i Høyesterett er positiv på alle måter, men det er fortsatt uklart hva som skjer med totalnekterne hele prosessen igjennom. Tidligere har Forsvaret på mange gjennomført nye innkallelser slik at de som nekter kan få straff nummer to, pluss miste retten til å gjennomføre tjeneste for Norge. Det kan fortsatt skje, og straffeutmålingspraksisen på sak to er fortsatt ukjent basert på de nye prinsippene fra Høyesterett. Tidligere har de som har vært igjennom denne mølla i moderne tid fått den strengeste straffen på runde to. Det kan fortsatt godt skje, uten skribenten vil tippe straffenivået. Samtidig la generaladvokaten i Høyesterett stor vekt på at Forsvaret var interessert i de som var best motivert, og det kan jo neppe gjelde de som ikke møtte opp første gang.

På spørsmål fra Liberaleren har John Christian Elden følgende kommentar til dette punktet.
–På samme måte som man mister studieplassen sin ved ikke å møte, tror jeg nok praksis vil trekke i en retning av at man mister retten på plassen i Forsvaret. Høyesterett tar imidlertid ikke stilling til dette. Det er politikk, avslutter han.

La oss håpe noen av Liberalerens lesere utfordrer staten også på dette området!

Tags:

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
VamPus
15 years ago

Gratulerer til Finnmarks store sønn 🙂

coz
coz
15 years ago

3x Hurra for Elden!

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

I motsetning til de andre som kommenterer artiklene deres, er jeg tøff nok til å fremstå med fullt navn og autentisk e-postadresse. JEG tør nemlig stå for mine meninger, og trenger ikke skjule meg bak anagramper som Vaampus og Cosmuz eller hva de nå heter. Eivind Knudsen heter jeg, og det står jeg for, likemeget som jeg står for det jeg vil skrive nedenfor. At jeg er uenig med Liberaleren om verneplikten kommer neppe som noen overraskelse. Men hva vil dere ha i steden? Tror dere en vervet her er noen løsning? Se hva de frivillige soldater i Irak har… Read more »

Cosmuz/coz
Cosmuz/coz
15 years ago

Jeg tør også stå for mine meninger, og har brukt fullt navn her før, dog så er det å bruke et nick VELDIG vanlig på internett. Så det er nok noe du må venne deg til.

Men du er vel Chris Sky? Minner utrolig om måten han skrev på hvertfall. Nesten like irriterende 😀 Men langt fra provoserende.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Nei, jeg er ikke Chris Sky – vet ikke hvem det er. Bruker alltid fullt navn når jeg utsetter et vergeløst samfunn for mine sterke meninger. At nicknames er vanlig er ikke noe godt argument for å bruke det, i alle fall ikke i seg selv. Det er da heller ikke meningen å provosere, men jeg blir litt oppgitt over frihetsideer som jeg til tider virker absurde. Etter min mening er livet 80 % plikt, 10 % søvn og 10 % fritid, som også bør brukes til noe nyttig. Jeg kan ikke skje noe vesensforskjellig på om det er en… Read more »

coz
coz
15 years ago

selvfølgelig mente jeg Chris Joy.

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Tanken om at verneplikt er et bolverk mot militarisme og «rambovirksomhet» er ikke ny. I konservative kretser er ideen om det gode «folkeforsvaret» og plikten til å forsvare «fedrelandet» særlig utbredt. Gjør din plikt og krev din rett er sosialdemokratiets credo. For frihetssøkende mennesker er det en sannhet at individet ikke har plikter men rettigheter(liv, frihet og eiendom),og at «samfunnet» ikke er en egen eksisterende entitet, men en abstraksjon og en samling individer hvor alle har de samme rettigheter i kraft av å være mennesker ikke fordi noe samfunn/stat har tildelt dem det. Opphøyer man en abstraksjon til et konkret… Read more »

andyq
andyq
15 years ago

Eivind Knudsen sa:
«Men en ting lover jeg: jeg skal aldri bli liberalist.»

Det er helt greit, som liberalist ønsker jeg deg lykke til med dine frie valg. Jeg vil dog be om det samme fra deg, men jeg forstår at du tilhører dem som mener de vet best hva som er bra for andre.

Det er forresten ikke så nobelt å skrive under fullt navn når det du skriver ikke finnes kontroversielt. Jeg kan gjerne stå frem i landsdekkende media med den sjokkerende opplysningen at jeg liker jordbær.

Kjetil
Kjetil
15 years ago

Fikk du flettet inn noen frekke brasilianske hoftevrikk i dansen, Bønna?

Eirik Haver
15 years ago

Hei mitt navn er Eirik Haver. Jeg er liberalist, objektivist, kapitalist, egoist, randianer eller hva enn du vil kalle det.

Jeg oppfordrer alle som ønsker det til å boikotte værneplikten, til å lyve, bedra eller om nødvendigvis forsvare seg fysisk for å motstå den akt av slaveri verneplikten er.

Var det dette som var så vanskelig å si?

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

>Men du er vel Chris [Joy]? >Minner utrolig om måten han skrev på hvertfall. Det minner iallefall intet om mitt frihetsideal, som han uten omsvøp forkaster i sitt hig efter å være slave for landet han tilfeldigvis er født. Hans inkonsistente fyllerør der han først latterliggjør nasjonalisme, og noen linjer senere sier han at landet er viktigre enn hans eget liv. Slikt selvmotsigende rør finner du aldri i mine postinger. Forøvrig, når skal dere idioter lære dere prinsippene som ligger til grunn for argumentasjonsteori? Det er revnende likegyldig hvem som skriver noe eller hvem som mener noe. Når skal dere… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Dersom noen har oppfattet det jeg skrev som latterliggjøring av nasjonalismen, kan det skyldes to forhold. Enten har jeg uttrykt meg klønete (ikke usannsynlig), eller så har man misforstått meg. Jeg betrakter den patriotiske nasjonalisme som det å være glad i eller føle kjærlighet for «det landet hvor man tilfeldigvis er født». Jeg kan ikke se hva som er galt i en slik oppfatning, så lenge man ikke derigjennom ser ned på folk fra andre land eller kulturer. Dersom en fremmed makt skule ønske å legge Norge under seg, ville det føre til at vi nordmenn ikke lenger var herrer… Read more »

Chris Joy
Chris Joy
15 years ago

Hei igjen Eivind,

Det er ingen i denne diskusjon som har kritisert
deg for å ville utagere din altruisme ved å forsvare
deg selv og og mange andre, fra en ytre fiende.

Det du er kritisert for er ditt ønske om å utagere
din psykopati, der du vil tvinge andre til å gjøre
det samme.

Forsøk å konsentrere deg, vil du?

Ragnarokk
Ragnarokk
15 years ago

Jeg husker at det i avisen for mange år siden var en øvelse i nord-norge. En kanadisk militær enhet var i ferd med å gå i land på en strand der. På stranden var det mange demonstranter som hindret landgangsfartøyene å komme i land med soldatene. Soldatene måtte derfor hoppe ut og vasse inn i det kalde vannet. På stranden står en journalist og spør en av de kanadiske soldatene hva han synes om velkomsten etter å ha reist helt fra Kanada for å hjelpe Norge med en tenkt fiende. Soldaten sier noe slikt som ‘jeg synes at det jeg… Read more »

Fra arkivet